Vooraan

Opleidingsbeurs 21 mei 2024

Opleidingsbeurs

Op dinsdag 21 mei 2024 organiseert Tracé Brussel vzw haar 13e editie van de Opleidingsbeurs ‘Ik zoek. Ik vind mijn opleiding’ in "Gare Maritime" in Tour & Taxis. Prik alvast deze datum in je agenda.

Beleidsnieuws

Vlaamse doelgroepverminderingen

WSE

De Vlaamse doelgroepverminderingen voor laaggeschoolde jongeren, en zittende en werkzoekende oudere werknemers zullen uitdoven vanaf 1 juli 2024. De doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring wordt vanaf 1 juli 2024 dan weer uitgebreid door het schrappen van de leeftijdsvoorwaarden.

Optimalisering tewerkstellingssteun

BHG

De Brusselse Regering heeft in laatste lezing haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van besluit betreffende de hervorming van de tewerkstellingssteun. Uit een evaluatie uitgevoerd door IDEA Consult bleek dat de tewerkstellingssteun bepaalde categorieën werkzoekenden met moeite bereikt, namelijk laaggeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een handicap. Brussels minister voor werk, Bernard Clerfayt (DéFI), stelde dan ook een hervorming van een aantal maatregelen voor.

Nieuws uit de sector

Digitale Duik

Logos

Alles verloopt steeds meer digitaal en technologische veranderingen en nieuwe tools zitten in een stroomversnelling. Veel Brusselaars kunnen echter niet volgen en vanuit verschillende overheden wordt geïnvesteerd in initiatieven die de digitale kloof verkleinen. Ook de VRT, Telenet en Digibank Brussel droegen vorige week hun steentje bij.

Oproep leergoesting in organisaties

EWSE

Europa WSE lanceert een oproep om de leercultuur binnen bedrijven en organisaties te versterken met als doel de motivatie voor leren te vergroten, en een inspirerende omgeving te creëren.

Co-working space voor afgestudeerde studenten

BRIK

Brik vzw wil studenten, die afstuderen aan Brusselse Nederlandstalige hogescholen en universiteiten, helpen om hun weg te vinden in de stad. Daarom start de organisatie met een nieuwe co-working space waar studenten terechtkunnen voor onder andere workshops en netwerkevenementen die de overstap van het studentenleven naar wonen, werken en leven in de stad moet vergemakkelijken. 

Projectoproep werk Shaping the Future

KBS

De Koning Boudewijnstichting lanceert deze projectoproep om samen met outreachende organisaties ervoor te zorgen dat jongeren in een kwetsbare positie die werkervaring zoeken, en werkgevers, elkaar beter kunnen vinden. 

ESF+ oproep werk

ESF

De Europese Commissie lanceert een nieuwe oproep voor projecten die langdurige werkloosheid (meer dan één jaar) willen aanpakken, en mensen terug de weg laten vinden tot de arbeidsmarkt. Dat wil men doen door de rol van sociale economie-organisaties te versterken. 

Publicaties en analyse

Nieuwe Taalbarometer van Brussel 2024

BRIO

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) presenteerde woensdag in het Huis van het Nederlands in Brussel de resultaten van het vijfde taalbarometeronderzoek over de Brusselse taalrealiteit. Vermits ruim 180 verschillende nationaliteiten samenleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mocht verwacht worden dat deze diversiteit zich weerspiegelt in het Brussels taallandschap. 

SERV-prioriteiten Vlaamse regering

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft 15 prioriteiten geformuleerd voor de nieuwe Vlaamse regering die na de verkiezingen van 9 juni zal aantreden. 

Pers

Benjamin Dalle en werkgelegenheid

Bruzz

BRUZZ besteedt aandacht aan een plan van Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, Benjamin Dalle (CD&V) om meer Brusselaars aan het werk te helpen.

Nieuws zoeken