Directeur Pool Opleiding Werk M/V/X

Solliciteren tot
2024-03-01T23:59:00
Organisatie
Technicity.brussels

Beschrijving van het bedrijf

Een Pool Opleiding-Werk (POW) is een samenwerking tussen een activiteitensector en de overheidsdiensten voor werkgelegenheid en opleiding. Het doel van een POW is de organisatie, ontwikkeling en promotie van opleidingen en tewerkstelling in een specifieke sector, alsook de sensibilisering voor beroepen uit deze sector om de economische en sociale ontwikkeling van het Brusselse grondgebied te ondersteunen.  Een POW omvat een zo ruim mogelijk opleidingsaanbod dat is gekoppeld aan een bepaalde economische sector, en is uitgerust met hoogtechnologisch materiaal.

Voor de technologische industriesector is de POW Technicity.brussels.

Technicity is een initiatief op basis van een publiek-privaatpartnerschap.

De partners zijn: Bruxelles Formation, Actiris, VDAB Brussel, Agoria, Metallos MWB/ABVV en ACV-CSC/METEA.

Technicity.brussels richt zich, in samenwerking met zijn partners, op een divers publiek:

 • Werkzoekenden die op zoek zijn naar een kwalificerende opleiding en/of die in de technologische industriesector willen werken;
 • Bedrijven die de permanente vorming van werknemers willen stimuleren en/of die gekwalificeerd personeel zoeken in de technologische sector;
 • Scholen die op zoek zijn naar innovatieve modules en kennismakingen met beroepen.

De pool staat ook open voor iedereen die geïnteresseerd is in technische beroepen en wil bijdragen aan de bewustwording daarrond.

Beschrijving van de functie

De directie is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de pool, voor de ontwikkeling en coördinatie van de acties, en voor het beheer van de diensten.

Om de opdrachten en doelstellingen van de pool te realiseren, gaat de directie proactief te werk. In overleg met het bestuursorgaan stelt de directie projecten voor in verband met het actieplan, en zorgt ze voor de ontwikkeling en uitvoering van deze projecten.

Op het niveau van het BO en de AV (beslissingsorganen)

In samenwerking met de voorzitter van het BO bereidt de directie de agenda en nuttige dossiers voor de vergaderingen voor. Hij/zij coördineert de presentaties tijdens de zittingen of verzorgt ze zelf, stelt de notulen op en volgt de beslissingen op.

Op het niveau van het directiecomité (bestuursorgaan)

De directie leidt het directiecomité dat bestaat uit de managers van de Sectorale cel (beheerd door de vzw), de Cel Opleiding & Validering van de competenties (beheerd door Bruxelles Formation) en de Cel Tewerkstelling (beheerd door Actiris). In overleg met het directiecomité zorgt de directie voor de opmaak en de opvolging van een jaarlijks actieplan. Hij/zij stelt ook een jaarlijks activiteitenverslag en een financieel verslag op.

De directie onderhoudt het contact tussen het directiecomité en het BO.

Op operationeel niveau

De directie coördineert en superviseert de werken en projecten met betrekking tot de opdrachten van de POW, namelijk de activiteiten inzake opleiding, tewerkstelling en toezicht (technologisch, sectoraal, socio-economisch of omtrent tewerkstelling of opleiding).

Ze werkt nauw samen met elk departementshoofd en verzekert de communicatie tussen hen.

Ze staat in voor het financieel beheer van de vzw en het zoeken van financiële middelen. Ze is verantwoordelijk voor de investeringsprojecten met betrekking tot de uitrustingen en infrastructuur.

Ze stippelt een extern en intern communicatiebeleid uit in samenwerking met de partners van de pool.

De directie leidt de teams die verantwoordelijk zijn voor de algemene diensten van de POW (administratie, boekhouding, communicatie, marketing, planning, onderhoud en logistiek), alsook de sectorale cel die instaat voor het toezicht.

De directie is de hiërarchisch verantwoordelijke van het pedagogische personeel dat is verbonden aan de sector (sectoraal fonds RTM Brussel).

Op institutioneel niveau

De directie vertegenwoordigt de pool bij de externe publieke en private instanties en organisaties. Ze is het aanspreekpunt voor alle politieke en institutionele uitwisselingen en voert een doeltreffende communicatie met het BO.

Jouw profiel

U heeft een universitair of hogeschooldiploma in de humane of technische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.

U heeft interesse in de problematiek inzake het beheer van competenties, opleiding, onderwijs en tewerkstelling in de activiteitensectoren en de socio-economische ontwikkeling.

U heeft minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van een team en in het beheer van opleidings- en tewerkstellingstools.

Beheersing van de institutionele en socio-economische structuur van het BHG is een troef.

Kennis van de principes voor de organisatie van het werk binnen de sectorale en paritaire benadering is een troef.

U bent tweetalig (FR en NL).

U bent in staat om:

 • Projecten op te starten, aan te sturen en in een actieplan te vertalen,
 • Teams te beheren, verenigen en motiveren,
 • Werkvergaderingen voor te bereiden en te leiden,
 • Rapporten op te stellen en de conclusies ervan toe te lichten,
 • Te netwerken rond innovatie, opleiding en tewerkstelling,
 • Budgetten op te stellen en te beheren, en nieuwe financiële middelen te zoeken,
 • Een werkwijze te beheren voor een publiek-privaatpartnerschap.

Vereiste competenties:

 • U kunt en wilt samenwerken met anderen en een actieve bijdrage leveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken (samenwerking),
 • U kunt de strategische plannen van de organisatie opnemen in uw analyses, beslissingen en acties, en dit op lange termijn,
 • U communiceert vlot en duidelijk, ongeacht het publiek of de communicatiewijze,
 • U bent proactief, constructief, flexibel en creatief,

U kunt teams en planningen beheren.

Diploma

 • Master

Taalvaardigheden

 • Frans (vereist)
  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Voordelen van de betrekking

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (loonvoorwaarden volgens PC 329.03, vermeerderd op basis van uw werkervaring)
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden - extralegale voordelen
 • Bedrijfswagen
 • Gsm en laptop
 • Groepsverzekering
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Een dynamische werkomgeving waarin intitiatiefname en creativiteit op prijs worden gesteld.

Soliciteren?

Contactpersoon voor het versturen van uw CV en motivatiebrief

per Mail : Mw Gisèle Lamboray, gisele.lamboray@technicity.brussels 

Directeur PFE Technicity