Beleidsnieuws

Zones zonder langdurige werkloosheid

In de commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest stelde parlementslid Farida Tahar (Ecolo) op woensdag 12 januari een mondelinge vraag aan minister Bernard Clerfayt (Défi) in verband met de zones zonder langdurige werkloosheid.

Het concept van deze zones komt uit Frankrijk en biedt langdurige werklozen en leefloners een arbeidscontract aan dat enerzijds rekening houdt met hun wensen en competenties, en anderzijds inspeelt op de behoeften van de inwoners van hun wijk. Op die manier probeert men langdurige werkloosheid uit de maatschappij te bannen. Ook al worden deze zones vermeld in het Brusselse regeerakkoord, toch kwamen ze niet aan bod in de besprekingen over de begroting 2022, stelt het parlementslid. Hoe zit het dus nu met die zones ?

In zijn antwoord stelt minister Clerfayt dat hij in contact blijft met zijn federale en Waalse collega’s in verband met die zones. Met de federale overheid omdat die verwacht wordt de Brusselse zones mee te financieren (wat ook wordt aanbevolen in diverse studies), met de Waalse overheid omdat in het Waals Gewest dergelijke zones reeds bestaan. Maar uit het overleg met federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) concludeert Bernard Clerfayt ‘Enkel een gedachtewisseling over de aanpassing of uitbreiding van  vrije zones (‘zones franches’) was voorzien door federaal. Dat is een wat teleurstellend antwoord, want momenteel is er geen enkele vrije zone in Brussel. Een vrije zone is een zone waarin ondernemingen of andere operatoren genieten van een belastingvermindering. Dat is dus een ander mechanisme dan hetgene wordt beschreven in de nota’s en studies van Actiris. Deze maatregel is dus niet toepasbaar in Brussel’.

Minister Clerfayt stelt dan ook dat de zones dit jaar niet gerealiseerd zullen worden, maar wel tegen het einde van de legislatuur (2019-2024), en dat ondertussen verdere onderhandelingen met de federale overheid noodzakelijk zijn. Clerfayt wijst er tevens op dat er al andere maatregelen bestaan om langdurig werklozen aan een job te helpen, waaronder projecten in de sociale economie, artikel 60 (OCMW) en dienstencheques. Onder meer de gemeenten Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en Vorst hebben al laten weten geïnteresseerd te zijn in het project zones zonder langdurige werkloosheid.

Gelieve hier de volledige vraag en antwoord te willen vinden.