Vooraan

Week van de Mobiliteit

Week mobiliteit

Van 16 tot 22 september vindt de Europese Week van de Mobiliteit plaats. Tijdens deze week kunt u in heel Europa kennismaken met alternatieve vervoersmogelijkheden zoals carpooling, autodelen, fietsen en rolschaatsen. Ook het Brussels Gewest en de Brusselse gemeenten doen mee aan dit feest van de duurzame ontwikkeling. Er worden doorheen de hele stad heel wat activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt de Autoloze zondag op 17 september. Een overzicht van deze activiteiten vindt u op de website van de Week van de Mobiliteit Brussels.

Beleidsnieuws

Premies en incentives duaal leren

BHG Vlaanderen

Zowel de Vlaamse als de Brusselse regering vinden dat het aantal leerlingen in duaal leren zeker nog mag stijgen. Deze combinatie van leren en werken op de werkvloer kan voor jongeren die niet graag permanent op de schoolbanken zitten een goede oplossing bieden. Voor werkgevers kan het aanbieden van een werkplek een oplossing zijn om tegemoet te komen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Om het aantal leerlingen in duale opleidingen een duwtje in de rug te geven, komen de overheden met verscheidene premies en stimulansen over de brug.

Nieuws uit de sector

Webinar Dag van de Inclusie

Dag van Inclusie

Na het grote succes van de eerste editie ‘Dag van Inclusie’, besloten de organisatoren om dit jaar op 3 oktober de kracht van inclusie terug te vieren. Men nodigt nu  bedrijven uit om zélf met een actie creatieve stappen te zetten richting een inclusieve werkvloer. 

Enquête inclusie mensen met handicap

KBS Indiville

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voert het onderzoeksbureau Indiville een barometer uit over de inclusie en behoud van mensen met een handicap, langdurige aandoening of langdurige ziekte op de Belgische arbeidsmarkt.

Infobeurs Nederlands leren in Brussel

TB

Meertaligheid is een troef, zeker wanneer je werk zoekt in Brussel of de Vlaamse rand. Wist je dat meer dan de helft van de vacatures kennis van het Nederlands vraagt? In Brussel bestaan er veel manieren om Nederlands te leren. Op 9 oktober 2023 kan je op een infobeurs in het Beroepenpunt te Brussel het volledige aanbod om Nederlands te leren, verkennen. 

Publicaties en analyse

Jaarverslag 2022

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) biedt in haar Brussels jaarverslag 2022 een panorama van haar activiteiten, waaronder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De KBS steunde vorig jaar 848 organisaties en individuen voor een totaalbedrag van 36,8 miljoen euro, voor een deel gefinancierd door de Nationale Loterij. Een greep uit het aanbod.

Nieuws zoeken