Vooraan

Zomerboodschap

TB

Beste lezer,

Na een druk jaar kijken we vooruit naar een welverdiende vakantie. Helemaal deconnecteren is deze zomer voor de meesten wellicht niet aan de orde. De lopende regeringsvormingen houden ons bezig en tekenen langzaam maar zeker een pad uit voor het beleid van de komende jaren. 

We maken ons zorgen, want er volgen zeker budgettaire besparingen die onze werking en onze doelgroep kunnen treffen. Maar we zijn ook optimistisch, want elke nieuwe start betekent nieuwe kansen. 

Memorandum Tracé Brussel vzw: Duurzaam Werk voor Iedereen

TB

Tracé Brussel vzw heeft deze week haar memorandum ‘Duurzaam Werk voor Iedereen’ verstuurd naar alle verkozenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarnaast ook naar de betreffende beleidsinstanties en adviesraden. In dit memorandum worden aanbevelingen geformuleerd ter ondersteuning van de Brusselse Nederlandstalige socio-professionele inschakelingssector (SPI-sector).

Studentenarbeid

Brulocalis

Op 8 mei 2024 hebben de federaties van de Brusselse en de Waalse OCMW's samen een advies ingediend over het wetsvoorstel van 19 januari 2024 over de opheffing van de tewerkstellingsbeperkingen voor studentenjobs.

Een Vlaamse visie op Brussel

Vlaanderen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse administratie formuleert een aantal beleidsaanbevelingen in een inspiratiebundel voor het toekomstige Vlaamse regeerakkoord 2024-2029. Het richt zich op de beleidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Brussel, Vlaamse rand, en tenslotte Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.

Opleidingsbeurs 21 mei 2024

Opleidingsbeurs

Op dinsdag 21 mei 2024 organiseert Tracé Brussel vzw haar 13e editie van de Opleidingsbeurs ‘Ik zoek. Ik vind mijn opleiding’ in "Gare Maritime" in Tour & Taxis. Prik alvast deze datum in je agenda.

Beroepenpanorama voor werkzoekenden

Actiris

Actiris lanceert het Beroepenpanorama, een interessante nieuwe website voor werkzoekenden.

Hervorming werkgelegenheidssteun

BP

De Activa-premie, First stage en aanmoedigingssteun voor opleidingen worden versterkt, de premie voor oudere werknemers wordt gericht op Brusselaars, en er komt een nieuwe gewestelijke premie voor personen met een handicap.

Opleidingsbeurs 21 mei 2024

Tracé Brussel vzw

Op dinsdag 21 mei 2024 organiseert Tracé Brussel vzw haar 13e editie van de Opleidingsbeurs in het Gare Maritime in Tour & Taxis van 10u tot 15u30.

Rol VDAB op de arbeidsmarkt

Vlaams Parlement

Zowel Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) als de SERV hebben gereageerd op het rapport van de consultants Deloitte en Berger over de werking van VDAB. VDAB doet het niet slecht, maar de ministers en de sociale partners formuleren een aantal verbeterpunten.

Brusselse Sociale Top

Brupartners

Nu de legislatuur ten einde loopt, zijn de Brusselse regering en de sociale partners (verenigd in Brupartners) samengekomen voor een laatste Sociale Top vóór de verkiezingen van 9 juni. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van de legislatuur en - vooral - om het te hebben over de perspectieven teneinde de sociaaleconomische uitdagingen van het Brussels gewest aan te gaan. 

Abonneer op Vooraan