Publicaties en analyse

Women in digital

FID Economie

Vrouwen vertegenwoordigen iets meer dan 50 procent van de bevolking, maar minder dan één op de vijf ICT-experts is een vrouw. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale beroepen zoals softwareontwikkeling en IT-management. Vrouwen die dergelijke functies bekleden worden vaak minder betaald dan hun mannelijke collega’s die hetzelfde werk doen of dezelfde ervaring hebben, en ze krijgen ook minder kansen op promotie.

Dat blijkt uit het tussentijdse activiteitenverslag van Women in Digital (WiD). Het is belangrijk om de participatie van vrouwen in sectoren zoals digitaal (ICT) en wetenschap (STEM) aan te moedigen. Met dat doel in gedachten is de nationale en sectoroverschrijdende Women in Digital-strategie aangenomen en officieel ondertekend door alle overheidsniveaus in 2021. In samenwerking met de werkgroep Women in Digital, bestaande uit partners uit de publieke en private sector, verenigingen, onderwijsnetwerken, media en andere organisaties, zijn de initiatieven in dit rapport bedoeld om vrouwen aan te moedigen meer betrokken te raken en hun interesse in digitale beroepen te stimuleren.

De vijf pijlers van de strategie zijn: meer vrouwen afstuderen in de digitale sector; de integratie van alle vrouwen op de digitale arbeidsmarkt bevorderen; het behoud van vrouwen in de digitale sector verbeteren; nieuwe rolmodellen creëren; de genderkloof wegwerken. Zij vormen de basis voor een diepgaande transformatie, aangezwengeld door een sterk engagement.

Wat het Brussels Gewest betreft werd de formele toezegging om de strategie te steunen ondertekend door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Brussel-Wallonië, de Cocof, BeCode, Le Wagon Brussels, de MIVB, de ULB, en Solvay Brussels School. Aan Vlaamse kant zijn dat onder meer de Vlaamse Gemeenschap en VDAB.

Met de uitwerking van de WiD-strategie wil de FOD Economie betrokken stakeholders een instrument aanrijken om meer gendergelijkheid in de digitale sector te bekomen. Bij de concrete initiatieven die werden genomen om de kloof te dichten, zien we dat het aantal projecten dat in het Brussels Gewest wordt uitgevoerd talrijker is dan in Vlaanderen en Wallonië.

U vindt hier het volledige verslag.