Technisch Verantwoordelijke

Solliciteren tot
2022-11-07T12:00:00
Organisatie
Bonnevie

De technisch verantwoordelijke werkt nauw samen met de pedagogisch verantwoordelijke die de werknemers in opleiding begeleidt tijdens en na hun werktraject bij Bonnevie en met name bij hun actieve zoektocht naar werk. Samen zorgen zij ervoor dat de 2 doelstellingen van de dienst worden bereikt:

 • Opleiding verstrekken in een duurzaam en evoluerend beroep, dankzij een sociale en technische omkadering rechtstreeks op het terrein maar ook via vormingen die verband houden met hun loopbaanproject
 • De verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek door het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden aan hun woningen (sanitair, elektriciteit, schilderen, tuinieren, enz.) en door kleine ingrepen om het energieverbruik te verminderen.

Dit team van verantwoordelijken waakt ook over de integratie van de visie en missie van de organisatie in de projecten en acties die zij opzet: “Vertrekkende van de verbetering van de huisvesting in oud-Molenbeek, wil Buurthuis Bonnevie de levenskwaliteit van de bewoners van deze wijk en de omliggende wijken verdedigen, bevorderen en versterken, evenals het recht op huisvesting.
Zij doet dit in het perspectief van een meer rechtvaardige en duurzame samenleving, in co-constructie met de bewoners, via een geïntegreerde aanpak en in een open en solidaire geest, ijverend voor structurele oplossingen.”

Taken

 • een team van 7 werknemers/werkneemsters coördineren in samenwerking met de pedagogisch verantwoordelijke
 • zorgen voor het contact en de follow-up van interventievragen van bewoners (telefoon, huisbezoeken, opstellen van bestekken (FR en NL), facturatie, voortgang, enz.).
 • analyseren en aanpassen van offertes aan de financiële situatie van de cliënten en indien nodig samenwerken met partners voor specifieke cliënten (OCMW, tutor enz.)
 • het organiseren en plannen van interventies en werkzaamheden bij cliënten, rekening houdend met de sterke en zwakke punten van het aanwezige team
 • het waarborgen en evalueren van de opleiding van een laag gekwalificeerd publiek voor een baan in de bouwsector zowel op het vlak van taken als op het functioneringsniveau op de werkplaats
 • bewoners en werknemers aanmoedigen inzake juiste handelingen en onderhoud met het oog op het verminderen van het energieverbruik
 • zorgen voor de logistieke follow-up van de werven (aankoop van materiaal, onderhoud van gereedschap, opslag, contacten met leveranciers, enz)
 • het ontwikkelen en integreren van de circulaire economie in het dienstenaanbod
 • het beheer van het onderhoud van de 2 gebouwen van het buurthuis in samenwerking met de renoadviesdienst
 • het beheer van de voertuigen van het buurthuis (fietsen, bestelwagen, …) wat betreft onderhoud en garagehuur
 • deelnemen aan teamwerk met alle diensten van Bonnevie met het oog op het ontwikkelen van transversale projecten

Profiel

Wij zoeken een profiel dat technische kennis van de bouwsector combineert met de coördinatie van een team in opleiding:

 • beschikken over een bachelordiploma bouwkunde, ingenieur speciale technieken, masterdiploma architectuur of gelijkwaardig /of minimaal 5 jaar technische ervaring in de bouwsector met betrekking tot de functie
 • avoir une bonne connaissance de l’autre langue
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B
 • een gebouw kunnen analyseren en haar energieverliezen
 • het vermogen om kennis of ervaring over te brengen op een persoon of een groep met behulp van methoden die het meest aangepast zijn aan het betrokken publiek
 • gevoelig zijn voor de milieu- en huisvestingsproblemen in Brussel
 • blijk geven van zin voor initiatief, creativiteit en autonomie
 • vlot in omgang zijn en sociaal bewogen
 • een teamspeler zijn
 • zich op zijn gemak voelen in het buurtwerk (vlot contact met het publiek) in volks- en multiculturele wijken met een "kwetsbaar" publiek;
 • kunnen werken met computerprogramma’s zoals Excel, Word, PowerPoint, Outlook en lay-outen;
 • kennis van de institutionele structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het verenigingsleven is een troef
 • af en toe 's avonds en in het weekend beschikbaar zijn

Aanbod

 • een full-time job (5 dagen per week) met een vast contract van onbepaalde duur;
 • een salaris met barema B1b of B1c, paritair comité 329.01 volgens anciënniteit;
 • een gevarieerde en verrijkende baan in een dynamisch team waar we werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners;
 • de mogelijkheid tot permanente bijscholing;
 • een werkplek in een Brussels huis in hartje Molenbeek;

Voor meer informatie bel ons op 02/410 76 31 en vraag naar Christel Despy of bezoek onze Facebook pagina en onze website www.bonnevie40.be.

Stuur ons voor 7 november 2022 uw CV met motivatiebrief waarin u uw ervaring met betrekking tot ons werk beschrijft , evenals uw toegevoegde waarde voor het Bonnevie team.

Gelieve uw kandidatuur te versturen naar: Buurthuis Bonnevie vzw, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek. Of per mail: info@bonnevie40.be. In het geval dat uw kandidatuur weerhouden wordt, ontmoeten we u graag op 9 november tussen 9:30u en 16:00u.