Houtbewerker - timmerman - schrijnwerker M/V/X - ECOSOC

Solliciteren tot
2024-08-31T23:59:00
Organisatie
Recyclart vzw

Recyclart vzw is een hybride plaats, op het kruispunt van kunst, werkgelegenheid en sociale cohesie. We bieden een podium aan ondervertegenwoordigde kunstvormen en profielen in een multidisciplinair kunstencentrum. We ijveren voor de professionele integratie van Brusselaars in onze ateliers en onze restaubar. We werken aan de verbetering van het (samen)leven in de stad dankzij een participatief sociaal-artistiek programma. Onze organisatie wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. Selecties worden gemaakt op basis van vaardigheden, zonder onderscheid naar etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, (gender)identiteit, seksuele geaardheid of handicap.

Beschrijving van de functie

 • maken van binnen- en buitenschrijnwerk en meubelen van massief hout of houten panelen. binnen- en buiteninrichting
 • werken volgens een werkorder, afstellen van machines en aanpassen aan. 
 • werken volgens de veiligheidsregels en milieunormen
 • met ondersteuning van een instructeur: 
  Een assortiment meubels en accessoires maken met behulp van afsnijdsels uit de werkplaats. 

Jouw profiel

 • Basiskennis van rekenen, 
 • Goed overweg kunnen met draagbaar gereedschap zoals een schroevendraaier, decoupeerzaag enz.
 • Ervaring of vertrouwd zijn met machines zoals een schaafbank, schaafmachine, cirkelzaag of radiaalzaag is een pluspunt.
 • Een passie voor hout hebben.
 • Proactief zijn in het vinden van oplossingen
 • Teamgeest 
 • In staat zijn om een goed imago van het bedrijf te presenteren aan klanten

Profiel komt in aanmerking voor de vacature

Inschakeling in de sociale economie die de doorstroming - Art.2 :

Aan alle voorwaarden moet worden voldaan :

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris
 • Nooit eerder bij de werkgever in kwestie hebben gewerkt in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie die de inschakeling - Art.3 beoogt
 • De voorbije 5 jaar niet bij dezelfde werkgever hebben gewerkt in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie die de doorstroming - Art.2 beoogt

En minstens één van de volgende voorwaarden :

 • Geen getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs hebben behaald
 • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris gedurende ten minste 624 dagen in de 36 kalendermaanden voor het moment dat je aan de job begint en geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben behaald
 • Werkzoekende zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid (in de zin van artikel 7, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 over de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden)
 • Deel uitmaken van de doelgroep van maatregelen voor de 'begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen' en voor jongeren die niet studeren, werken of jobleren, zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerships

De berekening van de voorwaarden gebeurt volgens de werkloosheidsreglementering met ten hoogste 78 werkdagen in een kwartaal (in een stelsel van zes dagen per week). Wanneer dit niet het geval is en de berekening onder kalendervorm gebeurt (alle weekdagen worden meegeteld), wordt dit in de tekst vermeld.
Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie

Voordelen van de betrekking

De vaardigheden die de werknemer moet verwerven, worden geïdentificeerd in een begeleidingsplan dat aan het begin van het contract wordt opgesteld op basis van de informatie die bij de aanwerving door Actiris en, indien nodig, het Beroepenpunt wordt verstrekt om vaardigheden te identificeren. De dagelijkse omkadering wordt verzorgd door het team van begeleiders (instructeur & coördinatoren) en de jobcoach. Indien nodig wordt externe training aangeboden. Het ondersteuningsplan voor het bereiken van de persoonlijke doelstellingen voor het verwerven van vaardigheden wordt indien nodig aangepast terwijl het contract loopt.

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama.

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of contacteer ons op 0800 35 123.