cosearching

Cosearching Brussels

Het programma bestaat uit een intensief traject waarbij een kleine groep werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondersteund door een facilitator, gedurende enkele weken samenkomt. Het doel van het programma omvat het faciliteren van wederzijdse hulp en het creëren van autonome groepen van werkzoekenden die na het traject zelfstandig verder gaan met elkaar te ondersteunen. Allerlei instrumenten worden aangereikt om de groepsleden te leren om zo goed mogelijk samen te werken. Bovendien sluiten alle Cosearching leden aan op het digitaal platform Backstage.Network bestaande uit een gemeenschap van Brusselse werkzoekenden die de kans biedt om hun netwerk uit te breiden.

Het programma gaat uit van de kracht, de competenties, de ervaring, de kennis en de motivatie van elk van de deelnemers om elkaar te ondersteunen, te adviseren, te informeren en aan te moedigen in de ontwikkeling van een eigen professioneel project. De ontmoetingsmomenten bieden ruimte voor nieuwe perspectieven, de mogelijkheid tot het delen van ervaringen, het uitbouwen van een netwerk en het verminderen van een gevoel van isolement. Daarnaast worden allerlei competenties versterkt zoals teamwerk, hulpvaardigheid, actief luisteren; soft skills die van belang zijn op de arbeidsmarkt. Deelnemers aan een Cosearching programma bouwen zo veerkracht en zelfvertrouwen op en kunnen zich sterker positioneren op de arbeidsmarkt.

Naast het faciliteren van de Nederlandstalige Cosearching groepen, vormt Tracé Brussel vzw de Nederlandstalige promotor van het Cosearching project gericht op het aangaan van partnerschappen en samenwerkingsverbanden met Brusselse Nederlandstalige actoren uit het socio-professionele inschakelingsveld.

Meer informatie?

Cosearching.brussels vormt een samenwerking tussen Actiris, de Jobhuizen, Activ’Action, Cocorico-searching, Divers Gens, Backstage.Network, BeCentral en Tracé Brussel vzw.

Onze andere projecten

Werkwinkel Brussel

Op zoek naar werk? Onze consulenten begeleiden jou persoonlijk. Samen vinden we de geschikte beroepsopleiding, informeren we je over taallessen Nederlands, stellen we je cv op, en coachen we je bij jouw sollicitatie. Zo vinden we de gepaste job die aansluit bij jouw talenten en competenties.

Leerwinkel Brussel

Bij Leerwinkel Brussel kan je terecht met al je leervragen. Leerwinkel Brussel informeert, begeleidt en oriënteert Brusselaars (vanaf vijftien jaar) die interesse hebben in een Nederlandstalig educatief traject. Je vindt er informatie over het Nederlandstalig onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel.

Duaal leren Brussel

Tracé Brussel vzw ondersteunt de uitbouw van het duaal leren in Brussel en is tevens voorzitter van het regionaal overleg forum duaal leren in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

 

Jump naar werk

Jump naar werk coacht Brusselse leerlingen uit het laatste jaar Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs bij hun eerste stappen naar de arbeidsmarkt.

 

Infopunt Jobstudent Brussel

Het Infopunt Jobstudent Brussel helpt jongeren die wonen of studeren in Brussel gratis voor een cv update, sollicitatietips, het studentatwork-attest en alle andere vragen over studentenjobs.

Bijzondere opdrachten

Tracé Brussel vzw wil de Brusselse werkloosheid aanpakken en de positie op de arbeidsmarkt van alle werkzoekenden versterken. Om deze missie te realiseren werken we op regionaal, zonaal en sectoraal vlak samen met een netwerk van partners. Hiermee ontwikkelt ze innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie. 

Sociale economie

Tracé Brussel vzw is erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als adviesagentschap sociale economie. Je kan er terecht voor informatie en advies; ondersteuning bij het opstellen van een erkennings-  en financieringsdossier; en informatie en ondersteuning van erkende projecten.

UB³ - Opleidingsplan Brussel

Met het opleidingsaanbod UB³ biedt Tracé Brussel vzw arbeidsmarktgerichte opleidingen en bijscholingen aan voor de Brusselse werkzoekenden of kortgeschoolde werknemers.