Publicaties en analyse

Brusselse knelpuntberoepen

VBO FEB

Een recente analyse van view.brussels in samenwerking met Bruxelles Formation neemt 108 knelpuntberoepen uit 2022 onder de loep. De bedoeling van de publicatie is om opleidingsaanbieders nuttige achtergrondinfo aan te reiken om hun aanbod aan te passen waar nodig.

Jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt 2023

AVB

Actiris heeft haar ‘Stand van zaken: de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest’ -editie 2023 gepubliceerd. Meer specifiek komt aan bod: demografische evoluties, de vervangingsratio van de actieve bevolking, interne werkgelegenheid, arbeid in loondienst, zelfstandige arbeid, focus op de sectorale effecten na twee jaar crisis, demografie van de ondernemingen, de activiteitsgraad, de werkloosheidsgraad, kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden, en tenslotte de arbeidsreserve.

Vrijstellingen voor bevorderen tewerkstellingskansen

RVA

De analyse van de kwaliteit van de uitstroom naar de arbeidsmarkt toont aan dat in het algemeen, de vrijstellingen en de opleidingstrajecten die ze dekken een efficiënte motor voor herinschakeling zijn. Dat blijkt uit een recent rapport van de RVA.

Aantal knelpuntberoepen neemt toe

VDAB

VDAB heeft zijn jaarlijkse knelpuntberoepenlijst gepubliceerd: de zoektocht naar personeel blijft voor werkgevers een grote uitdaging, en bij 241 profielen uizonderlijk moeilijk. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt blijft dus groot, ondanks de problemen waarmee de Belgische economie te kampen heeft. 

Jaaroverzicht Brusselse werkloosheidscijfers

Actiris

Ondanks een lichte stijging van het aantal werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, stijgt de werkgelegenheidsgraad voor het tweede jaar op rij en bereikt daarmee een recordhoogte. De werkloosheidsgraad is wel gestegen met 0,5%, blijkt uit een jaaroverzicht van Actiris.

Women in digital

FID Economie

Vrouwen vertegenwoordigen iets meer dan 50 procent van de bevolking, maar minder dan één op de vijf ICT-experts is een vrouw. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale beroepen zoals softwareontwikkeling en IT-management. Vrouwen die dergelijke functies bekleden worden vaak minder betaald dan hun mannelijke collega’s die hetzelfde werk doen of dezelfde ervaring hebben, en ze krijgen ook minder kansen op promotie.

Jaarverslag Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer, het Centrum voor Basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  is expert in het omgaan met laaggeletterdheid en organiseert cursussen taal, rekenen, ICT en maatschappelijke oriëntatie. Ligo werkt met kortgeschoolde volwassenen uit Brussel, en wil cursisten helpen om te functioneren in de maatschappij.

Maandrapport Actiris

Actiris

Eind december 2023 telde het Brussels Gewest 92.053 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn 4.978 NWWZ meer dan in december 2022, ofwel een stijging van 5,7% (+5,6% bij de mannen en +5,9% bij de vrouwen). Deze cijfers komen uit het recentste maandrapport van Actiris.

De verborgen genderkloof in arbeidsmarktparticipatie

Steunpunt Werk

Steunpunt Werk van de KU Leuven onderzocht de rol van deeltijds werk in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen en kaderde dit in een historisch perspectief en een vergelijking met de andere gewesten, de EU-27 en de buurlanden. De sterke groei van de vrouwelijke arbeidsparticipatie in de afgelopen decennia heeft de werkzaamheidskloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk verkleind maar werd grotendeels gerealiseerd via deeltijdse arbeidsregeling.

Sociaal-economisch overzicht 2023

BISA

In 2022 en 2023 is het aantal werkende Brusselaars sterk gestegen, en in 2028 zou de werkgelegenheidsgraad 64,7 % bedragen, het hoogste niveau in minstens 50 jaar. Dat blijkt uit het Sociaal-economisch overzicht 2023 van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels.

Abonneer op Publicaties en analyse