Vooraan

Zones zonder langdurige werkloosheid

Regering Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 1994 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over wijkcontracten, een instrument voor stedelijke herwaardering, dat in 2010 duurzaam is geworden.

Elk jaar doet het Gewest een oproep tot het indienen van kandidaturen bij de Brusselse gemeenten om perimeters vast te leggen die in aanmerking komen voor de uitwerking van een programma voor een duurzaam wijkcontract. De veertiende reeks (2023-2028/2031) van deze nieuwe wijken, die op gewestelijke subsidies zullen kunnen rekenen, werd net gelanceerd, kondigt minister-president Rudi Vervoort (PS) aan.

Het beleid van de duurzame wijkcontracten streeft ernaar de meest achtergestelde stedelijke gebieden van het Brussels Gewest te versterken om cruciale behoeften te vervullen op het vlak van de creatie of renovatie van woningen, de herwaardering van de openbare ruimte, de creatie van buurtvoorzieningen, de verbetering van het leefmilieu, en de sociale cohesie in de wijken. Voorts ondersteunen deze wijkcontracten bepaalde economische of commerciële activiteiten, en komt ook het milieu erin aan bod.

Net zoals bij de voorgaande reeksen staat ook deze nieuwe reeks wijkcontracten in het teken van een bepaald thema. Bij de uitwerking van hun aanvraagdossier zullen de gemeenten derhalve aandacht moeten besteden aan de volgende twee doelstellingen: “Zone zonder langdurig werklozen”, meer bepaald door het opstellen van een kadaster van knelpuntberoepen/activiteiten in het gebied, en na te denken over hoe de mensen in het licht van dit kadaster concreet aan het werk kunnen worden geholpen in de wijk, en de “Energieaudit”.

Bij de analyse van de dossiers zal urban.brussels (vroeger Brussel Stedenbouw en Erfgoed van het Brussels Gewest) bijzondere aandacht besteden aan de voorgestelde perimeter, in het bijzonder wat de indicatoren betreffende het aantal langdurige werklozen, en de indicatoren betreffende werkgelegenheid en opleiding in het algemeen, aangaat. 

Er is een gids voor het opstellen van het aanvraagdossier ontwikkeld om de gemeenten te helpen bij hun werk. Ze hebben tot eind mei 2023 om zich kandidaat te stellen. Vervolgens zullen de perimeters en acties die door de gemeenten voorgesteld zijn in verschillende fasen geanalyseerd worden vooraleer de nieuwe reeks, zoals gepland, voor het einde van 2023 toegewezen zal worden.

Lees hier het volledige bericht van Rudi Vervoort