Publicaties en analyse

Rapport Werkzaamheid – Werkloosheid

Logo_Vlaanderen_is sterk in cijfers_miniatuur

De volledige titel van dit rapport van Statistiek Vlaanderen luidt ‘Aanvullende maatstaven voor werkzaamheid en werkloosheid: een verkenning op basis van de enquête naar de arbeidskrachten’, en is getekend door Walter Van Dongen. Dit rapport is interessant voor wie zich bezig houdt met het beïnvloeden en observeren van het arbeidsmarktbeleid. 

Jaarverslag 2022 Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering

Na covid en alle inspanningen die het Agentschap Integratie en Inburgering leverde om al de klanten te blijven helpen in die moeilijke tijden, hoopte iedereen dat 2022 rustiger zou worden. 

Jaarverslag 2022 VDAB

VDAB

VDAB heeft haar Jaarverslag 2022 gepubliceerd en het Brussels Gewest komt daar uiteraard in aan bod.

Dynamiek Brusselse loontrekkende tewerkstelling

BISA

In de nieuwe Focus, een elektronische publicatie die bestemd is voor een ruim publiek, belicht het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) de dynamiek van de Brusselse loontrekkende tewerkstelling.

Onderzoek rond interregionale tewerkstellingszones

Viona

Vlaanderen kampt met een arbeidsmarktkrapte en ondanks de hoge werkloosheids- en inactiviteitsgraad in het Brussels gewest, blijft het aantal in Vlaanderen tewerkgestelde Brusselaars laag. 

Jaarverslag 2022

SERV

Het jaarverslag 2022 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) besteedt aandacht aan de klassieke interessevelden van de organisatie: het algemene regeringsbeleid, arbeidsmarkt, begroting en financiën, economie en innovatie, energie en klimaat, internationale relaties, omgevingsbeleid, onderwijs en vorming, en tenslotte sociale bescherming.

Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Brusselse raad gelijkheid vrouwen en mannen

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (RGVM) heeft als opdracht adviezen te geven en aanbevelingen te doen i.v.m. elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; voorrang te geven aan adviezen over maatregelen van regelgevende aard die een impact hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ten derde de problematiek van de gelijkheid van vrouwen en mannen op te volgen, ook op andere bevoegdheidsniveaus, voor zover dit een impact heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Conjunctuuroverzicht

BISA

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceert een nieuw conjunctuuroverzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit geeft je in één oogopslag de economische situatie van het Brussels Gewest nagaan dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van sociaaleconomische indicatoren die per kwartaal bijgewerkt worden.

Ondernemingsplan 2023

VDAB

In 2023 wordt een meerjarenactieplan opgemaakt op basis van de gezamenlijke arbeidsmarktanalyse met Actiris die in 2022 voor de eerste keer gepubliceerd werd. Het eerste jaarlijkse Ondernemingsplan (JOP 2020) bevatte een meerjarig aspect; de regeerperiode 2019-2024. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen (vanaf JOP 2021 en volgende) waren updates en bijsturingen. 

Brusselse werkloosheidscijfers

Actiris

Actiris heeft haar maandelijks persbericht over de Brusselse werkloosheidscijfers gepubliceerd: het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden neemt met -3,7% af vergeleken met maart 2022. Het aantal werkzoekenden op zich (88.032) kent dan weer een lichte stijging van 2,5%. Actiris ontving 6.062 vacatures en verspreidde in totaal meer dan 100.000 werkaanbiedingen. 

Abonneer op Publicaties en analyse