Vooraan

Na 40 jaar

Tracé Brussel vzw

Vier decennialang was hij actief op de Brusselse scène van opleiding en tewerkstelling. Van VWJ-projecten (vorming werkende en werkloze jongeren) over CDV’s (centra deeltijdse vorming) tot CLW’s (centra leren en werken) en Duaal Leren. Van ‘ESF-Brug-projecten‘ en ‘Vlaamse Weerwerkprojecten’ over Vlaamse Kelchtermans-projecten en Brusselse DAC’ers naar Inschakelingsbanen. Van B.G.D.A., R.D.B. en NCC naar Actiris, VDAB Brussel en VGC. Van het Vlaamse Departement Werk naar het Vlaamse Departement WEWILS. Van de GOB naar het BEW. Van BNCTO en PWR naar BANSPA, van BCSPO naar Bruxeo met Sociare. Van OOTB (Overleg Opleiding en Tewerkstelling) en Tracé Infopunt naar Tracé Brussel vzw.

Beleidsnieuws

Diploma kinderopvang door opleiding en ervaring

VGC

Om aan de problematiek van het tekort aan kinderbegeleiders in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel tegemoet te komen, werkten de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een project uit waarbij aspirant-kinderbegeleiders aan de slag kunnen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel, en tegelijk een opleiding tot kinderbegeleider volgen.

Voorontwerp decreet ondersteuning sociale economie en MVO

Vlaamse Regering

De Vlaamse regering heeft opnieuw haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet over de ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen,  na het verkrijgen van adviezen van de SERV, NOOZO, GBA en VTC. Met dit decreet wil Vlaanderen meer aandacht besteden aan sociaal ondernemerschap in brede zin, en wil het een aangepast ondersteuningskader creëren om deze ondernemingen en organisaties te blijven ondersteunen.

Nieuws uit de sector

REBOOT

emino

Verschillende Brusselse hulpverleningsorganisaties en Emino slaan de handen in elkaar om de stap van zorg naar werk te verkleinen. Met het Reboot-project wil men jongvolwassen (18-30 jaar) Brusselaars met psychische kwetsbaarheid ondersteunen bij hun eerste stappen naar werkhervatting.
 

Werken in de bouw

TB

Op dinsdag 21 november 2023 organiseren Tracé Brussel vzw en Construcity.Brussels, in samenwerking met verschillende opleidingspartners uit de sector bouw, een opleidingsevent om de bouwsector te promoten, en het Nederlandstalig opleidingsaanbod in de verf te zetten.

Vijf Brusselse troeven voor de toekomst

Agoria

Agoria, een Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven, heeft in de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen van 2024 het memorandum ‘En Route!’ gepubliceerd met aanbevelingen en prioriteiten die volgens hen noodzakelijk zijn om de duurzame welvaart in ons land te verankeren.

Diversiteit en verbinding

VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert een communicatiecampagne rond het thema ‘Verbinding tussen mensen’. Onder de titel ‘Veel verhalen, één Brussel’ zet de campagne Brusselaars in de kijker uit het Nederlandstalig netwerk in onze stad, die een kruispunt is van culturen, levensstijlen, opinies, dromen en verlangens, wat kan leiden tot boeiende connecties.

Publicaties en analyse

Diversiteit en bestrijding discriminatie bij ambtenarij

Brupartners

Brupartners heeft een advies geformuleerd over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de kaderordonnantie van 25 april 2019 met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit, en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij.

Advies Strategie Scholing en Werk

Brupartners

De scholing van de Brusselaars is van essentieel belang voor hun inschakeling op de arbeidsmarkt, en om bij te dragen tot het behalen van een tewerkstellingsgraad van 80% op nationaal niveau, waartoe de Brusselse regering zich heeft verbonden. Daarom heeft de Brusselse regering een Strategie rond Scholing en Werk (SSW) uitgewerkt in overleg met de Franstalige en Nederlandstalige actoren die betrokken zijn bij tewerkstelling, beroepsopleiding en onderwijs in Brussel.

Pers

Inschrijving werkzoekenden en opleiding

Bruzz

De Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt (DéFI) maakte enkele dagen geleden cijfers bekend over de opleidingen van werklozen in Brussel. In 2022 hebben 14.023 Brusselaars een opleiding gevolgd. Hiervan waren er 5.802 (41%) meer dan een jaar ingeschreven bij Actiris. Ook meer vrouwen volgden een opleiding, meer dan de helft.

Nieuws zoeken