Vooraan

4.000 werkzoekenden richting eigen tewerkstelling

Actiris

Het Brussels gewest heeft een sterke ondernemersdynamiek en tegen 2027 wilt Actiris samen met nieuwe partners 4.000 werkzoekenden begeleiden richting een eigen tewerkstelling, met specifiek oog op langdurige werkzoekenden.

Beleidsnieuws

Stimuleren van ondernemerschap voor sociale en democratische transitie in Brussel

BEW

In de Brusselse commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid van 21 februari werd gevraagd naar de stand van zaken betreffende het sociaal en democratisch ondernemerschap in de hoofdstad. Volksvertegenwoordiger Thomas Naessens (Ecolo) benadrukte de cruciale rol van sociaal en democratisch ondernemerschap in de regionale economische transitie, en vroeg wat er al was bereikt op het vlak van ondersteuning van het sociaal ondernemerschap sinds de goedkeuring van de Shifting Economy-strategie.

Prioriteiten Voka Vlaams-Brabant

VOKA

Voka Vlaams-Brabant formuleert een memorandum met 10 prioriteiten met het oog op de verkiezingen van juni dit jaar. De luchthaven van Zaventem en de arbeidsmarkt spelen daarin een grote rol.

Nieuws uit de sector

Nieuwe bachelor HRM mikt ook op trajectbegeleiders

Odisee

In september 2024 start de Odisee Hogeschool in Brussel met een nieuwe bachelor in het Human Resources Management (HRM) die flexibel combineerbaar is met een job én aandacht heeft voor competenties die ook essentieel zijn voor een trajectbegeleider, jobcoach of tewerkstellingsconsulent. Dat is goed nieuws voor wie nood heeft aan een (extra) basisopleiding of bijscholing.

Is uw onderneming voorbeeldig?

GOB-BEW

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie en Werk (GOB-BEW) lanceert op haar website een ‘voorbeeldigheidsgids’. Deze gids helpt ondernemingen meer te weten te komen over de beschikbare labels, maatregelen en erkenningen, en om meer financiële steun te krijgen.

Publicaties en analyse

NEET’s: vallen, opstaan en weer doorgaan?

SW

Het Steunpunt Werk (KU Leuven) staat in een nieuw onderzoek vanuit een uniek begeleidersperspectief stil bij de relatie tussen de jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment or Training) en de arbeidsmarkt, het activeringsproces waarin begeleiders de afstand tussen jongeren en de arbeidsmarkt proberen te overbruggen, en de spanningsvelden die ontstaan tijdens het activeringsproces tussen de betrokken actoren.

Advies aanwerving werkzoekenden met handicap

Brupartners

Brupartners nam het ontwerp van besluit van de Brusselse regering tot de invoering van werkgelegenheidssteun voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap, en het ontwerp van besluit houdende de invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun, onder de loep. Dat leidde tot een aantal aanbevelingen. 

Begeleiding werkzoekenden door Actiris

Brupartners

Brupartners is globaal positief over het voorontwerp van ordonnantie betreffende de begeleiding bij de zoektocht naar werk die Actiris aanbiedt aan werkzoekenden, maar formuleert wel een aantal suggesties voor aanpassingen aan de tekst.

Programmatie BSO en TSO 2024-2025 - duaal en niet-duaal

SERV

De SERV formuleert een advies over de programmatieaanvragen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 in de 2de en 3de graad van de dubbele en arbeidsmarktfinaliteit - duaal (waaronder ook BuSO) en niet duaal. Wij sommen voor u de drie hoofdpunten op.

Nieuws zoeken