Vooraan

FeBIO memorandum verkiezingen 2024

FeBIO

Met het oog op de verkiezingen van juni pleit FeBIO, de Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen, voor meer ondersteuning voor werkervaring en duurzaam werk, en werk en opleiding voor laaggeschoolden.

Beleidsnieuws

Korte beroepsinlevingsstage

Travi-VDAB

De Beroepsinlevingsstage (BIS) van VDAB is vernieuwd met een gecondenseerde formule, en moet een instrument worden om werkzoekenden kort en krachtig op te leiden op de werkvloer. Het doel van deze vorm van werkplekleren is om de werkzoekende technische competenties aan te leren op het werk en zo ervaring op te bouwen.

Erkenning buitenlandse diploma’s - cijfers

VP

Brecht Warnez, Vlaams parlementslid (CD&V), wil zoveel mogelijk potentiële werkkrachten mobiliseren en formuleerde een schriftelijke vraag aan Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA), over de erkenning van buitenlandse diploma’s. Minister Weyts staafde hierop de werking van NARIC, de verantwoordelijke instantie, met cijfers en uitleg over de procedure voor erkenningen.

Nieuws uit de sector

Save-the-dates: Introductiecursus en kennismakingstoer 2024

T B

Tracé Brussel vzw organiseert op vijf dinsdagen in 2024 opnieuw een ‘Introductiecursus en aansluitende kennismakingstoer’. Het is een ideale manier voor (nieuwe) medewerkers om het Nederlandstalige netwerk van socio-professionele inschakelingsorganisaties in Brussel te leren kennen!

VGC investeert 400.000 euro in projecten ter bestrijding van polarisatie

VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kondigt aan dat ze in 2024 en 2025 in totaal 400.000 euro zal toewijzen aan innovatieve projecten die gericht zijn op het tegengaan van polarisatie en het bevorderen van verbinding in de stad. Deze projectoproep is een initiatief van Brussels staatssecretaris en VGC-collegelid voor Samenleven & Diversiteit Ans Persoons (Vooruit). 

Permanenties 2024

CAD

Permanenties CAD de Werklijn in Werkwinkel Sint-Joost-ten-Node en het Competentiecentrum VDAB Anderlecht.

Publicaties en analyse

Sociaal-economisch overzicht 2023

BISA

In 2022 en 2023 is het aantal werkende Brusselaars sterk gestegen, en in 2028 zou de werkgelegenheidsgraad 64,7 % bedragen, het hoogste niveau in minstens 50 jaar. Dat blijkt uit het Sociaal-economisch overzicht 2023 van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels.

De verborgen genderkloof in arbeidsmarktparticipatie

Steunpunt Werk

Steunpunt Werk van de KU Leuven onderzocht de rol van deeltijds werk in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen en kaderde dit in een historisch perspectief en een vergelijking met de andere gewesten, de EU-27 en de buurlanden. De sterke groei van de vrouwelijke arbeidsparticipatie in de afgelopen decennia heeft de werkzaamheidskloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk verkleind maar werd grotendeels gerealiseerd via deeltijdse arbeidsregeling.

Federgon-voorstellen voor een betere arbeidsmarkt

Federgon

De arbeidsmarkt heeft nood aan meer activering, transitie en inzetbaarheid met aandacht voor flexibiliteit en bescherming, stelt Federgon in een memorandum. De federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners formuleert 14 voorstellen.

Nieuws zoeken