Vooraan

Nieuwe zoekmodule voor sociale ondernemingen

BruEcoWerkGele

Voor wie graag beroep wil doen op de diensten van een sociale onderneming, als particulier of onderneming, maar het aanbod in Brussel niet goed kent, is er voortaan een nieuwe zoekmodule voor sociale ondernemingen in Brussel.

Subsidieoproep VDAB competentieversterking 2023

VDAB

VDAB Brussel heeft voor 2023 een budget van EUR 250.000 voorzien in het kader van een centrale subsidieoproep. Hier vindt u alle informatie.

 

Interregionale arbeidsmobiliteit

Vlaams P

RekruterenBinnenDeRing

VDAB Actiris

VDAB en Actiris lanceren de campagne RekruterenBinnenDeRing, om zo werkgevers in Vlaanderen warm te maken voor Brussels talent.

Algemene beleidsverklaring

BHG

Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft de algemene beleidsverklaring van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt in het Brussels parlement.

Europa WSE

Europa WSE

Op 30 september veranderde ESF Vlaanderen van naam. De organisatie gaat vanaf nu verder als Europa WSE. 

Septemberverklaring Vlaamse Regering 2022

Vl Parl

Minister-president Jan Jambon (N-VA) van de Vlaamse Regering heeft op donderdag 29 september de Septemberverklaring 2022 voorgelezen. Dat is een jaarlijks moment waarop de beleidsdoelstellingen en begroting voor het komend jaar worden gepresenteerd.

Beleidsverklaring 2022-2023

Raad VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft haar Beleidsverklaring 2022-2023 bekendgemaakt. In het najaar wordt in de Raad van de VGC de aanpassing van het Meerjarenplan besproken. De Beleidsverklaring bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen.

Wegen naar je toekomst 2022

Wegen toekomst

De meest recente editie 2022 van de folder 'Wegen naar je toekomst' staat online. De folder is een gids voor Brusselse jongeren die vragen hebben in hun zoektocht naar een diploma, een opleiding of werk.

Welke toepassing van de werk- en zorgtrajecten in Brussel?

Vlaanderen

Op 6 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten aangenomen. De idee achter de werk- en zorgtrajecten is om de optimale participatie te ondersteunen van personen die omwille van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken (MMPPS), moeilijk betaald aan de slag kunnen in de maatschappij of op de arbeidsmarkt. Dit ontwerp van decreet bouwt verder op het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten.

Abonneer op Vooraan