Publicaties en analyse

Werkgelegenheid personen met een handicap

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft een enquête gedaan bij personen met een handicap met betrekking tot de werkgelegenheid.

In België ligt het werkgelegenheidspercentage van personen met een handicap iets boven de 40%, in Finland, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden is dat iets boven de 50%. In het Vlaams Gewest zit men aan 48,2%, in het Brussels Gewest aan 27,7%. In het Brussels Gewest ligt de werkloosheidsgraad bij personen met een handicap op 23,2%, in het Vlaams Gewest is dat 5,2%. Het aandeel personen met een handicap bedraagt in België 14,5%. 

Van de ondervraagde personen was 9% afkomstig uit het Brussels Gewest. 18% was laag opgeleid, 40% hoger, en 42% middenopgeleid. 44% was beroepsactief, 40% langdurig of permanent arbeidsongeschikt. 38% ervaart in erge mate hinder bij de dagelijkse werkzaamheden, 53% in zekere mate. 39% (NL) en 26% (FR) ontvangt een ziekte- en invaliditeitsuitkering, 18% (NL) en 23% (FR) een integratietegemoetkoming (IT). 51% van de respondenten voelt zich onder druk gezet om beroepsactief te blijven, 33% van de respondenten voelt zich onder druk gezet om een betaalde job te zoeken of aan te nemen. 67% van de respondenten is overtuigd van de meerwaarde die mensen met een handicap kunnen betekenen voor bedrijven/organisaties. 

84% van de respondenten is niet op zoek naar werk, van de 16% die wel op zoek is doet de helft daarvan dat reeds meer dan twee jaar, maar onder de werkloze respondenten zou 67% graag een betaalde baan hebben. Van diegenen die een job zoeken verwacht 52% een groter verschil tussen een uitkering en het loon dat men zou ontvangen, 52% wil een aangepaste werkplek, en 48% een aanpassing van de uit te voeren taken. Van de Brusselse gehandicapten die op zoek zijn naar werk deed 76% beroep op Actiris, 59% op Phare, 24% op Bruxelles Formation, 18% op de Forem en 5% op VDAB. 87% van de respondenten werd geconfronteerd met het krijgen van een handicap terwijl ze een betaalde job uitoefenden.

De KBS vindt dat bedrijven een inclusievere bedrijfscultuur zouden moeten ontwikkelen, en mensen met een handicap en hun omgeving zouden beter geïnformeerd moeten worden om hen in staat te stellen beter hun weg te vinden door het institutionele doolhof. 

Wat betreft de tewerkstelling bij de overheid streven de federale en Vlaamse overheidsdiensten naar een tewerkstellingsgraad voor gehandicapten van 3%, de Cocof en de lokale Brusselse besturen naar 2,5%, de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en de VGC naar 2%. 

Lees hier het volledige rapport.