Vooraan

Rol VDAB op de arbeidsmarkt

Vlaams Parlement

Zowel Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) als de SERV hebben gereageerd op het rapport van de consultants Deloitte en Berger over de werking van VDAB. VDAB doet het niet slecht, maar de ministers en de sociale partners formuleren een aantal verbeterpunten.

Beleidsnieuws

Personeelstekorten in de Brusselse kinderopvang

VGC

Het tekort aan personeel in de kinderopvang is een oud zeer, zowel aan kinderbegeleiders als aan locatieverantwoordelijken en pedagogische coaches. Elke Van den Brandt (Groen), voorzitster van het college van de VGC, geeft een overzicht van de maatregelen die de VGC neemt.

Nieuws uit de sector

Talent bevorderen in Brussel

OECD - BECI

Op woensdag 8 maart deelden Karen Maguire en Lucas Leblanc, vertegenwoordigers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de conclusies van het rapport ‘Talent bevorderen in Brussel’ met sociale partners bij BECI. Dit onderzoek werd uitgevoerd op aanvraag van Brussels minister van Werk, Beroepsopleiding en Digitalisering, Bernard Clerfayt (DéFI). Het biedt concrete suggesties om de werkgelegenheid van de Brusselaars te stimuleren.

GE-START - de stoomcursus voor sociale doeners

Odisee

GE-START is een breed toegankelijke opleiding voor werkenden in de sociale sector en/of zij die zich willen voorbereiden op de instroom in een opleiding binnen het sociaal agogisch werk. Met deze opleiding wil men sociale professionals versterken in hun beroep en hen warm maken en voorbereiden op instroom in het hoger onderwijs. 

Publicaties en analyse

Vroegtijdige schoolverlaters

SV

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft voor het schooljaar 2021-2022 de administratieve gegevens over vroegtijdige schoolverlaters gepubliceerd: in het Nederlandstalig onderwijs verlaat gemiddeld 14,1% van de leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties en dat is een stijging van 2,1% tegenover het schooljaar 2020-2021.

Werkgelegenheidscijfers

Statbel

Het federale statistiekbureau Statbel publiceert verschillende artikels met interessant cijfermateriaal over het Brussels Gewest en België. Een overzicht.

Pers

Werken in een ander gewest

HRM

HR-magazine besteedt deze week aandacht aan het zoeken naar werk in een ander Belgisch gewest en bracht in samenwerking met zijn Franstalige partner Htag by Références de arbeidsmarktregisseurs rond de tafel. Allen hebben de ambitie de jobmobiliteit tussen de gewesten te versterken, maar Geert Pauwels (VDAB) en Caroline Mancel (Actiris) zien een aantal drempels.

Nieuws zoeken