Vooraan

Opleidingsbeurs 21 mei 2024

Opleidingsbeurs

Op dinsdag 21 mei 2024 organiseert Tracé Brussel vzw haar 13e editie van de Opleidingsbeurs ‘Ik zoek. Ik vind mijn opleiding’ in "Gare Maritime" in Tour & Taxis. Prik alvast deze datum in je agenda.

Beleidsnieuws

Artificial Intelligence benut voor werkzoekenden

VDAB

VDAB werkt met artificiële intelligentie (AI) om de mensen op weg te helpen op de arbeidsmarkt. De meest populaire toepassingen zijn Jobbereik en Oriënt, ingezet om mensen te oriënteren bij het zoeken naar werk. VDAB heeft haar eigen AI ontwikkelingsteam en hanteert een gedegen ethische aanpak bij het in gebruik nemen van AI tools. De tools worden ontwikkeld in functie van de noden van bemiddelaars, werkzoekende en werkenden.

Website Handicap Brussel

BHG

Met de lancering van de website handicap.brussels werd een mijlpaal bereikt, stelt minister-president Rudi Vervoort (PS). Het online platform biedt een uitgebreid scala aan informatie voor mensen met een handicap in Brussel, waardoor zij toegang hebben tot essentiële gegevens van alle bevoegde instanties en verenigingen. 

Nieuws uit de sector

Projectoproep openbare digitale instrumenten

BHG

De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van het nieuwe programma EFRO-BHG 2021-2027 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), een tweede projectoproep voor digitale ontwikkeling. Kandidaturen moeten worden ingediend ten laatste op 26/07/2024, en de projecten moeten ten laatste worden afgewerkt of uitgevoerd voor 15/02/2031.

CVO Semper en EPFC

BECI

BECI besteedt op haar website uitgebreid aandacht aan CVO Semper en haar Franstalige tegenhanger EPFC.

Elk talent aan boord

UNIZO

‘Elk Talent aan Boord’ is een HR-begeleidingstraject waarbij UNIZO je als bedrijf begeleidt om openstaande vacatures in jouw onderneming in te vullen door talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Projectoproep armoedebestrijding

KBS

De Koning Boudewijnstichting lanceert in het streven naar sociale rechtvaardigheid een projectoproep van het Fonds Celina Ramos voor het inzetten op kleinschalige armoedebestrijdingsinitiatieven.

I CAN BXL

EMINO

Het project I CAN BXL gaat na een heuse metamorfose terug van start. In het project worden diverse expertises gebundeld in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen om op maat en tempo van langdurig werkzoekenden uit de Brusselse regio, drempels in verschillende levensdomeinen aan te pakken. 

Publicaties en analyse

Groep Intro jaarverslag 2023

GI

De medewerkers van Groep Intro streven ernaar in samenwerking met partners en bedrijven werk te maken van een inclusieve samenleving via opleiding, tewerkstelling, coaching en advies. Ze richten zich naar iedereen die drempels ervaart binnen de schoolse context, de arbeidsmarkt, de vrije tijd en zijn of haar buurt. Een greep uit het jaarverslag 2023.

Pers

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

IBEFE

Het Instance Bassin EFE van Brussel heeft een advies geformuleerd over de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de COCOF met betrekking tot de ‘validation des compétences’, met de bedoeling te komen tot een ‘Certificat de compétence professionnelle (CCP)’. Of, de erkenning van verworven competenties (EVC) bij de Franstaligen.

Nieuws zoeken