Publicaties en analyse

Wat verwachten jongeren van een werkgever?

Forem

Forem, de officiële instantie die instaat voor vorming en begeleiding van werklozen in het Waals Gewest, bevroeg Waalse jongeren over hun verwachtingen van een werkgever. De instantie bevroeg ook de werkgevers.

Het Huis in cijfers

Huis Ndl

Het Huis van het Nederlands heeft onlangs een animatie gepubliceerd met een aantal interessante cijfers.

Ik wil een gids!

SERV

Vorige week publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hun rapport ‘Ik wil een gids, jonger werknemers aan de start van hun loopbaan’. In het rapport onderzocht de SERV welke elementen en sleutelfiguren bepalend zijn voor jongeren op hun weg naar werk en op de werkvloer. Als onderzoeksmethodiek werden diepte-interviews gehouden met dertig jongeren, tien werkgevers en een twintigtal experten.

De arbeidsmarkt: cijfers en tendensen

Statbel

Statbel publiceerde recent nieuw cijfermateriaal over de arbeidsmarkt, zowel federaal als gewestelijk.  

Economische samenhang Brussel en Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen

Digitale kwetsbaarheid

Brulocalis

Brulocalis, de vereniging van de 19 Brusselse gemeenten, heeft een dossier uitgebracht over de digitale kloof en kwetsbaarheid. 

Jaarverslag 2021 Construcity

Construcity

Het jaarverslag 2021 van Construcity staat online.

Tips naar je eerste job

VDAB

VDAB publiceert in haar nieuwsbrief voor de nieuwe lichting schoolverlaters kort en krachtig de stappen die de weg naar de arbeidsmarkt faciliteren. Per tip krijgt men van de sollicitatiecoaches een of meerdere links naar meer toelichting en handige tools.

Meer dan de helft van werklozen die uitstromen vindt stabiele job

RVA

In de afgelopen tien jaar (2010-2020) heeft meer dan de helft van de werklozen die uitstromen naar werk een stabiele job gevonden. Dit is een van de eerste vaststellingen uit een studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), gebaseerd op een nieuwe methode om de uitstroom naar werk te analyseren.

Barometer digitale inclusie

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft haar Barometer digitale inclusie 2022 gepubliceerd. 

Abonneer op Publicaties en analyse