Vooraan

Discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

VP

Nergens in Europa vinden personen met een migratieachtergrond zo moeilijk werk als in België. Onderzoek van vijf Vlaamse universiteiten toont aan dat discriminatie de belangrijkste reden blijft. Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie Jo Brouns (CD&V) lichtte het beleid hierrond toe en wil nog meer inzetten op het ondersteunen van ondernemingen en werkvloeren bij het voeren van een inclusiebeleid en non-discriminatiebeleid via de sectoren.

Nieuws uit de sector

Vlaams Talenplatform lanceert Taalcharter

VT

Het Vlaams Talenplatform, een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse universitaire talenopleidingen, verschillende lerarenopleidingen aan de hogescholen en een vertegenwoordiging uit het volwassenenonderwijs, lanceerde deze week een Taalcharter tijdens het netwerkevent ‘Taalkracht als werkkracht’. Meer dan 150 organisaties en bedrijven hebben het charter al ondertekend.

Nieuwe tool: zelf pendelstromen in kaart brengen

SW

De Vlaamse arbeidsrekening is een raamwerk voor het integreren van arbeidsmarktstatistieken en om inzicht te krijgen in de toestand en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het Steunpunt Werk biedt nu een tool aan om zelf pendelstromen uit de Vlaamse Arbeidsrekening in kaart te brengen.

Status Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Vlaams Parlement

Met een individuele beroepsopleiding (IBO), een Vlaamse opleidingsmaatregel, wordt een werkzoekende opgeleid in een bedrijf. De IBO duurt één tot zes maanden, afhankelijk van het opleidingsplan. Na een geslaagde opleiding wordt de medewerker aangeworven door het bedrijf. Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Jo Brouns (CD&V) gaf recent een stand van zaken.

Nieuwe groepen Cosearching

Cosearching

Cosearching is een intensief traject waarbij werkzoekenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende enkele weken samenkomen om elkaar te helpen in hun zoektocht naar werk, ondersteund door een facilitator. De werkzoekende mag in begeleiding zijn bij een andere organisatie. Begin april staan er opnieuw infosessies gepland om aan te sluiten bij Cosearching.

Memorandum DUO for a JOB

DUO for a JOB

DUO for a JOB heeft een memorandum geschreven voor de regionale verkiezingen van juni dit jaar onder de titel ‘Mentoring naar werk: beleidsoverschrijdende maatregel voor werkgelegenheid, gelijke kansen, levenslang leren en sociale cohesie’. 

Publicaties en analyse

Jaarverslag SERV

SERV

De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en vakbonden (ACB, ABVV en ACLVB) waar ze samenwerken aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen.

Jaarverslag Jes 2023

JES

Jes publiceerde net de highlights van 2023, een greep uit de activiteiten van de organisatie.

Nederlands op de werkvloer

RK

De Randkrant, het maandblad van de Vlaamse Rand geeft in de reeks Randlabeur het woord aan de directeur van VDAB Brussel, Geert Pauwels. Hij onderlijnt er het belang van kennis Nederlands in de zoektocht naar werk in de Rand en welke taalopleidingen van VDAB de werkzoekenden kunnen ondersteunen.

Nieuws zoeken