Vooraan

Interregionale arbeidsmobiliteit

Vlaams P
Beleidsnieuws

VGC subsidies voor zij-instromers

VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert twee initiatieven om meer zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor de klas te krijgen.

Vlaamse beleidsverklaring 'Werk en Sociale Economie 2023'

Vlaams P

Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Jo Brouns  (CD&V), lichtte eind oktober zijn beleid voor 2023 toe. Deze week worden de begrotingsbesprekingen verder gezet en werkt men aan een ontwerp van programmadecreet voor 2023. 

Zones zonder langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Vlaams P

In de commissie voor Economie, Werk en Sociale economie van het Vlaams Parlement stelde parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) een vraag om uitleg aan minister Jo Brouns (CD&V) in verband met de zones zonder langdurige werkloosheid (zones zéro chômeurs).

Verhoging jaarlijks plafond studentenarbeid

Be fed reg

De ministerraad van 28 oktober 2022 heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd met betrekking tot het verhogen van het plafond voor studentenarbeid, in uitvoering van de meerjarenbegroting 2023-2024.

Nieuws uit de sector

Energiesteun voor social profit in 2022

Febio

De sociale inschakelingsondernemingen hebben dringend nood aan financiële steun om zich te wapenen tegen de huidige energiecrisis. Op hun website pleit de Federatie van Brusselse inschakelingsondernemingen FeBIO voor energiesteun voor de sociale inschakelingsondernemingen en dit al voor het jaar 2022.

Job Parcours zoekt kandidaten!

Hermes+

Job Parcours is een pilootproject in het kader van de ESF-oproep "Outreach en Activering" vanuit verschillende organisaties om kwetsbare profielen op weg te helpen naar een stage, opleiding, vrijwilligerswerk of betaalde werkplaats. Zij zoeken kandidaten.

Pers

Ervaringsstage voor 6.500 werkzoekenden

Bruzz

Vanaf 2023 zullen 6.500 werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen in het vernieuwde systeem van de werkervaringsstage. Dat systeem bundelt verschillende vormen van werkplekleren. De werkervaringsstage moet drempels wegnemen en competenties helpen versterken. De hervorming komt er op vraag van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Nieuws zoeken