Vooraan

Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen goedgekeurd

Samenwerking

Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering hebben het Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen 'over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden' in derde lezing definitief goedgekeurd. Dit nieuwe Samenwerkingsakkoord vervangt een ouder akkoord dat aan herziening toe was.

Het akkoord vormt een basis om verder te werken aan onder meer de bevordering van de mobiliteit van Brusselse werkzoekenden richting Vlaamse arbeidsmarkt. De samenwerking tussen Actiris en de VDAB wordt daarin uitgewerkt en geoptimaliseerd, wat betrekking heeft op het uitwisselen van vacatures, het uitvoeren van gemeenschappelijke arbeidsmarktanalyses, het aanpakken van de knelpuntberoepen, het beter op elkaar afstemmen van hun IT-systemen, etc.  Het regelt ook de uitbouw van de Werkwinkels in Brussel, Aviato op de luchthaven, het Beroepenpunt en Talenpunt, beroepsopleiding, alternerend leren (waaronder duaal leren), programma’s in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF), en nog een hele rits andere items.  Ook het takenpakket van BANSPA, dat is de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners, komt aan bod.

Het Samenwerkingsakkoord zal nu besproken worden in de commissies werk van het Brussels en Vlaams Parlement, en vervolgens in plenaire vergaderingen.

De volledige tekst van het Samenwerkingsakkoord vindt u hier. Ook BRUZZ publiceerde een artikel over het samenwerkingsakkoord, lees meer via deze link.