Vooraan

EU conferentie Sociale Economie

BE EU

Op 12 en 13 februari 2024 vond de 'Social Economy at the Core of Transitions' conferentie plaats in Luik, in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Meer dan 600 mensen namen deel, voornamelijk actoren uit de sociale economie, waaronder ook Tracé Brussel vzw. Het was een historisch moment, want nog nooit eerder heeft een Europese conferentie over sociale economie zoveel ministers en afgevaardigden samengebracht: 19 EU-lidstaten waren vertegenwoordigd. Velen benadrukten dat de sociale economie essentieel is en plaatsten deze op de voorgrond van hun politieke agenda.

Beleidsnieuws

Langdurig werklozen met een handicap naar werk toe

BE

De federale regering geeft met een nieuwe maatregel langdurig werkloze mensen met een handicap een duwtje in de rug om zonder financieel risico terug aan het werk te gaan. Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende 2 jaar genieten van hogere vrijstellingen op hun inkomen uit arbeid.

Nieuws uit de sector

VDAB oproep voucherconcessie sociaal kapitaal

VDAB

VDAB organiseert een klankbordgroep voor de nieuwe voucherconcessie sociaal kapitaal die gepland staat voor 2025. Dit initiatief biedt werkzoekenden de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een traject ter versterking van hun sociaal en psychologisch kapitaal.

Reboot: Project psychosociaal welzijn

emino

In het Reboot-project ambiëren emino en verschillende Brusselse hulpverleningsorganisaties Brusselse jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden te helpen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Digibanken verlengd

digipunt

De eerste digibanken draaien al twee jaar succesvol op volle toeren, en de Vlaamse overheid heeft  dan ook beslist het project Digibanken te verlengen met anderhalf jaar tot juli 2026.

Maatwerkbedrijven in Brussel

hub.brussels

Er zijn 13 maatwerkbedrijven (MB) met maatschappelijke zetel in Brussel, waaronder één Nederlandstalig, TWI. Ze hebben samen 2.000 mensen in dienst, waaronder 1.600 werknemers met een handicap, en 400 begeleiders.

Brussel aan de Slag anno 2024

VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) belicht in haar magazine ‘Brussel aan de Slag anno 2024’ hoe ze het Nederlandstalig onderwijs- en opleidingsaanbod dat Brusselaars naar werk begeleidt en hen zelfredzamer maakt, ondersteunt.

Publicaties en analyse

Brusselse knelpuntberoepen

VBO FEB

Een recente analyse van view.brussels in samenwerking met Bruxelles Formation neemt 108 knelpuntberoepen uit 2022 onder de loep. De bedoeling van de publicatie is om opleidingsaanbieders nuttige achtergrondinfo aan te reiken om hun aanbod aan te passen waar nodig.

Programmatie duaal leren schooljaar 2024-2025

VLOR

Op 8 februari heeft de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), op vraag van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand (N-VA), twee adviezen over de programmatie van duaal leren uitgebracht, één voor het gewoon secundair onderwijs en één voor de opleidingsvorm 3 buitengewoon onderwijs, voor het schooljaar 2024-2025.

Pers

Zones zonder langdurige werkloosheid

BHG

Op het einde van de legislatuur zal het Brussels Gewest maar één zone zonder langdurige werkloosheid kennen, minder dus dan aanvankelijk aangekondigd, meldt Le Soir.

Nieuws zoeken