Straathoekwerker

Solliciteren tot
2024-02-18T23:59:00
Organisatie
JES vzw

EEN STRAATHOEKWERKER (M/V/X) in een voltijds contract van onbepaalde duur in Brussel

JES vzw  is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen/Brussel/Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

Functie:

 

Het straathoekwerkteam start een nieuw project rond de versterking van het mentaal welzijn van meisjes tussen 15 en 26 jaar in een maatschappelijk kwetsbare positie. Met het project willen we individueel en collectief met meisjes in Kuregem en Anneessens aan de slag, maar ook drempels naar de bestaande hulp- en dienstverlening verlagen.
De straathoekwerker gaat actief en vindplaatsgericht op zoek naar meisjes en vrouwen in een kwetsbare positie en biedt hen gepaste ondersteuning aan op het vlak van mentaal welzijn en andere levensdomeinen. De straathoekwerker stimuleert meisjes en vrouwen om zichzelf te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Hij/zij werkt vanuit een vertrouwensrelatie, biedt een luisterend oor en legt actief bruggen naar en werkt samen met dienst- en hulpverleningsorganisaties en gespecialiseerde diensten.
Het straathoekwerkteam (een team van 9 personen) is actief in de Brusselse kanaalzone (Oud-Molenbeek, Kuregem, Anneessens). Straathoekwerkers stappen zelf op de jongeren af. Door de leefwereld van jongeren op te zoeken, bereiken straathoekwerkers jongeren die anderen niet bereiken. De straathoekwerkers werken op het tempo en het ritme van de jongeren. Onvoorwaardelijkheid en vertrouwen zijn hier de sleutelwoorden.

Concreet omvat de functie volgende zaken:

 • Je gaat vindplaatsgericht op zoek naar en maakt contact met meisjes en vrouwen in een maatschappelijk kwetsbare positie in de wijken Kuregem en Anneessens.
 • Je ondersteunt de meisjes op alle levensdomeinen met een focus op mentaal welzijn. Je bouwt een vertrouwensrelatie op en biedt hen een luisterend oor. Samen met hen ga je op zoek naar gepaste oplossingen.
 • Je versterkt meisjes individueel en in groep. Je creëert een veilige omgeving waar verbinding en ontmoeting centraal staan. Je werkt participatief en focust op competenties en talenten.
 • Je bouwt een netwerk op van relevante organisaties en legt actief bruggen naar dienst- en hulpverleningsorganisaties en gespecialiseerde diensten.
 • Je werkt samen met de tewerkstellings- en vrijetijdsprojecten van JES Brussel.
 • Samen met de coördinator en signaalwerker, neem je een politiserende functie op mbt mentaal welzijn van meisjes in een kwetsbare positie.

 

Profiel:

Kennis en ervaring

 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring in het jeugdwerk of maatschappelijk werk met jongeren in Brussel
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van Brusselse jongeren in de Kanaalzone
 • Je hebt kennis van de Brusselse sociale kaart, het welzijnswerk , de lokale arbeidsmarkt en het onderwijslandschap
 • Algemene kennis van de methodiek straathoekwerk, de deontologie van het sociaal werk en de algemene theorieën rond sociale uitsluiting en emancipatorisch werken zijn een pluspunt
 • Je hebt voldoende kennis van het Frans of bent bereid de taal verder aan te leren
 • Kennis of ervaring rond mentaal welzijn, genderspecifiek en/of cultuursensitief werken zijn een pluspunt

Vaardigheden

 • Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief: je trekt alleen de wijk in en maakt vindplaatsgericht contact met meisjes
 • Je spreekt meisjes aan op een integrale, positieve en laagdrempelige manier
 • Je ziet en signaleert problemen en kan van daaruit je doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties en tijd aanwenden om deze doelen te realiseren
 • Je kan een netwerk opbouwen en onderhouden

Houding en gedrag

 • Je bent discreet, integer en loyaal
 • Je vertrekt vanuit de positie, wensen, kansen en het kunnen van de meisjes
 • Je bent flexibel: je kan je bij veranderende omstandigheden gemakkelijk aanpassen
 • Je bent een teamspeler en werkt graag samen met je collega’s aan een gezamenlijk resultaat
 • Je onderschrijft de visie en de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie

Specifieke vereisten:

 • Je bent bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur
 • Barema volgens PC 329 (B1c)
 • Gsm en laptop
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken

Wat werken bij JES de moeite waard maakt

 • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in de stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten
 • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie
 • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan.
 • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier
 • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

 

Solliciteren:

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op  18 februari 2024 naar:

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid :

job.brussel@jes.be

Meer info:

Meer info bij Hanne Stevens, Coördinator straathoekwerk:

 0488/71 46 84 of hanne.stevens@jes.be

Procedure

Je kan solliciteren tot 18 februari 2024. Indien je geselecteerd wordt, contacteren we je voor een sollicitatiegesprek in de week van 26 februari 2024.
Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.