Publicaties en analyse

CyCLO vzw - Jaarverslag 2023

Cyclo

CyCLO vzw onderhoudt en herstelt fietsen en leert fietsers hoe ze er zelf zorg voor kunnen dragen en schenkt ongebruikte exemplaren een nieuw leven.  De sociale economieonderneming sleutelt zo aan concrete antwoorden op de stedelijke uitdagingen van mobiliteit, werk en milieu. Het jaarverslag 2023 is nu gepubliceerd

Nieuwe Taalbarometer van Brussel 2024

BRIO

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) presenteerde woensdag in het Huis van het Nederlands in Brussel de resultaten van het vijfde taalbarometeronderzoek over de Brusselse taalrealiteit. Vermits ruim 180 verschillende nationaliteiten samenleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mocht verwacht worden dat deze diversiteit zich weerspiegelt in het Brussels taallandschap. 

Groep Intro jaarverslag 2023

GI

De medewerkers van Groep Intro streven ernaar in samenwerking met partners en bedrijven werk te maken van een inclusieve samenleving via opleiding, tewerkstelling, coaching en advies. Ze richten zich naar iedereen die drempels ervaart binnen de schoolse context, de arbeidsmarkt, de vrije tijd en zijn of haar buurt. Een greep uit het jaarverslag 2023.

Advies erkenning beroepskwalificaties

SERV

De SERV brengt een advies uit onder de titel ‘ADVIES Beroepskwalificaties omarmd – Naar een versterkte inzet en grotere benutting van beroepskwalificaties in Vlaanderen’. Een kort overzicht.

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

SB

Historisch gezien is de werkgelegenheidsgraad hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dat verschil is grotendeels het gevolg van sociaaldemografische, economische en culturele factoren. In de loop der jaren is de kloof echter kleiner geworden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, maakt gebruik van de recente publicatie van de gegevens van de Census 2021 om een stand van zaken op te maken van deze ontwikkelingen, en van het soort jobs die door mannen en vrouwen worden uitgevoerd.

Jaarverslag Muntpunt 2023

MP

In samenwerking met meer dan 180 partners pakte Muntpunt maatschappelijke opgaven aan, en werkte men aan de band tussen Vlaanderen en Brussel, luidt het in het jaarverslag 2023. 

Horeca

HBF

In maart zijn het aantal werkaanbiedingen in de horeca gestegen, waarbij de contracten van bepaalde duur dalen, en de contracten van onbepaalde duur stijgen. De oprichting van nieuwe horecazaken scoort minder dan de stopzetting van activiteiten. Dat en nog veel meer blijkt uit een analyse van Horeca forma Be pro.

Begeleiding richting werk en opleiding

BF

Er is meer samenwerking nodig tussen de medewerkers van verschillende organisaties, er moet meer informatie uitgewisseld worden tussen partners, het opleidingsaanbod moet geharmoniseerd worden, en de administratieve taken worden best verlicht. Dat zijn de voornaamste conclusies van de studie ‘Comment les professionnels accompagnent-ils les publics vers l’emploi et la formation?’ van Bruxelles Formation, waarin geanalyseerd wordt hoe de begeleiding van mensen door professionelen richting werk en opleiding verloopt.

Jaarverslag 2023 - Agentschap Integratie en Inburgering (AII)

AII

Het Jaarverslag 2023 van het Agentschap Integratie en Inburgering is uit.

Jaarverslag 2023 D’Broej

DBroej

D'Broej, De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren in Brusselse wijken, publiceert haar jaarverslag 2023 online. Er is weer heel wat gebeurd vorig jaar!

Abonneer op Publicaties en analyse