Vooraan

Vlaamse jobbonus voor Brusselaars?

Voka

“Zet de jobbonus ook open voor interregionale tewerkstelling die een prikkel wil geven aan Walen of Brusselaars om in Vlaanderen te komen werken, en focus eventueel sterker via een tijdelijke bonus op de stap naar werk”, bepleit Voka op haar website.

Opleidingsvergoeding

BHG

Het Brussels regeerakkoord voorziet een opleidingsinkomen van 4 euro per opleidingsuur zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbare werkzoekenden. De realisatie daarvan is echter niet zo makkelijk.

FeBIO memorandum verkiezingen 2024

FeBIO

Met het oog op de verkiezingen van juni pleit FeBIO, de Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen, voor meer ondersteuning voor werkervaring en duurzaam werk, en werk en opleiding voor laaggeschoolden.

Nieuwjaarsboodschap

TB

Beste lezer,

In 2023 legden we een boeiend en inspirerend pad af. Tracé Brussel kan samen met u terugblikken op een jaar met mooie verwezenlijkingen. Terwijl we het oude jaar afsluiten en een nieuw hoofdstuk beginnen, wil ik u van harte danken voor de inzet die u het afgelopen jaar hebt getoond. Laten we gezamenlijk blijven werken aan een inclusieve en ondersteunende samenleving. 

Aansluiting Brussels onderwijs met arbeidsmarkt in Vlaamse Rand

BRIO

Op 1 december 2023 organiseerde het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) een studienamiddag rond het onderzoek 'Hoe goed sluit het Brussels onderwijs aan bij de vraag naar tewerkstelling in de Vlaamse Rand?', dat gevoerd werd in samenwerking met het Brussels Studies Institute. Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet, maar de realiteit en een panelgesprek met stakeholders uit het onderwijs, arbeidsbemiddelingsdiensten, het werkveld en werkgeversorganisaties leert dat er hier zeker nog werk aan de winkel is. 

Brusselse arbeidsmarkt

Brupartners

Geoffrey Minne, economist bij de Nationale Bank van België (NBB), gaf op 28 november zijn visie op de Brusselse arbeidsmarkt tijdens een uiteenzetting bij Brupartners, gebaseerd op solide cijfermateriaal. Een overzicht.

Staten-Generaal Arbeidszorg

Arbeidszorg Vlaanderen

Op vrijdag 17 november vond de Staten-Generaal Arbeidszorg plaats in het Vlaams Parlement op initiatief van de Ronde Tafel Arbeidszorg. Niet alleen werd het 25-jarige bestaan van de Ronde Tafel Arbeidszorg gevierd, maar er werd met name aandacht besteed aan de nog steeds bestaande uitdagingen omtrent arbeidszorg in Vlaanderen en in Brussel.

Nieuwe leiding Tracé Brussel vzw

TB

Deze week startte Inge Van Acker bij Tracé Brussel vzw als directeur. Het is voor haar een nieuwe start in een nieuw werkveld. 

Na 40 jaar

Tracé Brussel vzw

Vier decennialang was hij actief op de Brusselse scène van opleiding en tewerkstelling. Van VWJ-projecten (vorming werkende en werkloze jongeren) over CDV’s (centra deeltijdse vorming) tot CLW’s (centra leren en werken) en Duaal Leren. Van ‘ESF-Brug-projecten‘ en ‘Vlaamse Weerwerkprojecten’ over Vlaamse Kelchtermans-projecten en Brusselse DAC’ers naar Inschakelingsbanen. Van B.G.D.A., R.D.B. en NCC naar Actiris, VDAB Brussel en VGC. Van het Vlaamse Departement Werk naar het Vlaamse Departement WEWILS. Van de GOB naar het BEW. Van BNCTO en PWR naar BANSPA, van BCSPO naar Bruxeo met Sociare. Van OOTB (Overleg Opleiding en Tewerkstelling) en Tracé Infopunt naar Tracé Brussel vzw.

Dag van de Trajectbegeleider

Tracé Brussel vzw Febisp

Op donderdag 19 oktober 2023 nodigen Tracé Brussel vzw en FeBisp vzw je uit op de 6de editie van de Dag van de Trajectbegeleider. Deze kennismakings- en studiedag zoomt dit jaar in op ‘Begeleiding naar werk binnen een migratiecontext’, een thema waar de Brusselse socio-professionele inschakelings (SPI)-sector dagelijks rond werkt.

Abonneer op Vooraan