Vooraan

Brusselse Sociale Top

Brupartners

Nu de legislatuur ten einde loopt, zijn de Brusselse regering en de sociale partners (verenigd in Brupartners) samengekomen voor een laatste Sociale Top vóór de verkiezingen van 9 juni. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van de legislatuur en - vooral - om het te hebben over de perspectieven teneinde de sociaaleconomische uitdagingen van het Brussels gewest aan te gaan. 

Nieuws uit de sector

Internationale Vrouwendag 2024 – Inspire Inclusion

IWD

Sinds 1911 vindt elk jaar op 8 maart de internationale vrouwendag plaats. De gelegenheid is telkens weer een reden om te vieren en tegelijk de herhaalde vaststelling dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog veraf is. De campagne van dit jaar loopt onder het motto ‘Inspire Inclusion’.

Projectoproep bijscholing van NEET’s

ESF

Deze transnationale oproep wordt georganiseerd door ESF+ Litouwen (binnen het Sociale Innovatie+ (SI+) Initiatief) voor de bijscholing van kwetsbare jongeren, vooral jongeren niet in werk, onderwijs, opleiding of stage (NEET’s). Het doel is de vaardigheden van kwetsbare jongeren te versterken door hen opnieuw te betrekken bij leren, en te streven naar hun (her)integratie op de arbeidsmarkt.

Renovatie Coovi-campus

Onderwijs Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft met bijna 9 miljoen euro het gebouw 3B op de COOVI-campus in Anderlecht  gerenoveerd en heringericht om het werkplekleren te versterken en de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Infosessie Duaal Leren

TB

In het Brusselse gewest bestaat Duaal Leren inmiddels al enkele jaren. Toch weten veel leerlingen hun weg richting dit systeem nog niet te vinden of ze beginnen met een verkeerde verwachting. Om jongeren de kans te geven voor Duaal Leren te kiezen, organiseert Tracé Brussel vzw infosessies Duaal Leren.

VBO kritisch over het Federal Learning Account

VBO FEB

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt de invoering van het digitaal portaal Federal Learning Account (FLA), dat burgers in staat moet stellen hun opleidingsrechten en de gevolgde opleidingen op te volgen, niet efficiënt en pleit voor een intrekking van de wet.

Week van de Vrijwilliger – Wedstrijd

VGC

Je bent nog niet te laat om jouw vrijwilligers te bedanken, je organisatie of vereniging te promoten of nog meer vrijwilligers aan te trekken. De Week van de Vrijwilliger loopt ten einde nu zondag 10 maart maar tot en met 15 maart kan je je vrijwilliger nog nomineren, een deel van zijn of haar unieke vrijwilligersverhaal in de spotlights zetten en daarmee een kans maken op een paneel in de reizende expo van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel.

Projectoproep DiversityWorks

Bruxeo

BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt, roept organisaties op zich kandidaat te stellen voor ‘DiversityWorks’, een project om een diversiteits- en inclusiebeleid op maat van hun werkomgeving te implementeren, met een focus op handicaps. 

Publicaties en analyse

De 19 Brusselse gemeenten afzonderlijk geanalyseerd

BISA

BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, heeft haar Zoom’s, dat zijn analyses van de 19 Brusselse gemeenten, geactualiseerd. Dat levert een schat aan informatie op.

Jaarrapport duaal leren

Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft onlangs zijn jaarrapport voor het schooljaar 2022-2023 gepubliceerd, waarin de voortgang en uitdagingen van het duale leerprogramma in Vlaanderen worden belicht. Het rapport biedt een diepgaand inzicht in de initiatieven die zijn genomen om duaal leren te bevorderen, evenals de trends en ontwikkelingen die zich voordoen in het Vlaamse onderwijssysteem.

Nieuws zoeken