Nieuws uit de sector

Week van de Geletterdheid 2022

Week geletterdheid

Van 5 tot 11 september 2022 vindt de Week van de Geletterdheid plaats. Met de campagne ‘Geletterdheid in de werkcontext' vragen de organisatoren dit jaar aandacht voor de situatie en de noden van kortgeschoolde werkzoekenden of werknemers.

Hun geletterdheidsnoden maken solliciteren naar werk of functioneren of doorgroeien op het werk niet vanzelfsprekend. Maar met de nodige ondersteuning en indien ze alle kansen krijgen om zich bij te scholen, kunnen ze sterke toekomstige werknemers worden.

De ‘Week van de Geletterdheid 2022: Geletterdheid in de werkcontext’ is een campagne in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid en is een samenwerking tussen het Vlaams departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Ligo, VDAB, het Departement Werk en Sociale Economie, de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen en Mediawijs.

In Brussel werkt Ligo Brusselleer, het Brusselse centrum voor basiseducatie, élke dag aan de geletterdheid en zelfredzaamheid van Brusselse kortgeschoolde volwassenen. Ligo ondersteunt dit doelpubliek op vlak van taal, rekenen en ICT, en werkt tegelijk aan de ‘sleutelcompetenties’ (leren leren, samenwerken, keuzes maken, enz.). Bovendien ondernemen ze talrijke acties om organisaties, scholen en bedrijven op weg te helpen in de ondersteuning van laaggeletterde werknemers.

In dit kader organiseert Ligo Brusselleer, in samenwerking met Tracé Brussel vzw, op donderdag 8 september (namiddag) een vorming rond het thema ‘(Brede) Geletterdheid op de werkvloer’. Deze vorming is bedoeld voor consulenten, trajectbegeleiders en instructeurs die mee willen nadenken over brede geletterdheid en over detectie van brede geletterdheidsnoden. Inschrijven kan tot deze namiddag via deze link.

Meer info over de campagne leest u hier.