Vooraan

Vijf jaar Beroepenpunt

Beroepenpunt

Het Beroepenpunt (La Cité des Métiers) bestaat vijf jaar, en dat werd op 7 maart uitgebreid gevierd.

Het Beroepenpunt is hét tweetalige referentiepunt in Brussel voor informatie en advies over tewerkstelling en opleiding. Samen met een aantal partners staan vijf thema’s centraal: kiezen, leren, werken, bewegen en ondernemen. In de multimediaruimte staan meer dan 40 computers ter beschikking, met een heel uitgebreide documentatieruimte, onder meer met een pak vakliteratuur. Het Beroepenpunt kan anoniem bezocht worden. “De bezoeker kan zelfstandig zijn opzoekingen doen, zich laten begeleiden of adviseren, en heeft toegang tot talrijke bronnen in het Beroepenpunt”, vertelt Geert Pauwels, directeur van VDAB Brussel.

In 2019, één jaar na de oprichting in 2018, had het Beroepenpunt zijn initiële doelstelling van 50.000 contacten per jaar al overschreden. In 2022 werden 4.500 contacten in het Oekraïens genoteerd. Begin 2023 werd een tevredenheidsenquête gelanceerd. Daaruit blijkt dat 94,1% van de bezoekers tevreden of heel tevreden zijn over hun bezoek, en 94% beveelt het Beroepenpunt aan derden aan. 38% is geïnteresseerd in een individueel gesprek, 32% gebruikt de multimediaruimte, 56,4% wil info over studies of opleidingen. 71,8% apprecieert de goede ontvangst, 58,4% het feit dat je het Beroepenpunt kunt bezoeken zonder afspraak, 50,1 stelt de kosteloosheid op prijs, en 35,9% de beschikbare documentatie. 

Op de jubileumdag vonden er workshops plaats rond “Het Brusselse ecosysteem van begeleiding en heroriëntatie”. Er werd van gedachten gewisseld over de nodige vaardigheden op een veranderende arbeidsmarkt, de schooluitval, begeleiding, digitale vaardigheden, stages, discriminatie, interregionale mobiliteit, mentoring in ondernemingen, het zelfstandig worden, enz. 

Op het einde van de dag vonden er toespraken plaats van Catherine Kinet (Directrice van het Beroepenpunt), Olivia P’tito (voorzitter van het internationale netwerk van Beroepenpunten, en directrice-generaal van Bruxelles Formation), Bernard Clerfayt (minister in de Brusselse regering voor werk en beroepsopleiding), Caroline Désir (minister van onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel), Valérie Glatigny (minister van onder meer hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, jeugd en de promotie van Brussel bij de Federatie Wallonië-Brussel).

Website van het Beroepenpunt