Beleidsnieuws

Brussel digitaal en inclusief

BHG

Het project “Brussel Digitaal” van de Brusselse Regering, dat draait om de digitale dienstverlening door de overheidsdiensten in de regio, en regels en rechten wil op punt zetten voor gebruikers, werd in vraag gesteld door een aantal belanghebbenden in de sector. Op initiatief van Bernard Clerfayt (DéFI) ging de Brusselse regering in dialoog met een delegatie van maatschappelijk werkers die bezorgd zijn om de toegang tot de openbare diensten voor alle Brusselaars.

Nieuws uit de sector

Nieuwe dienstverlening langdurig werkzoekenden

VDAB

Om langdurig werkzoekenden en niet-beroepsactieven op weg te helpen naar een job, zet VDAB in op een laagdrempelige opbouw van werkervaring. Het gaat om mensen die aan de slag willen gaan, maar voor wie dat om allerlei redenen niet lukt.

Nieuwe website Europa WSE

Europa WSE

Onder het motto New Year, new me, presenteert Europa Werk en Sociale Economie (Europa WSE) een gloednieuwe website.

Twee jaar Brussel Vol Taal

OCB - Onderwijscentrum Brussel

Twee jaar geleden ging de website Brussel Vol Taal online. De website van Onderwijscentrum Brussel is voor Brusselse schoolteams een waardevolle ondersteuning om met de talige diversiteit om te gaan.

De Salto

Werklijn - Salto

De Salto is een versterkingstraject van De Werklijn voor Brusselaars die het moeilijk hebben en al lang werk zoeken. Om het project te promoten werd een filmje met een aantal deelnemers gerealiseerd en op 12 januari gepresenteerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle (CD&V), die voor het project Polsslagsubsidies van Coördinatie Brussel voorziet.

TECHNICS2START zoekt

ART2WORK

ART2WORK begeleidt kwetsbare Brusselse jongeren bij het definiëren en uitwerken van hun professioneel project via verschillende trajecten. Voor TECHNICS2START zoekt men nu  jongeren die een kans krijgen om te laten zien wat ze waard zijn op het terrein.

Skills for Life

Skills-for-Life

Op woensdag 22 maart 2023 in de voormiddag organiseert Tracé Brussel vzw samen met de partners van het Erasmus+ project “Skills for Life” het event “Early orientation and life design skills for all”.

Publicaties en analyse

Advies verlenging Digibanken

SERV

De SERV heeft een advies uitgebracht op de aangekondigde verlenging van de digibanken door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering wil de projectondersteuning, die nu loopt tot 31 december 2024, uitbreiden met twee jaar. Daarvoor zullen uiteraard bijkomende middelen worden voorzien.

Jaarverslag Ligo

Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer is het Centrum voor Basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De organisatie is expert in het omgaan met laaggeletterdheid en werkt met kortgeschoolde volwassenen uit Brussel. Ze wil cursisten helpen om te functioneren in de maatschappij en organiseert cursussen taal, rekenen, ICT en maatschappelijke oriëntatie.

Arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven

VIONA

Het Vlaamse beleid wil met de ambitie van een werkzaamheidsgraad van 80 procent en de vele openstaande vacatures op de arbeidsmarkt, personen die om diverse redenen niet-beroepsactief zijn, maar wel arbeidspotentieel hebben, activeren.

Nieuws zoeken