Vooraan

Septemberverklaring Vlaamse Regering 2022

Vl Parl

Minister-president Jan Jambon (N-VA) van de Vlaamse Regering heeft op donderdag 29 september de Septemberverklaring 2022 voorgelezen. Dat is een jaarlijks moment waarop de beleidsdoelstellingen en begroting voor het komend jaar worden gepresenteerd.

Beleidsverklaring 2022-2023

Raad VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft haar Beleidsverklaring 2022-2023 bekendgemaakt. In het najaar wordt in de Raad van de VGC de aanpassing van het Meerjarenplan besproken. De Beleidsverklaring bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen.

Wegen naar je toekomst 2022

Wegen toekomst

De meest recente editie 2022 van de folder 'Wegen naar je toekomst' staat online. De folder is een gids voor Brusselse jongeren die vragen hebben in hun zoektocht naar een diploma, een opleiding of werk.

Welke toepassing van de werk- en zorgtrajecten in Brussel?

Vlaanderen

Op 6 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten aangenomen. De idee achter de werk- en zorgtrajecten is om de optimale participatie te ondersteunen van personen die omwille van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problematieken (MMPPS), moeilijk betaald aan de slag kunnen in de maatschappij of op de arbeidsmarkt. Dit ontwerp van decreet bouwt verder op het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten.

Het nieuwe schooljaar voor Vlaamse bedrijven

Vlaanderen is werk

Voor de Vlaamse overheid is levenslang leren van groot belang. De start van het schooljaar is dan ook een goed moment om stil te staan bij de leercultuur in uw organisatie. Wat moet je weten als werkgever of HR-manager om uw organisatie lerende te maken of houden? Het Vlaams departement Werk & Sociale Economie (WSE) schetst nu op haar website de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Zomerregeling 2022

TB

Sociale Economie in Brussel: mensen met talent

tracé

Promofilmpje Opleidingsbeurs 2022

Tracé

Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen goedgekeurd

Samenwerking

Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering hebben het Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen 'over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden' in derde lezing definitief goedgekeurd. Dit nieuwe Samenwerkingsakkoord vervangt een ouder akkoord dat aan herziening toe was.

Abonneer op Vooraan