Vooraan

Opleidingsbeurs 21 mei 2024

Tracé Brussel vzw

Op dinsdag 21 mei 2024 organiseert Tracé Brussel vzw haar 13e editie van de Opleidingsbeurs in het Gare Maritime in Tour & Taxis van 10u tot 15u30.

Beleidsnieuws

Activa-premie

BP

In de Brusselse commissie voor Economische Zaken en Tewerkstelling van 21 maart stonden de Activa-premie en een vraag van Clémentine Barzin (MR) over de ‘verbrusseling’ ervan op de agenda. Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt (DéFI), gaf een toelichting vanuit de studie die Idea Consult uitvoerde.

Gelijke kansen en evenredige participatie op de arbeidsmarkt

VP

De Vlaamse Regering streeft naar een wijziging in het antidiscriminatiebeleid, het horizontaal gelijkekansenbeleid, de erkenning van partnerorganisaties en de toegankelijkheid van gebouwen. Daartoe werd op 20 maart een ontwerp van decreet aangenomen tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.

Nieuws uit de sector

Actiris campagne naar werkgevers

Actiris

Actiris start een campagne om haar services voor werkgevers beter in de verf te zetten, en hen te overtuigen om meer gebruik te maken van deze diensten. Dit jaar wil Actiris samenwerken met 5% meer werkgevers dan vorig jaar.

Projectoproep stadslandbouw

GOB-BEW

Met deze projectoproep wil de Brusselse overheid onze stad zelfvoorzienender maken op voedselgebied via innovatieve, duurzame productie die goed presteert op milieu- en economisch vlak én ook jobs creëert. Bent u op zoek naar financiële steun voor zo’n project? Dien dan uw kandidatuurdossier in uiterlijk op 19 april.

Digitale Inclusie Conferentie 2024

EUR

Op 13 en 14 maart kwamen deskundigen, beleidsmakers en belanghebbenden in Brussel samen voor een conferentie over digitale inclusie, georganiseerd onder het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Onder het centrale thema “Bouwen aan inclusieve trajecten voor betere digitale diensten” werden verschillende vraagstukken besproken en toekomstgerichte oplossingen voorgesteld om de digitale uitsluiting te overbruggen en gelijke toegang tot digitale diensten voor iedereen te waarborgen.

Het Beroepenpunt: Werking en visie op de toekomst

Beroepenpunt

Recent heeft de directie van het Beroepenpunt de visie voor de komende jaren geformuleerd en de daarbij horende strategische doelstellingen vastgelegd. Het Beroepenpunt bestaat sinds maart 2018 en is strategisch gehuisvest op de begane grond van de Astrotoren waar ook Actiris en de VDAB hun kantoren hebben. De missie bestaat uit het informeren en adviseren van Brusselaars met vragen rond 5 thema’s: Leren, Werken, Bewegen, Ondernemen en Kiezen.

Rupture – documentaire over veerkracht en groei

BD

Op 22 maart gaat de allereerste Bruzz-documentaire 'Rupture' in première op het internationale filmfestival Docville. De film van Zohra Benhammou en Younes Haidar volgt in samenwerking met de Brusselse jeugdorganisatie D'Broej vzw,  een groep jongeren uit de Peterboswijk in Anderlecht die een trektocht maken door de Spaanse Pyreneeën. 

Nieuwsflash Duaal

Duaal leren

Vandaag verschijnt de eerste Nieuwsflash Duaal van Tracé Brussel vzw. 

Publicaties en analyse

Reïntegratie werknemers op arbeidsmarkt

HRW

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid onderzocht één van de opvallendste verschijnselen van de recente ontwikkelingen op de Belgische arbeidsmarkt: de onafgebroken stijging van het aantal personen die minstens 1 jaar arbeidsongeschikt zijn. Die groei bedroeg tussen 2000 en 2021 meer dan 150%.

Jaarrapport Actieplan Levenslang Leren 2023

VVW

Het Partnerschap Levenslang Leren werd in 2020 opgericht in het kader van het Vlaamse regeerakkoord. Dit leidde tot een sterke beweging om van Vlaanderen een lerende samenleving te maken. Het model is uitgegroeid tot een inspirerende referentie in levenslang leren. Sindsdien is er heel wat vooruitgang geboekt en de huidige status van het Actieplan Levenslang Leren wordt samengevat in het rapport 2023.

Nieuws zoeken