Publicaties en analyse

Voortgangsrapport Vlaamse veerkracht

Vlaanderen VW

COVID-19 trof Vlaanderen en de wereld hard. Daarom investeert de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro extra om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. Ze investeert bijkomend ook met reguliere middelen in zorg, werk en onderwijs.

Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, creëerde de Europese Unie een herstelfonds - NextGenerationEU. Het biedt de lidstaten rechtstreekse steun en leningen - de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). Voor België was er aanvankelijk een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Daarvan had Vlaanderen voor zijn relanceplan oorspronkelijk recht op een maximum van 2,255 miljard euro. Vijfenvijftig van de Vlaamse Veerkracht projecten worden met deze middelen gefinancierd, waarbij ook Brussel niet vergeten wordt.

91% van de projecten verloopt volgens schema. 97% van de projecten is in uitvoering, na agendering Vlaamse Regering of gerealiseerd.

Bij de Brusselse projecten die voorkomen in het uitgebreide rapport bevinden zich digitale projecten met het Huis van het Nederlands, de Huizen van het Kind, zorgzame buurtprojecten, inspiratiedagen voor welzijns- en zorgorganisaties, “Geïntegreerd Breed Onthaal Brussel 2021-2025: Welzijn op school”, jeugdinfrastructuur in Brussel, investeringen in het deeltijds kunstonderwijs en in gemeenschapsinfrastructuur in het algemeen.

Lees hier het volledige rapport

En de bijlage