Vooraan

Het nieuwe schooljaar voor Vlaamse bedrijven

Vlaanderen is werk

Voor de Vlaamse overheid is levenslang leren van groot belang. De start van het schooljaar is dan ook een goed moment om stil te staan bij de leercultuur in uw organisatie. Wat moet je weten als werkgever of HR-manager om uw organisatie lerende te maken of houden? Het Vlaams departement Werk & Sociale Economie (WSE) schetst nu op haar website de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Zomerregeling 2022

TB

Sociale Economie in Brussel: mensen met talent

tracé

Promofilmpje Opleidingsbeurs 2022

Tracé

Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen goedgekeurd

Samenwerking

Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering hebben het Samenwerkingsakkoord Brussel Vlaanderen 'over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden' in derde lezing definitief goedgekeurd. Dit nieuwe Samenwerkingsakkoord vervangt een ouder akkoord dat aan herziening toe was.

Abonneer op Vooraan