Publicaties en analyse

De Brusselse arbeidsmarkt slabakt

Statbel-BISA

Het Belgische statistiekbureau (Statbel) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse van perspective.brussels (BISA) publiceren elk een analyse van de Brusselse arbeidsmarkt in 2023 tot het eerste kwartaal van 2024.

Recent was de Brusselse regering nog optimistisch: het jaarlijkse arbeidsmarktrapport van Statbel toonde gunstige evoluties met heel wat records in 2023. Zowel de werkgelegenheidsgraad, als het aantal Brusselaars met een job én het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen stonden op hun hoogste niveau ooit. 

Maar in het eerste kwartaal van 2024 is de Brusselse werkgelegenheidsgraad teruggevallen van 66,7 procent eind 2023 naar 63,3 procent in het eerste kwartaal van 2024. Daarbij stijgt de werkloosheidsgraad van 10,2% naar 14,7% (eind mei 2024) en het lijkt erop dat wie werkloos wordt een grote kans heeft om dat voor lange tijd te blijven. In het eerste kwartaal van 2024 stijgt het percentage dat werkloos blijft over een tijdspanne van 1 jaar tot 56,1%

Ook de positieve ondernemersdynamiek begin 2023 nam geleidelijk af. In het eerste kwartaal van 2024 blijft het ondernemersvertrouwen op een laag niveau. Het conflict in Oekraïne, de schommelende prijzen en rentetarieven, en de Europese industrie die het moeilijk heeft, zijn elementen die het aanhoudend klimaat van onzekerheid bij de Brusselse ondernemers verklaren.

Lees de publicatie van Statbel en de conjunctuurbarometer van BISA.