Vooraan

Zomerboodschap

TB

Beste lezer,

Na een druk jaar kijken we vooruit naar een welverdiende vakantie. Helemaal deconnecteren is deze zomer voor de meesten wellicht niet aan de orde. De lopende regeringsvormingen houden ons bezig en tekenen langzaam maar zeker een pad uit voor het beleid van de komende jaren. 

We maken ons zorgen, want er volgen zeker budgettaire besparingen die onze werking en onze doelgroep kunnen treffen. Maar we zijn ook optimistisch, want elke nieuwe start betekent nieuwe kansen. 

Beleidsnieuws

Pleidooi arbeidsimmersietrajecten

Combi

De Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA) heeft een pleidooi voor de opzet van arbeidsimmersietrajecten voor Brusselaars met een verre afstand tot de arbeidsmarkt uitgebracht. Dit pleidooi, opgesteld door Tracé Brussel vzw in samenwerking met CAD De Werklijn en BANSPA, ijvert voor het uitwerken van een nieuwe vorm van arbeidsparticipatie voor Brusselaars voor wie doorstroom naar betaalde arbeid (zowel regulier als beschermd) (nog) niet mogelijk is. 

Beleidsaanbevelingen voor de VGC

VGC

De administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een lijvig document beleidsaanbevelingen geschreven bestemd voor de partijen die een nieuw college van de VGC zullen vormen.

Nieuws uit de sector

Nieuwe website Beroepenpunt

CDM

Op donderdag 27 juni is de nieuwe website van het Beroepenpunt gelanceerd en officieel toegankelijk. 

Werkwinkel Brussel zomert

WW

Met de zomer voor de deur, veranderen onze openingsuren. Werkwinkel Anderlecht en Brussel Centrum sluiten hun deuren tijdens de jaarlijkse zomersluiting die plaatsvindt van 22 juli tot en met 23 augustus. Brusselse werkzoekenden kunnen tijdens die periode met al hun vragen rond werk en opleiding terecht in Werkwinkel Sint-Joost-ten-Node. Je kan daar altijd terecht van maandag tot donderdag zonder afspraak tussen 9u en 12u. In de namiddag zijn we enkel open op afspraak. Op vrijdag kan je ons enkel bereiken via mail of telefoon. 

Werkwinkel Brussel breidt uit

Werkwinkel

Werkwinkel Brussel, de plek waar je al jaren en op verschillende locaties terecht kan voor al je vragen rond werk of opleiding, en intensieve begeleiding naar duurzame tewerkstelling, breidt haar dienstverlening uit. Vanaf september kunnen Brusselaars met hun vragen naast de Werkwinkels in Anderlecht, Brussel Centrum en Sint-Joost-ten-Node ook terecht in het Muntpunt. Onze medewerker Abdelhakim is er elke woensdag van 14u tot 18u aanwezig om allerlei vragen over werk en opleiding te beantwoorden. Werkwinkel Brussel tracht op deze manier nog dichter bij de Brusselaar te staan!  

Infopunt Jobstudent tijdens zomervakantie

Infopunt

Op dit moment is er een inschrijvingsstop bij het Infopunt Jobstudent Brussel. Nieuwe inschrijvingen verlopen vanaf september via onze website

Leerwinkel Brussel tijdens zomervakantie

LW

Wil je in september starten met een studie of opleiding, maar weet je nog niet wat? Heb je hulp nodig bij het maken van een leerkeuze? Of heb je andere informatie nodig over leren in Brussel?

Dan kan je gedurende de hele zomervakantie terecht bij Leerwinkel Brussel.

Syntra nu ook in Gare Maritime

Syntra

Syntra Brussel beschikt vanaf begin september over gloednieuwe ateliers in Gare Maritime.

Platform onlineopleidingen GO!

GO

De GO! Academy is het resultaat van de samenwerking tussen de tien centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) van het GO! en de centrale diensten van het gemeenschapsonderwijsnet. De tien CVO’s bundelen hun aanbod op een nieuwe website onder de naam van GO! Academy, waar iedereen die wil bijleren via afstandsonderwijs zich kan informeren, oriënteren en meteen kan inschrijven.

Zomersluiting Digipunten in Brussel

DP

Tijdens de zomermaanden juli en augustus nemen de digicoaches van de vijf digipunten in Brussel even een welverdiende pauze. Gelukkig blijft het digipunt van Intec in Muntpunt de hele zomer open voor bezoekers met inloopvragen. Dit betekent dat iedereen met dringende digitale vragen of problemen nog steeds terecht kan bij Muntpunt (Munt 6, 1000 Brussel).

Taalcheques Actiris

Actiris

Actiris lanceert een projectoproep om de maatregelen 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching', die beide op 31/12/2024 eindigen, te hernieuwen.

Voor deze twee maatregelen zal een nieuw partnership worden aangegaan op basis van slechts één projectoproep 'Taalcheques' voor de periode 2025-2028.De oproep richt zich tot talenscholen, opleidingscentra en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in talenonderwijs. 

Save the dates: evenementen najaar 2024

TB

Team Partnerwerking van Tracé Brussel vzw organiseert in september en oktober verschillende activiteiten, noteer alvast volgende data :

Publicaties en analyse

Sociaal-economische analyse Brussels Gewest

IBEFE

Instance Bassin publiceerde recent haar nieuwe RAP (Rapport Analytique et Prospectif) 2024, deel 1, genaamd ‘Diagnostic socioéconomique du territoire bruxellois’. De analyse laat Instance Bassin toe haar aanbevelingen inzake het onderwijs- en opleidingsaanbod in het Brusselse te verfijnen.

Werkgelegenheid personen met een handicap

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft een enquête gedaan bij personen met een handicap met betrekking tot de werkgelegenheid. 

OCMW-steuntrekkers en de arbeidsmarkt

Brulocalis

In haar recentste nieuwsbrief besteedt Brulocalis aandacht aan de toeleiding van OCMW-steuntrekkers naar de arbeidsmarkt. Uit cijfers van de Brusselse OCMW’s rond de tewerkstelling van mensen in het kader van de inschakelingstewerkstelling blijkt dat het aantal begunstigden dat via dit stelsel een job vindt, de voorbije vijf jaar is gedaald.

Advies Brupartners – Federal Learning Account

Brupartners

In 2022 heeft de Raad van de Europese Unie aanbevolen dat de lidstaten individuele opleidingsrekeningen zouden opstellen om burgers een beter overzicht te geven van hun leertraject, en om hen in staat te stellen deel te nemen aan relevante nieuwe opleidingen. Dit hield ook het creëren van een digitaal portaal op nationaal niveau in. De wet van 20 oktober 2023 was de eerste stap hierin, met het opzetten van de Federal Learning Account. Brupartners formuleert een advies naar aanleiding van het betreffende samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en gemeenschappen.

Pers

Actiris, Forem en VDAB: “Werkgevers, test ons!”

HR REF

HR Magazine en Franstalige partner Htag by Références brachten de drie regisseurs van de arbeidsmarkt rond de tafel in een gesprek rond jobmobiliteit. “De interregionale jobmobiliteit is al een realiteit”, luidde het. Actiris, Forem en VDAB zien vijf obstakels die nog in de weg staan.

Nieuws zoeken