Beleidsnieuws

Zones zonder langdurige werkloosheid

Brussels parlement

In het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) vragen aan minister Bernard Clerfayt (Défi) in verband met de zones zonder langdurige werkloosheid, en het asymmetrische arbeidsmarktbeleid.

TVA-methode in Vorst

Brussels parlement

In de commissie voor Economische Zaken en Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest werd de methodiek in het project ‘Insertion par l'offre et la demande (IOD / TVA)’ van de Mission Locale van Vorst besproken. Deze genereert veelbelovende resultaten maar kent financieringsproblemen. 

Communicatie en toeleiding naar Digibanken

Vlaams Parlement

In de Vlaamse commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie vroeg parlementslid Allessia Claes (N-VA) zich af hoe het staat met de uitrol van de digibanken. Digibanken zijn locaties in Brussel en Vlaanderen waar mensen terecht kunnen voor digitale vragen. Vaak bestaat een digibank uit meerdere digipunten en kan je hier ook een toestel (laptop/tablet) ontlenen. 

Nieuws uit de sector

Kinderbegeleiders gezocht

Beroepenpunt

Afgelopen maandagmiddag heeft het event “Kinderbegeleid(st)er: een beroep dat rekruteert” plaatsgevonden in het Beroepenpunt (Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel). 

Horecaopleiding

JES

Tussen snelle hap en gastronomisch restaurant situeren zich de fast casual restaurants. Ze mikken op efficiënte bediening, maar zetten ook in op klantenervaring. Vaak hebben ze aandacht voor hoogwaardige ingrediënten. Om de vlotheid te garanderen, hebben ze vaak een beperkt menu, of focussen deze zaken zich op één product: pizza, sushi, poké bowls, pasta… De fast casual scene boomt in Brussel. Daarom zet Jes met de opleiding RUNNER volop in op deze trend.

Publicaties en analyse

Conjunctuurbarometer Brussels Gewest

BISA

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) bracht zopas een nieuwe conjunctuurbarometer uit.

Schoolverlatersrapport Vlaanderen

VDAB

De jongste editie van het VDAB-rapport over de schoolverlaters biedt een gedetailleerd beeld op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de tewerkstellingskansen vanuit de verschillende studierichtingen. Door een koppeling van de data met deze van het Vlaams departement Onderwijs en SYNTRA werden de afgestudeerden een jaar lang opgevolgd, ook zij die zich niet bij VDAB inschreven. 

Advies gelijkheid, antidiscriminatie, diversiteit

Brupartners

Brupartners geeft haar advies over het voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie houdende opstelling van het Brussels wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van de diversiteit.

Nieuws zoeken