Vooraan

Jaarverslag 2023 - Agentschap Integratie en Inburgering (AII)

AII

Het Jaarverslag 2023 van het Agentschap Integratie en Inburgering is uit.

Beleidsnieuws

Ondernemingsplan VDAB 2024

VDAB

Het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) 2024 is een weergave van de nieuwe beleidsprojecten die op stapel staan of lopende zijn en waarvan VDAB de trekker is binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Daarnaast blijft VDAB verder werken aan de bestaande dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers.  Een kort globaal overzicht.

Nieuws uit de sector

Schoolverlatersdag 2024

JNW

Op woensdag 17 april vond de 7e editie van de Brusselse schoolverlatersdag plaats. Dit jaarlijks evenement, georganiseerd door Jump naar Werk, een project van Tracé Brussel vzw, vond plaats in het Herman Teirlinckgebouw (Tour&Taxis). Een aantal van de 225 laatstejaars uit 8 verschillende Nederlandstalige Brusselse secundaire scholen waren hiervoor ingeschreven. 

Opening van Digipunt Muntpunt op 8 Mei

DP

In een tijd waarin digitale toegang tot informatie en diensten steeds belangrijker wordt, spelen digipunten een essentiële rol. Deze punten bieden een fysieke ruimte waar Brusselaars toegang hebben tot computers, internet en begeleiding om hun digitale vaardigheden te verbeteren. De verhuizing van één van de vijf Digipunten van het Rouppeplein naar Muntpunt is niet slechts een kwestie van het fysiek verplaatsen van digicoaches en laptops; het vertegenwoordigt tevens een verschuiving in toegankelijkheid en gemeenschapsbetrokkenheid.

Publicaties en analyse

Jaarverslag 2023 D’Broej

DBroej

D'Broej, De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren in Brusselse wijken, publiceert haar jaarverslag 2023 online. Er is weer heel wat gebeurd vorig jaar!

Begeleiding richting werk en opleiding

BF

Er is meer samenwerking nodig tussen de medewerkers van verschillende organisaties, er moet meer informatie uitgewisseld worden tussen partners, het opleidingsaanbod moet geharmoniseerd worden, en de administratieve taken worden best verlicht. Dat zijn de voornaamste conclusies van de studie ‘Comment les professionnels accompagnent-ils les publics vers l’emploi et la formation?’ van Bruxelles Formation, waarin geanalyseerd wordt hoe de begeleiding van mensen door professionelen richting werk en opleiding verloopt.

Horeca

HBF

In maart zijn het aantal werkaanbiedingen in de horeca gestegen, waarbij de contracten van bepaalde duur dalen, en de contracten van onbepaalde duur stijgen. De oprichting van nieuwe horecazaken scoort minder dan de stopzetting van activiteiten. Dat en nog veel meer blijkt uit een analyse van Horeca forma Be pro.

Jaarverslag Muntpunt 2023

MP

In samenwerking met meer dan 180 partners pakte Muntpunt maatschappelijke opgaven aan, en werkte men aan de band tussen Vlaanderen en Brussel, luidt het in het jaarverslag 2023. 

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

SB

Historisch gezien is de werkgelegenheidsgraad hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dat verschil is grotendeels het gevolg van sociaaldemografische, economische en culturele factoren. In de loop der jaren is de kloof echter kleiner geworden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, maakt gebruik van de recente publicatie van de gegevens van de Census 2021 om een stand van zaken op te maken van deze ontwikkelingen, en van het soort jobs die door mannen en vrouwen worden uitgevoerd.

Advies erkenning beroepskwalificaties

SERV

De SERV brengt een advies uit onder de titel ‘ADVIES Beroepskwalificaties omarmd – Naar een versterkte inzet en grotere benutting van beroepskwalificaties in Vlaanderen’. Een kort overzicht.

Nieuws zoeken