Vooraan

Zomerboodschap

TB

Beste lezer,

Na een druk jaar kijken we vooruit naar een welverdiende vakantie. Helemaal deconnecteren is deze zomer voor de meesten wellicht niet aan de orde. De lopende regeringsvormingen houden ons bezig en tekenen langzaam maar zeker een pad uit voor het beleid van de komende jaren.
We maken ons zorgen, want er volgen zeker budgettaire besparingen die onze werking en onze doelgroep kunnen treffen. Maar we zijn ook optimistisch, want elke nieuwe start betekent nieuwe kansen.

Ik hoop van harte dat jullie tijdens de zomerperiode vooral kunnen genieten van een moment van rust en van het vooruitzicht op de boeiende periode die eraan komt. Ook Tracé Brussel zal in de komende periode rusten en opladen. We hebben een jaar met veel verandering achter de rug. We zijn trots op onze realisaties en zetten na de zomer vol energie en goede moed onze weg verder. 

We hebben dit jaar heel erg lang gewacht op de zomer. Deze is nu eindelijk aangebroken. Er is geen mooier moment om ook onze nieuwsbrief even aan de kant te laten en te genieten van al die andere mooie dingen rondom ons. 

Ik wens jullie een heerlijke vakantie toe! In september zijn we er weer!

 

Inge Van Acker
Directeur Tracé Brussel vzw