Vooraan

Strategie Scholing en Werk

BHG logo

Bernard Clerfayt (DéFI), de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding, heeft in overleg met de sociale partners de Strategie rond Scholing en Werk opgesteld. Deze strategie moet de Brusselaars in staat stellen om tegen 2030 het kwalificatieniveau te bereiken dat vereist is op de arbeidsmarkt. De regering heeft de strategie in eerste lezing goedgekeurd.

Beleidsnieuws

Knelpuntberoepen Brussel

BHG

Elk jaar blijft de lijst van de beroepen die aanwerven dezelfde: metselaar, barman, vrachtwagenchauffeur, lifttechnicus, netwerkbeheerder… Het Brussels Gewest heeft alle publieke en private actoren samengebracht om een stappenplan op te stellen als oplossing voor de knelpuntberoepen.

WEWILS

Vlaanderen WSE_vlaanderen-is-werk-logo's

De Vlaamse Regering heeft beslist om de beleidsdomeinen ‘Economie, Wetenschap en Innovatie’, ‘Werk en Sociale Economie’ en ‘Landbouw en Visserij’ samen te brengen tot één sociaal-economisch beleidsdomein. Het nieuwe beleidsdomein krijgt de naam ‘Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie’, of afgekort WEWILS, en moet van start gaan op 1 januari 2024.

Samenwerkingsovereenkomst Actiris en VDAB

VP

Terwijl werkgevers in de Vlaamse rand rond Brussel op zoek zijn naar werkkrachten, vinden veel werkzoekenden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geen werk. Op 24 juni 2021 hebben VDAB en Actiris een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst gesloten over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) vroeg naar de voorlopige balans van die samenwerkingsovereenkomst in een schriftelijke vraag aan minister Jo Brouns (CD&V) bevoegd voor economie en werk.

Inschrijving Brusselse werkzoekenden bij VDAB

VP

In mei 2023 schreven 476 Brusselse werklozen (278 mannen en 198 vrouwen) zich in bij VDAB. Daarvan beschikten 328 personen over een beperkte kennis van het Nederlands. Van de ingeschrevenen waren 83 jonger dan 25 jaar, 387 zaten in de categorie 25-59 jaar, en waren 6 ouder dan 60. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Economie, Werk, Innovatie en Landbouw Jo Brouns (CD&V) op een vraag van parlementslid Axel Ronse (N-VA).

Evolutie Duaal leren

Logo Vlaams Parlement

Een korte status van het duaal leren in Brussel en Vlaanderen. Het aantal erkenningen en gelopen overeenkomsten gaat in stijgende lijn. Vraag en aanbod lopen niet gelijk en er is een discrepantie tussen sectoren. Soms gaan nog kansen verloren maar de evolutie toont een groeiverhaal voor deze heel efficiënte en werkelijkheidsgerichte manier van leren.

Nieuws uit de sector

Oproep Brussel-projecten

Europa WSE

Met deze oproep wil Europa WSE vanaf 2024 een dienstverlening faciliteren in het Brussels Gewest om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken, en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen, om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, zullen deze personen met een uiterst kwetsbare positie in de samenleving de nodige ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om een dergelijke participatie te realiseren.

Nieuwe promovideo Brusselse Werkwinkels Actiris

WW

Werkwinkel Brussel is al meer dan 15 jaar een gevestigde waarde in de Brusselse SPI-scène en is een samenwerking tussen Actiris, VDAB en Tracé Brussel vzw. Dagelijks kunnen Brusselse werkzoekenden terecht in een Werkwinkel (Anderlecht, Brussel-centrum, Sint-Joost-ten-Node) met al hun vragen rond werk en opleiding. Bovendien kunnen ze ook genieten van een intensieve begeleiding waarbij een consulent hen zal ondersteunen in hun traject naar werk. 

Opleider Runner horeca

Jes_Logo

Voor de opleiding Runner/HORECA is JES nog op zoek naar kandidaten. Tijdens deze korte VDAB-opleiding van 6 weken leidt JES werkzoekenden op tot polyvalente zaalmedewerkers met een focus op zaal -en toonbankbediening. JES mikt op tewerkstelling in fast-casual restaurants.

 

Eva bxl is op zoek naar mentoren en studenten

Eva Bxl

We lezen en horen het al te vaak in de media: een diploma hoger onderwijs behalen lijkt voor veel Brusselaars met een migratiegeschiedenis een onhaalbare droom. Brusselse werkgevers zoeken evenwel naar meer diversiteit op de werkvloer, ook voor leidinggevende functies, en bestuursraden zoeken naar een inclusievere samenstelling. 

Uitbreiding permanenties Leerwinkel Brussel

Leerwinkel

Levenslang leren wint aan populariteit, en steeds meer Brusselaars willen zich informeren over de verschillende leermogelijkheden in Brussel. Daarom biedt Leerwinkel Brussel ook informatie en begeleiding rond levenslang leren aan op locatie, als aanvulling op de werking in de Leerwinkel (Rouppeplein 16) en online. 

Publicaties en analyse

Blik op Vlaams Brusselbeleid 2023

Vlaanderen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur in Vlaanderen publiceert ‘Een blik op Brussel 2023’ op initiatief van Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding. De gekozen thema’s belichten demografie, onderwijs, armoede, werk, digitalisering, vrije tijd en gezondheid, beschouwd vanuit een prisma van het Vlaams Beleid.

Jaarverslag Construcity 2022

Construcity

Construcity.brussels is sinds juni 2021 de Pool Opleiding Werk (POW) voor de bouwsector in Brussel. De organisatie ontstond uit een sterke samenwerking tussen de openbare en de private partners van deze sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze berust op de fundamenten van het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector, en geïnspireerd op de werkwijze van de voormalige feitelijke vereniging “ConstruCity”. Construcity.brussels wil het unieke trefpunt zijn waar mensen zich informeren, oriënteren en opleiden om een duurzame carrière op te bouwen in de bouwsector. De organisatie bestaat uit drie pijlers (opleiding, tewerkstelling en sectorwerking), verenigd onder één enkel operationeel gezag. 

Pers

Tekort aan personeel in de horeca

Bruzz

Bruzz besteedt aandacht aan het nijpende gebrek aan personeel in de horecasector.

Nieuws zoeken