Beleidsnieuws

De ontwikkeling van openbare digitale instrumenten

BHG

Vanuit de projectvoorstellen eind 2023 om nieuwe openbare digitale instrumenten voor burgers, bedrijven en overheden te ontwikkelen, heeft de Brusselse regering de selectie van goedgekeurde projecten bekend gemaakt. Deze moeten de digitale omschakeling ondersteunen waardoor Brussel kan uitgroeien tot een Smart City die het welzijn van de inwoners ten goede komt, hen beroepsmogelijkheden biedt, de wisselwerking met de overheidsdiensten vergemakkelijkt, en de economische dynamiek aanzwengelt.

Projectoproep Preventie schoolverzuim

BHG

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering roept schoolinstellingen op om een preventieprogramma uit te rollen tegen schoolverzuim. Hiervoor neemt de Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels de verantwoordelijkheid op voor het lanceren van een projectoproep voor de periode 2024-2027.

Pact Samen en lokaal voor werk

SERV

De Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben de handen in elkaar geslagen om een lokaal pact voor arbeidsmarktbeleid op te stellen. 

Nieuws uit de sector

‘Shifting Economy’ en hervorming steunmaatregelen ondernemingen

GOB

Op 26 april en 24 mei organiseerde de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werk een webinar over de hervormingen in de steunmaatregelen voor ondernemingen, als onderdeel van de ‘Shifting Economy’-strategie. Deze hervormingen zijn ontworpen om de overgang naar duurzamere en sociaal verantwoorde bedrijfsmodellen te stimuleren. 

Verkiezingsdebat BRUXEO

Bruxeo

Op 15 juni vond het pre-electoraal debat ‘De social profit sector: een onmisbare bondgenoot om aan de sociale behoeften in Brussel te voldoen’ plaats, georganiseerd door BRUXEO. Dit evenement stond in het teken van de uitdagingen en prioriteiten van de social profit-sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Publicaties en analyse

Opleidingsniveau Brusselse beroepsbevolking

SB

Een nieuwe publicatie van Statbel, het Belgische statistiekbureau, bevestigt dat Brussel het gewest blijft met de grootste uitersten in opleidingsniveau onder de beroepsbevolking: je vindt er zowel de grootste groep mensen met een diploma hoger onderwijs als deze met een diploma lager onderwijs of geen diploma.

Gemeentelijke armoedecijfers

SB

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert voor de eerste keer cijfers over het armoederisico en de inkomensongelijkheden op gemeentelijk niveau. Attert in de provincie Luxemburg is de rijkste gemeente, Sint-Joost-ten-Node in het Brussels gewest de armste.

Impact versnelde digitalisering van bemiddeling bij VDAB

Viona

Sinds de COVID-19 crisis heeft de VDAB, net als andere publieke diensten, de digitale dienstverlening sterk uitgebreid. Een onderzoek van VIONA, uitgevoerd door Deloitte in opdracht van WSE, analyseert waar het beleid versterkt of aangepast kan worden om de digitalisering van het bemiddelingsproces te verbeteren en de kansen en risico's van een digitale contactstrategie te evalueren.

Brupartners Jaarverslag 2023

BP

Brupartners is het belangrijkste sociaaleconomische overlegorgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beladen sociaaleconomische actualiteit van 2023 gaf de sociale partners de gelegenheid om niet minder dan 85 adviezen over ontwerpen van ordonnanties en besluiten uit te brengen.

SERV prioriteitennota arbeidsmarktbeleid

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft een prioriteitennota opgesteld inzake het arbeidsmarktbeleid voor de periode 2024-2029, geadresseerd aan de nieuw te vormen Vlaamse regering na de verkiezingen van 9 juni. Hoofddoel is “Samen streven naar een meer inclusieve arbeidsmarkt met een hoge werkzaamheidsgraad, minder kraptes en mismatches, kwaliteitsvolle jobs en duurzame loopbanen voor iedereen”.

FeBIO Memorandum verkiezingen 2024

Febio

FeBIO,  de Federatie van de Brusselse Inschakelingsondernemingen, stelt een nieuwe kortere versie van zijn memorandum voor in aanloop naar de verkiezingen van 2024. De eerste versie werd gepubliceerd in april.

Pers

Migranten en werk

Bruzz

Eén op de drie van de niet-Europese eerste generatie-migranten zit zonder werk en zoekt daar ook niet naar, schrijft BRUZZ, en dat blijkt uit cijfers die onderzoekers van de Universiteit Gent analyseerden uit de statistieken van Eurostat en Statbel. 

Nieuws zoeken