Twee jeugdwerkers multimedia & jeugdcultuur (m/v/x)

Solliciteren tot
2023-09-24T23:59:00
Organisatie
JES vzw

JES vzw WERFT AAN:

TWEE JEUGDWERKERS MULTIMEDIA & JEUGDCULTUUR(M/V/X) in een deeltijds contract van minimum 80% onbepaalde duur, mogelijkheid tot uitbreiding tot 90 of 100%

JES vzw is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen/Brussel/Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

FUNCTIE

Voor het jeugdwerkteam van JES Brussels zijn we op zoek naar een twee nieuwe collega’s voor de deelwerking Multimedia en Jeugdcultuur. Deze deelwerking bestaat in totaal uit vier personen. 

Dit team is verantwoordelijk voor vier grote opdrachten:

 1. Het Brusselse jeugdwerk in multimediale projecten ondersteunen en het zelf organiseren van workshops en (groeps)trajecten voor en door kinderen en jongeren uit het Brusselse. We experimenteren hierin met nieuwe multimediale producten zetten in op mediawijsheid. 
 2. Het creëren van podiumkansen voor jonge beginnende artiesten. Dit doen we co-creatief en participatief met hen. We organiseren het tweejaarlijkse evenement Big in BXL samen met één of meerdere Brusselse cultuurhuizen. Je ondersteunt de jongeren via groepstrajecten. 
 3. De coördinatie van de opnamestudio waar jonge artiesten onder begeleiding hun eigen track of demo kunnen opnemen. We bouwen hiervoor een freelancers en vrijwilligersploeg op.
 4. Het organiseren van muziekateliers om kinderen en jongeren te prikkelen in hun creatieve en artistieke talenten.

Het team werkt samen aan deze opdracht, met elk hun eigen specifieke taken en focus qua thema (jeugdcultuur & multimedia). Voor deze vacatures zoeken we twee jeugdwerkers elk met een specifieke focus.

Jeugdwerker multimedia en jeugdcultuur

 • Coördinatie studiowerking
 • Workshops geven rond multimedia
 • (Groeps)trajecten met jongeren
 • Het werken aan positieve beeldvorming rond Brusselse jongeren 
 • Brugfiguur tussen jeugdcultuur en multimediatrajecten
 • Ondersteuning tijdens festival Big in BXL.
 • Je staat met je naaste collega in voor het beheer van de studiowerking van JES Brussels. 
 • Je organiseert multimediatrajecten en workshops voor kinderen, jongeren en jeugdorganisaties in Brussel
 • Je experimenteert met nieuwe media
 • Je organiseert de freelance- en vrijwilligerswerking Multimedia
 • Je beheert het voorhanden multimediamateriaal
 • Je bouwt en onderhoud een netwerk in de jeugd-, sociale- en culturele sector in Brussel
 • Je hebt vinger aan de pols als het gaat over nieuwe media

Jeugdwerker jeugdcultuur en multimedia

 • Podiumkansen creëren
  • Organisatie Big in BXL
  • Organisatie residenties.
 • Netwerk opbouwen cultuurpartners
 • (Groeps)trajecten met jongeren
 • Het werken aan positieve beeldvorming rond Brusselse jongeren 
 • Brugfiguur tussen jeugdcultuur en multimediatrajecten
 • Je gaat outreachend op zoek naar aankomende artiesten en ondersteunt hen in hun noden.
 • Je ondersteunt jongeren om hun artistieke zelfexpressie te versterken.
 • Je leidt jongeren toe naar initiatieven die podiumkansen creëren of het organiseren ervan indien deze niet of onvoldoende voorhanden zijn. JES zet in dit kader minstens om de 2 jaar een jeugdcultureel festival op (Big in BXL). 
 • Je bouwt en onderhoud een netwerk in de jeugd-, sociale- en culturele sector in Brussel

 

PROFIEL

Kennis en ervaring

 • Je hebt voeling met een divers en stedelijk jong publiek.
 • Je hebt kennis van en ervaring met groepswerk en competentieversterkend of krachtgericht werken.
 • Je kennis van andere talen en specifiek Frans is een meerwaarde.
 • Je kennis van de sociale kaart is een troef.
 • Je gebruikt vlot en bewust de sociale media.

Vaardigheden

 • Je bent pedagogisch en didactisch sterk.
 • Je organiseert en begeleidt graag activiteiten en processen.
 • Je kan vormingen ontwikkelen en verdiepen.
 • Je kan gestructureerd werken en behoudt het overzicht.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en realiteitszin.
 • Je kan zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je houdt van netwerken opbouwen en onderhouden.
 • Je kan procesmatig werken met jongeren en hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Je kan creatief en flexibel inhoud aanpassen aan de noden van een groep.

Houding en gedrag

 • Je bent ondernemend en werkt zelfstandig.
 • Je onderschrijft de visie en de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie.
 • Je bent discreet, je kan gepast communiceren met doelgroep, collega’s en partners en houd hierbij rekening met de vertrouwensband.
 • Je bent je bewust van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van je eigen gedrag op hen.
 • Je bent een teamspeler en werkt constructief mee aan een gezamenlijk resultaat, 
 • Je hebt inzicht in je eigen waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en kan op basis hiervan acties ondernemen.
 • Je wil graag je kennis verbeteren en je competenties verder ontwikkelen.

Specifieke vereisten

 • Je bent tweetalig NL/FR
 • Bereid zijn tot avond-, weekend- en vakantiewerk.
 • Wonen in het Brusselse is een pluspunt.
 • Basiskennis muziekopname en recording software is een pluspunt. In de studio wordt de software Ableton & Fruity Loops gebruikt.
 • Basiskennis fotografie, video en beeldverwerkingssoftware is een pluspunt: Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, Indesign)
 • Kennis van de Brusselse culturele & sociale instellingen is een pluspunt.


Wat werken bij JES de moeite waard maakt

 • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten.
 • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie.
 • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan. 
 • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier.
 • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit.

Aanbod

 • Een deeltijds contract van minimum 80% van onbepaalde duur. Mogelijkheid tot uitbreiding tot 90 of 100%
 • Starten: zo snel mogelijk.
 • Standplaats bij JES Brussels, Werkhuizenstraat 3, 1080 Molenbeek.
 • Barema volgens PC 329 (B1c).
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • Gsm en laptop.
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie.
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken.

 

Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op 24 september 2023:

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid 

Job.Brussel@jes.be

Meer info bij: Merijn Van de Geuchte Coördinator Vrije tijd en Jeugdwerk JES Brussels via merijn.vandegeuchte@jes.be of 0495/49 47 09.

Procedure

Wanneer je profiel geschikt is voor de job contacteren we je vanaf 26 september 2023 voor een gesprek op 28 september 2023.  

Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.

Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.be, www.jesbrussels.be, www.jesgent.be) of volg ons via sociale media.