Publicaties en analyse

Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

GOB

In 2022 had de pandemie opnieuw, zij het in beperktere mate, een impact op de activiteiten van de Brusselse Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI), vooral in het eerste kwartaal. De resultaten van de activiteiten van de GWI laten dus een duidelijke toename zien ten opzichte van 2021, dat volledig werd beïnvloed door covid. 

Brupartners

Logo Brupartners

In het jongste magazine van Brupartners staan interessante bijdragen over onder meer het Zweedse tewerkstellingsbeleid, de inschakeling van nieuwkomers op de arbeidsmarkt, nieuws over de Sociale Top van 24 mei, en een overzicht van recent uitgebrachte adviezen.

Toolkit toeleiders volwassenenonderwijs

Vlaanderen O&V

Afgelopen week werd een laatste element in de Vlaamse communicatiecampagne voor het volwassenenonderwijs opgeleverd: de toolkit voor toeleiders. Toeleiders hebben een belangrijke invloed op bepaalde doelgroepen, en zorgen voor instroom bij opleidingen. Toch blijkt ook bij toeleiders het volwassenenonderwijs vaak nog onbekend te zijn. Net daarom werd nu ook een specifieke toolkit ontwikkeld die de rijkdom van het volwassenenonderwijs en de beginselen van het Opleidingskompas helder verwoordt. 

Jaarverslag 2022

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) biedt in haar Brussels jaarverslag 2022 een panorama van haar activiteiten, waaronder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De KBS steunde vorig jaar 848 organisaties en individuen voor een totaalbedrag van 36,8 miljoen euro, voor een deel gefinancierd door de Nationale Loterij. Een greep uit het aanbod.

Jaarverslag Construcity 2022

Construcity

Construcity.brussels is sinds juni 2021 de Pool Opleiding Werk (POW) voor de bouwsector in Brussel. De organisatie ontstond uit een sterke samenwerking tussen de openbare en de private partners van deze sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze berust op de fundamenten van het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector, en geïnspireerd op de werkwijze van de voormalige feitelijke vereniging “ConstruCity”. Construcity.brussels wil het unieke trefpunt zijn waar mensen zich informeren, oriënteren en opleiden om een duurzame carrière op te bouwen in de bouwsector. De organisatie bestaat uit drie pijlers (opleiding, tewerkstelling en sectorwerking), verenigd onder één enkel operationeel gezag. 

Blik op Vlaams Brusselbeleid 2023

Vlaanderen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur in Vlaanderen publiceert ‘Een blik op Brussel 2023’ op initiatief van Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding. De gekozen thema’s belichten demografie, onderwijs, armoede, werk, digitalisering, vrije tijd en gezondheid, beschouwd vanuit een prisma van het Vlaams Beleid.

Activiteitensectoren sterk verbonden met Brussel

BRIO

In een recente analyse geeft BRIO tekst en uitleg bij die sectoren die sterk verbonden zijn met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buiten de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië die in Brussel werken, is ook de intergemeentelijke werkpendel belangrijk binnen het BHG. Heel wat Brusselaars vullen rollen in op de Brusselse arbeidsmarkt. In welke sectoren zijn deze Brusselaars tewerkgesteld? Welke activiteitensectoren bieden opportuniteiten voor kortgeschoolden? Hierop gaat de analyse kort in.

Interregionale arbeidsmobiliteit Brussel-Vlaanderen

Steunpunt Werk

Steunpunt Werk nam de interregionale arbeidsmobiliteit onder de loep, en dat levert een aantal interessante bevindingen op. Dit artikel zoomt in op de huidige drempels bij werkzoekenden en werkgevers.

Brussels Gewest: 108 beroepen die rekruteren

Actiris

Actiris publiceert deze week de officiële lijst van 108 beroepen die worden aangeduid als beroepen waarvoor een tekort is in Brussel, met onder andere de knelpuntberoepen. De analyse is zowel statistisch als kwalitatief. Bepaalde functies staan op statistisch vlak misschien niet aangeduid als knelpuntberoepen, maar werden door consulenten van Actiris op het terrein wel zo gemarkeerd. 

Barometer zelfstandigen en KMO’s

Brupartners

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de negende editie van de halfjaarlijkse Barometer voor Brusselse Zelfstandigen en KMO’s. Deze enquête werd afgenomen door Brupartners – Zelfstandige Ondernemers tussen 1 en 31 maart 2023 bij beroepsbeoefenaars, bedrijfsleiders van KMO’s of zelfstandigen waarvan de maatschappelijke zetel en/of uitbatingszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is.

Abonneer op Publicaties en analyse