Keukenmedewerker M/V/X - ECOSOC

Solliciteren tot
2024-08-31T23:59:00
Organisatie
Recyclart vzw

Recyclart is een hybride plaats, op het kruispunt van kunst, werkgelegenheid en sociale cohesie. We bieden een podium aan ondervertegenwoordigde kunstvormen en profielen in een multidisciplinair kunstencentrum. We ijveren voor de professionele integratie van Brusselaars in onze ateliers en onze restaubar. We werken aan de verbetering van het (samen)leven in de stad dankzij een participatief sociaal-artistiek programma. Onze organisatie wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. Selecties worden gemaakt op basis van vaardigheden, zonder onderscheid naar etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, (gender)identiteit, seksuele geaardheid of handicap.

Beschrijving van de functie

Onder de hoede van de instructeur:

 • helpen met de controle en de opslag van goederen bij levering.
 • de nodige ingrediënten klaar zetten voor de bereiding.
 • schillen, snijden of hakken van groenten.
 • de technische fiches naleven.
 • helpen om de gerechten binnen tijdig klaar te maken.
 • de keuken en het materiaal onderhouden.
 • de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften nauwgezet naleven.
 • Producten correct stockeren en verpakken.
 • Klanten adviseren

Jouw profiel

 • Keukenapparatuur en keukengerei correct weten te gebruiken.
 • De koude keten en conserveringsmethoden beheersen.
 • Bekend zijn met verpakkings-, reinigings- en desinfectieprocedures.
 • De regels voor voedselhygiëne en -veiligheid kennen en naleven.
 • Teamgeest.
 • Stiptheid en flexibiliteit.
 • Aandacht voor detail en kwaliteit.
 • Bereidheid tot delen en solidariteit.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.

Profiel komt in aanmerking voor de vacature

Inschakeling in de sociale economie die de doorstroming - Art.2 :

Aan alle voorwaarden moet worden voldaan :

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris
 • Nooit eerder bij de werkgever in kwestie hebben gewerkt in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie die de inschakeling - Art.3 beoogt
 • De voorbije 5 jaar niet bij dezelfde werkgever hebben gewerkt in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie die de doorstroming - Art.2 beoogt

En minstens één van de volgende voorwaarden :

 • Geen getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs hebben behaald
 • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris gedurende ten minste 624 dagen in de 36 kalendermaanden voor het moment dat je aan de job begint en geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs hebben behaald
 • Werkzoekende zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid (in de zin van artikel 7, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 over de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden)
 • Deel uitmaken van de doelgroep van maatregelen voor de 'begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen' en voor jongeren die niet studeren, werken of jobleren, zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerships

De berekening van de voorwaarden gebeurt volgens de werkloosheidsreglementering met ten hoogste 78 werkdagen in een kwartaal (in een stelsel van zes dagen per week). Wanneer dit niet het geval is en de berekening onder kalendervorm gebeurt (alle weekdagen worden meegeteld), wordt dit in de tekst vermeld.
Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie

Voordelen van de betrekking

Het Bar Resto team beschikt over de volgende faciliteiten:

 • een goed uitgeruste en ruime professionele keuken,
 • een grote, volledig uitgeruste bar
 • een restaurantzaal en een groot terras,
 • keuken- en barvoorraad
 • een vestiaire voor elke medewerker
 • een oefenruimte met een computer
 • een douche,
 • fietsenstalling,
 • binnen- en buitenruimtes voor de pauze,
 • een apart lokaal voor overleg met de jobcoach,

Voor elke arbeider voorzien we werkkledij: 1 paar gepaste schoenen, twee broeken, twee jassen en een hoofddeksel.

Het team bestaat uit drie complementaire profielen: coördinator, instructeur en jobcoach. Ze bieden uitgebreide, geïntegreerde en flexibele ondersteuning op maat.

Voltijds contract van 38u/week.

Uurrooster:
Dinsdag: van 11u tot max. 16u
Woensdag t.e.m. vrijdag: vanaf 10u30-11u tot max. 21u
Ongeveer één maandelijkse cateringdienst

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama.

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of contacteer ons op 0800 35 123.