Publicaties en analyse

Sociaal-economisch overzicht 2023

BISA

In 2022 en 2023 is het aantal werkende Brusselaars sterk gestegen, en in 2028 zou de werkgelegenheidsgraad 64,7 % bedragen, het hoogste niveau in minstens 50 jaar. Dat blijkt uit het Sociaal-economisch overzicht 2023 van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels.

In dit overzicht wordt cijfermateriaal aangereikt over de Brusselse economie, de ondernemingen, onderzoek & ontwikkeling, de arbeidsmarkt, demografie, de inkomens van de Brusselaars, consumptie-uitgaven van de Brusselse gezinnen, sociale bijstand, de schoolbevolking, huisvesting, energieverbruik, uitstoot in de lucht, waterverbruik en stedelijk afval.

In 2023 zou de werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14,5 % bedragen. Brussel is het gewest waar de werkloosheid het hoogst is. In 2023 bedroeg de werkloosheidsgraad immers 12,5 % in Wallonië en 5,1 % in Vlaanderen. Van de werklozen is de helft al minstens 2 jaar ingeschreven als werkzoekende, en bijna de helft heeft een buitenlands diploma zonder gelijkwaardigheidsattest in België.

De actieve bevolking, d.w.z. alle inwoners van Brussel die kunnen en willen werken, of ze nu werken of op zoek zijn naar werk, is sterk gestegen (+2,3 % in 2022; +1,8 % in 2023). Deze stijgingen zijn zelfs nog groter dan in de rest van het land (+1,6 % in 2022, en +1,3 % in 2023 voor de rest van België). Het blijkt dat studenten nu ook meer studentenjobs aannemen. Dit fenomeen wordt aangemoedigd door de beslissing van de federale regering om het maximumaantal uren dat mag worden gewerkt in een studentenjob te verhogen vanaf 2023. Het is verhoogd van 475 naar 600 uur per persoon per jaar.

In de komende jaren (2024-2028) zal de verhoging van de pensioenleeftijd het aantal actieven doen toenemen. In 2028 zou de werkloosheidsgraad met 11,8 % een historisch dieptepunt bereiken. In 2028 zal de activiteitsgraad (aantal actieven -werkenden of werkzoekenden- op arbeidsleeftijd) een piek bereiken van 73,3 %, het hoogste niveau sinds 2009. Van 2024 tot 2028 zou het aantal werkende Brusselaars elk jaar aanzienlijk toenemen, met +1,1 % tot +1,3 % per jaar. In 2028 zal de werkgelegenheidsgraad 64,7 % bedragen.

U vindt het volledige overzicht op de website van BISA.