Beleidsnieuws

Strategie Scholing en Werk

Brussels parlement

In de commissie voor de Economische zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondervroeg parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) minister voor werk Bernard Clerfayt (Défi) over de status van de Strategie rond Scholing en Werk (voorheen Strategie Kwalificatie voor Werk) en de evaluatie van de Brusselse tewerkstellingsmaatregelen door het extern consultancybureau Idea Consult.

Nieuws uit de sector

Promotie taalonderwijs in Brussel

Brupartners

Op maandag 16 oktober heeft Brupartners een debat gewijd aan het thema “Taalonderwijs in Brussel: hoe en waarom moet het worden gepromoot?”, met Anne Posma, vicevoorzitster van de Brusselse Raad voor Meertaligheid en heden ook stafmedewerker bij Tracé Brussel vzw als gastspreekster.

Online inschrijven bij de digicoach

Digibanken

Brusselaars met minder digitale basisvaardigheden kunnen hulp vragen bij een digicoach in een lokaal Digipunt. De digicoaches begeven zich ook naar de Brusselse organisaties waar de noden het hoogst zijn.

Youth for Change and Action

Youth for Change and Action

Op 19 oktober werkten 15000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich in het zweet tegen genderstereotypen tijdens de YOUCA Action Day 2023. Het persbericht van YOUCA vinden jullie hier terug.

Publicaties en analyse

OESO aanbevelingen voor Brussel

OECD

In het recente document “Policy highlights: Unleashing talent in Brussels, Belgium” doet de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een aantal arbeidsmarktgerichte aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kinderarmoede in België en de gewesten

Koning Boudewijnstichting

Jaar na jaar bevestigen studies dat kansarmoede niet alleen de gezondheid en een duurzame huisvesting van kinderen ondermijnt, maar ook hun schoolcarrière, hun vooruitzichten op de toegang tot hoger onderwijs en hun tewerkstellingskansen. Een vicieuze cirkel die kinderen, geboren in kansarmoede, naar een leven in armoede als volwassene duwt. In een studie van de KU Leuven in opdracht van de Koning Boudewijnstichting wil men op basis van nieuwe data het probleem van kinderarmoede goed begrijpen, en doeltreffende strategieën voorstellen om kinderarmoede terug te dringen.

Pers

Een vijfde van de Oekraïense vluchtelingen vindt werk

BRUZZ

Van de 3.980 Oekraïense werkzoekenden die eind september geregistreerd waren bij Actiris, hebben er 838 werk gevonden, wat neerkomt op een plaatsingsgraad van 21,5 procent. Dit werd bevestigd door Brussels minister van Werk, Bernard Clerfayt (DéFI), in reactie op een vraag van Gilles Verstraeten (N-VA) in het Brussels parlement.

Nieuws zoeken