Vooraan

Nieuwe leiding Tracé Brussel vzw

TB

Deze week startte Inge Van Acker bij Tracé Brussel vzw als directeur. Het is voor haar een nieuwe start in een nieuw werkveld. 

Beleidsnieuws

Vlaamse beleidstoelichting Brussel 2024

Vlaams Parlement

Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle (CD&V), stelde eind oktober zijn beleid voor het begrotingsjaar 2024 voor. Belangrijke speerpunten van zijn Brusselbeleid zijn het ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen van de vele Vlaams-Brusselse organisaties in de stad en de positie van het Nederlands verder versterken.

Beroepskwalificaties en EVC-trajecten

VR

Een recente mededeling van de Vlaamse regering bevat een lijst van 11 beroepskwalificaties waarvoor trajecten Erkennen van Verworven Competenties (EVC) worden uitgewerkt. Hiermee geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties’. 

Vlaamse beleidstoelichting Werk en Sociale Economie 2024

Vlaams Parlement

Eind oktober stelde Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Jo Brouns (CD&V) zijn beleid voor het begrotingsjaar 2024 voor. Ondanks de energiecrisis en de magere groeivooruitzichten ambieert hij de volgende jaren toch de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen van 77% naar 80% te tillen. Hiervoor schuift hij vijf hefbomen naar voor. 

Nieuws uit de sector

Werken in de Brusselse rand

Actiris VDAB

De afgelopen jaren is het aantal Brusselse pendelaars naar Vlaanderen sterk toegenomen. Meer dan 56.000 Brusselaars werken intussen in de Vlaamse Rand. De pendelstromen hangen samen met de verbindingen tussen Brusselse gemeenten en de Vlaamse Rand. Maar de nood aan nieuwe werknemers blijft groot. De studie van IDEA Consult in opdracht van KUL/HIVA over Interregionale arbeidsmobiliteit voor Brusselse werkzoekenden in de Vlaamse rand rond Brussel vertelt er ons meer over.

Project in de kijker: Atelier Permanent

Groot Eiland vzw

De stad ontharden en vullen met eetbaar groen. Dat is de grote ambitie van het project Atelier Permanent, dat begin dit jaar is gestart bij de sociale onderneming Groot Eiland vzw. Het project is ontstaan als vervolg op Groenblauw bxl (Vertblue bxl), een stadsvernieuwingsproject dat is geïnitieerd door de VGC, met als doel duurzame stadsontwikkeling te bevorderen, zowel voor als door Brusselaars. Dit wordt gedaan door buurtvoorzieningen, openbare ruimtes en omheiningen te voorzien van groene installaties die de biodiversiteit bevorderen.

Publicaties en analyse

Brusselse werkloosheid stijgt

Actiris

In oktober 2023 telde het Brussels Gewest 91.293 werkzoekenden, een stijging van 3,6% ten opzichte van oktober 2022. Het aantal Brusselse werkzoekenden dat een uitkering ontvangt, daalt echter met 3,9%. Het Brussels Gewest heeft nu een werkloosheidsgraad van 15,1%. In oktober 2022 bedroeg deze 15,3%. 

Tools voor EVC-begeleiding

AHOVOKS

Volwassenen hebben vaak veel ervaring en hierdoor heel wat competenties. In een Erkennen van Verworven Competenties (EVC)-traject kan men deze competenties laten verzilveren tot een volwaardige kwalificatie zonder een opleiding te moeten volgen. 

Nieuws zoeken