Vooraan

EU conferentie Sociale Economie

BE EU

Op 12 en 13 februari 2024 vond de 'Social Economy at the Core of Transitions' conferentie plaats in Luik, in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Meer dan 600 mensen namen deel, voornamelijk actoren uit de sociale economie, waaronder ook Tracé Brussel vzw. Het was een historisch moment, want nog nooit eerder heeft een Europese conferentie over sociale economie zoveel ministers en afgevaardigden samengebracht: 19 EU-lidstaten waren vertegenwoordigd. Velen benadrukten dat de sociale economie essentieel is en plaatsten deze op de voorgrond van hun politieke agenda.

Interview Cristina Amboldi (Actiris)

Actiris

“Elk jaar moeten er bijkomend 2.000 Brusselaars in Vlaanderen werken, het aantal bedrijven dat beroep doet op Actiris moet stijgen met 5%, de Jongerengarantie moet gereactiveerd worden, het aantal werkzoekenden begeleid door Actiris en haar partners moet dit jaar stijgen met 10%”. stelt Cristina Amboldi, directrice van Actiris, in een interview in De Tijd/l’Echo.

Stopzetting inschakelingscontracten

BP

De GECO-inschakelingscontracten worden afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maatregelen zoals Activa en de First Stage zijn veel efficiënter, stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI).

Vlaamse jobbonus voor Brusselaars?

Voka

“Zet de jobbonus ook open voor interregionale tewerkstelling die een prikkel wil geven aan Walen of Brusselaars om in Vlaanderen te komen werken, en focus eventueel sterker via een tijdelijke bonus op de stap naar werk”, bepleit Voka op haar website.

Opleidingsvergoeding

BHG

Het Brussels regeerakkoord voorziet een opleidingsinkomen van 4 euro per opleidingsuur zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbare werkzoekenden. De realisatie daarvan is echter niet zo makkelijk.

FeBIO memorandum verkiezingen 2024

FeBIO

Met het oog op de verkiezingen van juni pleit FeBIO, de Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen, voor meer ondersteuning voor werkervaring en duurzaam werk, en werk en opleiding voor laaggeschoolden.

Nieuwjaarsboodschap

TB

Beste lezer,

In 2023 legden we een boeiend en inspirerend pad af. Tracé Brussel kan samen met u terugblikken op een jaar met mooie verwezenlijkingen. Terwijl we het oude jaar afsluiten en een nieuw hoofdstuk beginnen, wil ik u van harte danken voor de inzet die u het afgelopen jaar hebt getoond. Laten we gezamenlijk blijven werken aan een inclusieve en ondersteunende samenleving. 

Aansluiting Brussels onderwijs met arbeidsmarkt in Vlaamse Rand

BRIO

Op 1 december 2023 organiseerde het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) een studienamiddag rond het onderzoek 'Hoe goed sluit het Brussels onderwijs aan bij de vraag naar tewerkstelling in de Vlaamse Rand?', dat gevoerd werd in samenwerking met het Brussels Studies Institute. Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet, maar de realiteit en een panelgesprek met stakeholders uit het onderwijs, arbeidsbemiddelingsdiensten, het werkveld en werkgeversorganisaties leert dat er hier zeker nog werk aan de winkel is. 

Brusselse arbeidsmarkt

Brupartners

Geoffrey Minne, economist bij de Nationale Bank van België (NBB), gaf op 28 november zijn visie op de Brusselse arbeidsmarkt tijdens een uiteenzetting bij Brupartners, gebaseerd op solide cijfermateriaal. Een overzicht.

Staten-Generaal Arbeidszorg

Arbeidszorg Vlaanderen

Op vrijdag 17 november vond de Staten-Generaal Arbeidszorg plaats in het Vlaams Parlement op initiatief van de Ronde Tafel Arbeidszorg. Niet alleen werd het 25-jarige bestaan van de Ronde Tafel Arbeidszorg gevierd, maar er werd met name aandacht besteed aan de nog steeds bestaande uitdagingen omtrent arbeidszorg in Vlaanderen en in Brussel.

Abonneer op Vooraan