Vormingswerker (GECO) 4/5 VTE

Solliciteren tot
2023-10-01T23:59:00
Organisatie
JES vzw

JES vzw is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Gent en Brussel. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

FUNCTIE

Binnen het team JES voor scholen zoeken we een vormingswerker voor het organiseren en begeleiden van extra muros activiteiten voor leerlingen en leerkrachten van het Nederlandstalig onderwijs.

JES voor scholen is een deelwerking van JES. 
Met de noden van de klas en/of de (vakoverschrijdende) leerdoelen als leidraad gaan we aan de slag in de stad, in de school of op onze eigen locatie. Met actief- en groepsleren als methode geven we leerlingen een duwtje in de rug, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Je staat in voor het uitwerken en begeleiden van groepsdynamische en stadsavontuurlijke activiteiten voor jongeren vanaf 14 jaar.
Je krijgt energie wanneer je voor een groep staat en kunt inspelen op de groepsdynamiek.

Je staat in voor de organisatie van activiteiten voor groepen van het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in Brussel en werkt daarvoor samen met andere aanbieders.

Samen met het Sleep Inn-team sta je in voor het organiseren van meerdaagse verblijven voor Vlaamse en Brussels scholen die in ons jeugdverblijfscentrum verblijven. Je staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van scholen bij de voorbereiding van, en tijdens, hun verblijf in Brussel.

Je komt terecht in een klein, maar enthousiast team, en werkt samen met collega's van andere deelwerkingen.

 

Meer info: https://jes.be/onderwijs/

 

PROFIEL

Kennis en ervaring

 • Je hebt voeling met een divers en stedelijk jong publiek 
 • Je hebt kennis van en ervaring met groepswerk en competentieversterkend of krachtgericht werken.
 • Je hebt kennis van het Brussels jeugdwerk, het sociaal-cultureel veld en aanbieders van extra-muros activiteiten.
 • Goede kennis van het Nederlands

Vaardigheden

 • Je bent pedagogisch en didactisch sterk
 • Je organiseert en begeleidt graag activiteiten
 • Je kan vormingen ontwikkelen en verdiepen 
 • Je kan gestructureerd en planmatig werken.
 • Je kan in teamverband werken 
 • Je kan creatief en flexibel inhoud aanpassen aan de noden van een groep

Houding en gedrag

 • Je bent ondernemend en werkt zelfstandig
 • Je bent een netwerker die graag met anderen samenwerkt
 • Je bent een teamspeler en werkt constructief mee aan een gezamenlijk resultaat, 
 • Je hebt inzicht in je eigen waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en kan op basis hiervan acties ondernemen
 • Je wil graag je kennis verbeteren en je competenties verder ontwikkelen
 • Je onderschrijft de visie en de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie 

Specifieke vereisten

 • Nederlandstalig of goede kennis van het Nederlands
 • Woonachtig in Brussel

Wat werken bij JES de moeite waard maakt

 • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten
 • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie 
 • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan. 
 • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier
 • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

 

Aanbod

Voorwaarden

 • domicilie in Brussel
 • in totaal 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende de  12 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling
 • OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent
 • OF reeds werken binnen een GECO-contract

Aanbod

 • 1 GECO 4/5 contract van onbepaalde duur
 • Barema volgens PC 329 (B1c)
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding 
 • Gsm en laptop
 • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
 • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken

 

Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op  zondag 01/10/2023

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid 

job.brussel@jes.be

Meer info bij Wies Moriau, verantwoordelijke JES voor scholen

0485 72 81 59 – wies.moriau@jes.be

 

Procedure

Wanneer je profiel geschikt is voor de job contacteren we je binnen de week voor een gesprek.

Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.

 

Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd  kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

 

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.bewww.jesbrussels.bewww.jesgent.be) of volg ons via sociale media