Vooraan

Stopzetting inschakelingscontracten

BP

De GECO-inschakelingscontracten worden afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maatregelen zoals Activa en de First Stage zijn veel efficiënter, stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI).

Beleidsnieuws

Werkbaarheidscheques

VR

Om de werkbaarheid van jobs te verhogen verlengt de Vlaamse Regering in 2024, op initiatief van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V), de werkbaarheidscheque. Met de cheque kan een onderneming advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid in kaart te brengen en te verhogen. Het voorbije jaar hebben 537 ondernemingen een aanvraag ingediend om beroep te doen op de werkbaarheidscheque. De Vlaamse Regering maakt voor de verlenging 3 miljoen euro vrij. 

Een bedrijf opstarten wordt eenvoudiger

BEW

Goed nieuws voor iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil ondernemen: de toegangsregels om een bedrijf op te starten als zelfstandige of in de vorm van een vennootschap, zijn vereenvoudigd. Sedert 15 januari hoef je niet langer een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen. Verdere vereenvoudigingen treden op 1 april in werking. 

Ontwerpdecreet Sociale Economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

VR

De Vlaamse regering heeft op 26 januari 2024 een nieuw ontwerp van decreet vrijgegeven, gericht op het ondersteunen van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit ontwerpdecreet werd al goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 januari en wordt binnenkort besproken in het Vlaams Parlement. 

Nieuws uit de sector

Technicity: 82% van stagiairs vindt een job

BHG

Technicity, de eerste Pool Opleiding-Werk die in het Brussels gewest tot stand kwam, kan mooie resultaten voorleggen. De Pool heeft ondertussen meer dan 7.500 personen opgeleid voor de industriële en technologische beroepen en vier vijfde van de stagiairs geraakte aan het werk. Dat meldt minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) op zijn website.

Samen voor meer meisjes in STEM

Vlajo

Op 11 februari is het de internationale dag van vrouwen en meisjes in wetenschap. Een initiatief van de Europese Unie, het onderwijsproject Girls Go Circular, sluit hier uitstekend bij aan en is toegankelijk voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. In dit programma komen competenties rond duurzaamheid (circulaire economie), ondernemingszin en digitale en mediawijsheid samen. 

Projectoproep vorming en kwalificatie

KBS

In 2024 zal het Fonds VINCI organisaties in België steunen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen, door een van de volgende acties te voeren ten gunste van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede: inschakeling op de arbeidsmarkt, vorming en kwalificatie, en/of mobiliteit vergemakkelijken.

AnimAvontuur

DBroej

Dit gloednieuw project van De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (D'Broej), in samenwerking met VDAB, biedt een gratis alternatief opleidings– en begeleidingstraject en zal jaarlijks 12 jongeren versterken en begeleiden naar een job als kinderbegeleider. Men richt zich op jongeren die afgehaakt zijn van school en nood hebben aan een extra boost.

Digitale inclusie op volle toeren

digipunt

De initiatieven om de digitale kloof bij veel Brusselaars te verkleinen, draaien op volle toeren. Ook Tracé Brussel vzw blijft in samenwerking met de partners in de socio-professionele inschakelingssector (SPI) de schouders zetten onder e-inclusie. Naast het project Digibanken met de verschillende digipunten wordt in samenwerking met verschillende Brusselse Jobhuizen in 2024 het project Local Digidesk gelanceerd.

Publicaties en analyse

Vrijstellingen voor bevorderen tewerkstellingskansen

RVA

De analyse van de kwaliteit van de uitstroom naar de arbeidsmarkt toont aan dat in het algemeen, de vrijstellingen en de opleidingstrajecten die ze dekken een efficiënte motor voor herinschakeling zijn. Dat blijkt uit een recent rapport van de RVA.

Aantal knelpuntberoepen neemt toe

VDAB

VDAB heeft zijn jaarlijkse knelpuntberoepenlijst gepubliceerd: de zoektocht naar personeel blijft voor werkgevers een grote uitdaging, en bij 241 profielen uizonderlijk moeilijk. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt blijft dus groot, ondanks de problemen waarmee de Belgische economie te kampen heeft. 

Memorandum BRUXEO

BRUXEO

Om de sociale rechtvaardigheid te versterken en de dynamiek en efficiëntie van social profit ondernemingen in Brussel te ondersteunen, formuleert BRUXEO, met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2024, een achttal prioriteiten.

Pers

Kunst in het Nederlands

HVHN

Om de banden aan te halen met jongeren in de stad, nodigde het Huis van het Nederlands in Brussel de leerlingen van het KSO Atheneum Anderlecht uit om zich artistiek uit te leven in de onthaalruimte. Het resultaat werd ingehuldigd in bijzijn van Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V). 

Vacatures

Nieuws zoeken