Vooraan

Studentenarbeid

Brulocalis

Op 8 mei 2024 hebben de federaties van de Brusselse en de Waalse OCMW's samen een advies ingediend over het wetsvoorstel van 19 januari 2024 over de opheffing van de tewerkstellingsbeperkingen voor studentenjobs.

Publicaties en analyse

Verduidelijking evolutie werkzoekenden ingeschreven bij Actiris

Actiris

view.brussels en Actiris publiceren maandelijks de voornaamste bevindingen over de werkloosheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest, respectievelijk in een maandrapport en een persbericht. Voor de juiste interpretatie van de evoluties geeft Actiris nu een verduidelijking over de impact van de nieuwe inschrijvingsmethodiek op de cijfers.

Jobs voor Brusselaars

Febio

Professor socio-economisch beleid, Ive Marx (Universiteit Antwerpen), en zijn collega’s berekenden voor verschillende gezinssituaties wat het maandelijks oplevert om te gaan werken in vergelijking met wanneer je een leefloon of langdurig een werkloosheidsuitkering krijgt. De studie ‘Progressieve tewerkstelling in diverse uitkeringsstelsels’ is verhelderend voor de analyse van het loonaspect, een vergelijking tussen inkomens bij werkloosheid en werkenden, rekening houdend met de degressieve uitkering van de werkloosheid, aldus FeBIO in een nieuwe bijdrage.

Begeleiding langdurig zieken

Federgon

Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, pleit voor een andere mentaliteit waarbij er voor elke langdurige zieke gekeken wordt wat de mogelijkheden nog zijn op de arbeidsmarkt met de hulp van een professionele arbeidsmarktbegeleider. Dat wil men bovenaan de agenda in de komende regeringsonderhandelingen.

Advies doorstroomtrajecten

SERV

Met een voorontwerp wijziging uitvoeringsbesluit wil Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Jo Brouns (CD&V), een aantal administratief-technische aanpassingen doorvoeren in het besluit van de regering van 17 februari 2017 ter uitvoering van het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Dit gebeurt met het oog op inhoudelijke optimalisatie van de doorstroomtrajecten, en om de financiering van de doorstroomtrajecten in de toekomst toe te kennen aan VDAB. 

Pers

Zwakke Brusselse werkzaamheidsgraad

Bruzz

Qua werkzaamheidsgraad behoort Brussel bij de zwakste regio's van Europa. Dat concludeert BRUZZ uit de resultaten van een studie van de IESEG managementschool van Rijsel. Van de 241 onderzochte regio's komt Brussel pas op de 212de plaats.

Interregionale mobiliteit

Vlaams Parlement

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement werd gesproken over de interregionale arbeidsmobiliteit, naar aanleiding van vragen van de parlementsleden Tom Ongena (Open VLD) en Axel Ronse (N-VA).

Nieuws zoeken