Publicaties en analyse

Belangrijke HR-trends voor 2023

Actiris

België ontsnapt aan een trend die in de zomer van 2020 ontstond in de Verenigde Staten, in volle coronapandemie, met name dat werknemers er massaal de brui aan geven. Volgens een studie van SD Worx hoeven we er ook in 2023 niet bang voor te zijn en Actiris ziet een aantal belangrijke trends inzake human resources voor 2023. 

Gids van de digitale inclusie

paradigm.brussels

De eerste Gids van de digitale inclusie is uit. Hij werd gerealiseerd door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG), ondertussen Paradigm.Brussels genaamd. De gids bevat vier delen: toegang en opleidingen; begeleiding van de doelgroepen; lijsten van organisaties per gemeenten; nuttige telefoonnummers. 

Loopbaan van de Brusselaars onder de loep

KUL HIVA

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven heeft voor het eerst de loopbaan van Brusselaars op lange termijn (1996-2019) bestudeerd. Daarbij werden de gegevens van 2009 tot 2019 over de gezinssituatie meegenomen om meer inzicht te krijgen in de factoren die de toegang tot werk stimuleren, en deze die een hindernis vormen.

Rapport Arbeidsmarkt en Origine 2022

Unia

Unia publiceert in het kader van haar socio-economische monitoring haar vijfde rapport over arbeidsmarkt en origine, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit monitoringproject ging van start in 2010 en heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Trampoline: werk voor vrouwen met migratieachtergrond

KBS

Meer dan 1 op 3 van de inwoners op beroepsactieve leeftijd in België is van buitenlandse origine. Toch bedraagt het verschil in werkzaamheidsgraad tussen een persoon van Belgische origine en een Belg met migratieachtergrond van de tweede generatie bijna 20 procentpunten. De kloof in werkzaamheidsgraad met personen van Belgische origine is het grootst voor wie van buiten de EU komt en in het bijzonder voor vrouwen.

VDAB Knelpuntberoepenlijst 2023

VDAB

De studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Deze lijst is een prioriteitenlijst van beroepen waarvoor de invulling van vacatures moeilijk verloopt. Dit wil echter niet zeggen dat alle vacatures voor niet-knelpuntberoepen zonder problemen in te vullen zijn, zeker niet in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Inclusief ondernemen en detentie

Europa WSE

De nieuwe teams van Europa WSE zijn opgebouwd rond strategische werven. Dat zijn thema’s die als een rode draad door de werking lopen en waarrond men heel wat expertise verzamelt. Die kennis en ervaring delen ze graag verder, om zo hun rol als verbindend kenniscentrum waar te maken.

Conjunctuuroverzicht BISA

BISA

Het nieuwe conjunctuuroverzicht van BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) levert nieuwe cijfers op rond onder meer de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest.

Rapport arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 2022

HRW

De Hoge Raad van de Werkgelegenheid publiceert zijn bevindingen over de arbeidsparticipatie van vrouwen en formuleert een aantal aanbevelingen. Het rapport bekijkt zowel het internationale, nationale als regionale kader en gaat diep in op de verschillende factoren die aan de basis liggen van de genderverschillen op de arbeidsmarkt. De genderverschillen en de gevolgen ervan worden verklaard. Ook op de hefbomen die ter beschikking zijn om de genderverschillen terug te schroeven wordt nader ingegaan.

Abonneer op Publicaties en analyse