Beleidsnieuws

Samenwerkingsakkoord Individual Learning Account

FR

De ministerraad van de federale regering heeft op voorstel van minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet goedgekeurd met de bedoeling de oprichting en het beheer van het digitaal portaal genaamd ‘Individual Learning Account’ te realiseren.

De Individual Learning Account zal personen in staat stellen om hun opleidingsrechten uit te oefenen en de gevolgde opleidingen weer te geven. Het creëren van één nationale applicatie is de meest logische stap hierin, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende betrokken entiteiten en het portaal gemakkelijk toegankelijk zal zijn voor de burgers.

Deze plannen volgen op de Arbeidsdeal van 3 oktober 2022 en de wet betreffende de oprichting en het beheer van de ‘Federal Learning Account’ van 20 oktober 2023. De intentie om een digitaal portaal voor het beheer van de ‘Individual Learning Account’ te ontwikkelen krijgt dus vaste vorm.

Meer informatie kan u vinden op news.belgium en op de website van Tracé Brussel vzw.