Stafmedewerker Digitale Inclusie (M/V/X)

Solliciteren tot
2023-12-03T23:59:00
Organisatie
Tracé Brussel vzw

Voltijds – bepaalde duur

Je wil actief bijdragen aan het verhogen van de tewerkstellingskansen van Brusselse werkzoekenden? Je bent diplomatisch en een vlotte communicator in het Nederlands én in het Frans? Je hebt een passie voor netwerken en flexibiliteit schrikt je niet af? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!

Tracé Brussel, zegt u?

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige organisatie die volop inzet om de werkloosheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Dat doen we door ruim te denken en te werken. Onze missie? De positie op de arbeidsmarkt versterken van alle Brusselse werkzoekenden, zeker van jongeren en kwetsbare groepen. Samen met een netwerk aan partners ontwikkelen we innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie.

Meer informatie omtrent Tracé Brussel vzw vind je op www.tracebrussel.be.

Takenpakket:

Je zet de coördinatie verder van de acties en projecten met betrekking tot Digibanken en tot de digitale inclusie van elke Brusselaar op sectorbreed niveau. Hiervoor bouw je verder op de setting waarbinnen partners, met expertise in e-inclusie, reeds samenwerken om een kwetsbaar doelpubliek mee te krijgen op de digitale trein. Je zorgt voor een goede uitvoering van het project, evalueert de acties en stuurt bij waar nodig. Je staat in voor een duidelijke communicatie, zowel naar het projectteam als naar de partners en de Brusselaars toe. Je werkt hiervoor nauw samen met de inrichtende overheidsinstanties. Je bouwt een netwerk uit en volgt de relevante trends op Brussels en Vlaams niveau. Je bereidt projectdossiers voor in het kader van nieuwe e-inclusieprojecten.

Je staat in voor het initiëren, implementeren, coördineren en evalueren van verschillende e-inclusieprojecten.

 • Je volgt de evoluties op inzake e-inclusie en mediawijsheid. Je detecteert noden en opportuniteiten in de praktijk en vertaalt dit naar het beleidsniveau.
 • Je stemt af met de projectpartners op meso- en macroniveau.
 • Via de stuurgroep behoud je een macroperspectief over de digibanken en de digipunten, evalueer je de werking en stuur je bij indien nodig.
 • Via vergaderingen met het projectteam behoud je op mesoniveau een overzicht van de dagelijkse werking van de projecten.
 • Samen met projectpartners maak je een jaarlijks actieplan op. Je rapporteert hierover aan de betrokken partners en de inrichtende machten.
 • Je beheert de werkingsmiddelen.
 • Je zoekt samen met de betrokken projectpartners naar nieuwe methodieken, vormingen en goeie praktijken, onderzoekt de haalbaarheid hiervan en tracht deze in de praktijk toe te passen.

Je bouwt een netwerk uit met organisaties, experten en projectmedewerkers.

 • Je neemt deel aan diverse overlegfora om de trends en evoluties op te volgen.
 • Je zet interne communicatiekanalen op en zorgt tevens voor de coördinatie van de externe communicatie.

Je initieert en schrijft subsidiedossiers m.b.t. digitalisering en digitale geletterdheid.

 • Je gaat op zoek naar interessante projectvoorstellen.
 • Je schrijft projecten uit in afstemming met partnerorganisaties.
 • Je werkt op maat mee aan de implementatie en de uitrol van deze projecten.

Profiel:

 • Je kent de Brusselse organisaties in de opleidings- en tewerkstellingssector en de onderwijsactoren.
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. Kennis van Frans is een troef. 
 • Je bent een krak in communiceren en netwerken.
 • Je bent proactief en flexibel en een variabel takenpakket schrikt je niet af!
 • Je houdt van analyserend en oplossingsgericht denken.
 • Je verwerkt makkelijk nieuwe informatie en stelt kritische vragen.
 • Zelfstandig en proactief werken zit in je DNA!
 • Je hebt sterke registratie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent gedreven om de doelen van het projectteam te behalen.
 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de tewerkstellings- of opleidingssector of een aanleunende sector.

Statuut:

 • Voltijdse tewerkstelling met een contract van bepaalde duur tot en met 15/11/2024, met optie tot verlenging.
 • Verloning volgens barema PC329.01.
 • Je ontvangt 1 maaltijdscheque t.w.v. 8€ per gewerkte dag.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer).
 • 38-urenweek met een systeem van glijdende werktijden en mogelijkheden tot telewerk.
 • Ruime leer- en ontwikkelingskansen voor medewerkers.

Sollicitatieprocedure:

Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar info@tracebrussel.be, ten laatste op zondag 3 december 2023.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun cv en motivatiebrief. Geselecteerde kandidaten worden gecontacteerd in de week van 4 december. Hierbij wordt eventueel ook de opdracht voor een schriftelijke proef doorgegeven, voor te bereiden tegen het sollicitatiegesprek.

De sollicitatiegesprekken gaan door op dinsdag 12 december in de namiddag.

Meer info bij Sebastiaan Peeters, sebastiaan.peeters@tracebrussel.be, 0479 16 47 05