Nieuws uit de sector

Vlaams Talenplatform lanceert Taalcharter

VT

Het Vlaams Talenplatform, een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse universitaire talenopleidingen, verschillende lerarenopleidingen aan de hogescholen en een vertegenwoordiging uit het volwassenenonderwijs, lanceerde deze week een Taalcharter tijdens het netwerkevent ‘Taalkracht als werkkracht’. Meer dan 150 organisaties en bedrijven hebben het charter al ondertekend.

Tijdens het netwerkevent op 26 maart in het Vlaams parlement ging VRT-journalist Michaël van Droogenbroeck in gesprek met leidinggevenden, HR-managers, taalexperten en onderzoekers over de toegevoegde waarde van skills van taalprofessionals voor bedrijven en organisaties, levenslang taalleren en de kritische omgang met taaltechnologie. Het openingswoord werd verzorgd door Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (NV-A). De Brusselse minister van de Promotie van Meertaligheid, Sven Gatz (Open Vld), deed het slotwoord waarin hij de pertinentie en uitdagingen van meertaligheid in de huidige superdiverse samenleving nog eens benadrukte en toelichtte.

Door het ondertekenen van het taalcharter erkent een bedrijf of een organisatie het belang van taal, talige competenties en meertaligheid. Wie het taalcharter ondertekent, deelt de overtuiging dat taal de toegangspoort is tot onze maatschappij, cultuur, kennis en inzicht. Niet alleen in het onderwijsveld en de culturele sector, maar ook binnen de bredere Vlaamse kenniseconomie.

De kerngroep van het Vlaams Talenplatform schreef onlangs een artikel in Knack over het belang van krachtig talenonderwijs voor de competitieve kracht van onze kenniseconomie en voor de noden van de arbeidsmarkt. Het platform fungeert verder als kenniscentrum en netwerkorganisatie en organiseert regelmatig events waar professionals worden samenbracht rondom diverse vraagstukken over taal.

Voor meer informatie: VTP - Vlaams talenplatform