1 instructeur taalatelier

Solliciteren tot
2023-01-18T00:00:00
Organisatie
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB)

Je functie in het kort

Functiecontext - gegevens

VDAB Brussel is op zoek naar een technisch instructeur met praktijkkennis in de bouw- of  industriesector voor Taalatelier in ons opleidingscentrum van Anderlecht.  

Het Taalatelier is een vooropleiding op maat om werkzoekenden voor te bereiden op een  technische beroepsopleiding in de bouw of industrie (zoals opleiding klusjesman,  lassen, elektriciteit, sanitair, verwarming, automechanica,...) te volgen of om in te stappen in  een technisch beroep.

De vaardigheden (= competenties) worden niet aangeboden in aparte modules maar worden  gecombineerd aangeboden in technische opdrachten. Jouw taak bestaat er voornamelijk uit  om cursisten te begeleiden doorheen deze diverse opdrachten om zo hun vaardigheden aan  te scherpen.

In Taalatelier is er veel aandacht voor aspecten die belangrijk zijn bij het leren en werken,  zoals:

 • Taalvaardigheid  
 • Rekenvaardigheid
 • 21e-eeuwse vaardigheden (onder meer digitale vaardigheden)
 • Basis technische vaardigheden

In het Taalatelier ligt de nadruk op taal. De meeste cursisten aan wie je les geeft hebben  nog niet het vereiste taalniveau om te starten met een vervolgopleiding of een job. In deze  rol word je ondersteund door een NT2-collega die regelmatig mee op de opleidingsvloer  staat en met wie je intensief samenwerkt.

Instructeur zijn bij VDAB is meer dan alleen lesgeven en technische vaardigheden  doorgeven:

 • Je draagt bij aan het verdere carrièreverloop van iedere cursist die jouw pad kruist:  jouw doel is de cursist aan duurzaam werk helpen.
 • Je coacht en begeleidt op maat van de beginnende cursist. 

Als instructeur in het Taalatelier bestaat jouw doelgroep uit anderstalige cursisten die nog  niet het talige startniveau hebben dat nodig is voor een beroepsopleiding of een job. Het  doel is een succesvolle doorstroom naar een andere beroepsopleiding of vacature. 

Jouw taken zullen onder meer zijn: 

 • Inschatten van het aanwezige technische niveau of potentieel bij de cursist
 • Passende technische opdrachten aanbieden aan de cursist
 • De cursist begeleiden in de uitvoering van de technische opdrachten
 • Samen met je collega’s de evolutie van de cursist evalueren en bijsturen indien nodig

Jouw profiel:  
Naast een technisch vakinstructeur ben jij bovenal een coach voor de cursisten die je
individueel, in duo’s of in groep ondersteunt. Je stelt je flexibel op afhankelijk van de  opleidingsnoden van de arbeidsmarkt en je bent bereidt je bij te scholen in technieken die  relevant zijn aan de opleiding. Belangrijk is dat je goed kan samenwerken en afstemmen  met de andere collega’s:

 • de Nederlands voor anderstaligen instructeurs
 • de collega-vakinstructeurs

Je werkt heel regelmatig samen met de Nederlands voor anderstaligen instructeurs en jullie zijn samen  verantwoordelijk voor de verschillende vormen van competentieversterking. Daarnaast is er  ook op frequente basis afstemming met het team dat de werkzoekende toeleidt naar de  opleiding en/of vacature. 

Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n)[1]:

 • Je bent in het bezit van een diploma professionele bachelor in een technische richting. (bij voorkeur mechanica of elektriciteit);

OF

 • Indien je niet in het bezit bent van het gevraagde diploma, dien je 3 jaar relevante ervaring te bewijzen in het domein van mechanica of elektriciteit. Deze ervaring toon je aan via het portfolio (zie sollicitatieformulier).

Jouw voordelen

 • Je krijgt een contract van onbepaalde.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook thuis werken of in een satellietkantoor als je functie en de dienstverlening het toelaat.
 • Bij VDAB hanteren we het principe van hybride werken: vanuit het organisatiebrede afsprakenkader worden er teamafspraken en andere samenwerkingsafspraken gemaakt waarbij het resultaatgericht werken, een goede teamwerking, het welzijn van onze medewerkers, de beschikbare infrastructuur en onze klantenwerking harmonieus op elkaar afgestemd zijn.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je krijgt ook een groepsverzekering (enkel laten staan bij instructiegraden bv TPAD).
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven in de graad van instructeur met de bijhorende salarisschaal B161ip.. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Je werkplek

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Adres: Bergensesteenweg 1440, Anderlecht 1070 BEL Routeplanner

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Solliciteer nu

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Bekijk het selectiereglement

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon: Marie Boone: marie.boone@vdab.be

 

Organisatie: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Solliciteer: Solliciteer Tot en met 18 januari 2023