Publicaties en analyse

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

SB

Historisch gezien is de werkgelegenheidsgraad hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dat verschil is grotendeels het gevolg van sociaaldemografische, economische en culturele factoren. In de loop der jaren is de kloof echter kleiner geworden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, maakt gebruik van de recente publicatie van de gegevens van de Census 2021 om een stand van zaken op te maken van deze ontwikkelingen, en van het soort jobs die door mannen en vrouwen worden uitgevoerd.

Jaarverslag Muntpunt 2023

MP

In samenwerking met meer dan 180 partners pakte Muntpunt maatschappelijke opgaven aan, en werkte men aan de band tussen Vlaanderen en Brussel, luidt het in het jaarverslag 2023. 

Horeca

HBF

In maart zijn het aantal werkaanbiedingen in de horeca gestegen, waarbij de contracten van bepaalde duur dalen, en de contracten van onbepaalde duur stijgen. De oprichting van nieuwe horecazaken scoort minder dan de stopzetting van activiteiten. Dat en nog veel meer blijkt uit een analyse van Horeca forma Be pro.

Begeleiding richting werk en opleiding

BF

Er is meer samenwerking nodig tussen de medewerkers van verschillende organisaties, er moet meer informatie uitgewisseld worden tussen partners, het opleidingsaanbod moet geharmoniseerd worden, en de administratieve taken worden best verlicht. Dat zijn de voornaamste conclusies van de studie ‘Comment les professionnels accompagnent-ils les publics vers l’emploi et la formation?’ van Bruxelles Formation, waarin geanalyseerd wordt hoe de begeleiding van mensen door professionelen richting werk en opleiding verloopt.

Jaarverslag 2023 - Agentschap Integratie en Inburgering (AII)

AII

Het Jaarverslag 2023 van het Agentschap Integratie en Inburgering is uit.

Jaarverslag 2023 D’Broej

DBroej

D'Broej, De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren in Brusselse wijken, publiceert haar jaarverslag 2023 online. Er is weer heel wat gebeurd vorig jaar!

Jaarverslag DUO for a JOB 2023

DUO for a JOB

Op 23 april 2024 opende Duo for a Job de deuren van hun gebouw in Elsene voor een speciaal partnerontbijt. Het doel? Het presenteren van hun werking en concrete resultaten in een terugblik op de voorbije 10 jaar.

Digipunten blijven relevant anno 2024

BISA

Het lijkt bijna ondenkbaar om volledig deel te nemen aan onze moderne samenleving zonder een smartphone, laptop of ander digitaal apparaat, en de bijbehorende vaardigheden. Ook voor Brusselaars is het dagelijks leven sterk verweven met de digitale wereld en blijven de inspanningen om de digitale kloof te verkleinen voor velen nodig. 

Jaarverslag RVA 2023

RVA

Het jaarrapport belicht de uitdagingen, de economische evolutie, een zicht op volledige en tijdelijke werkloosheid, de onderbrekingsuitkeringen, het budget, de strijd tegen sociale fraude en sancties, het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen en de vooruitzichten voor 2024. We zoomen in op een paar punten.fraude en sancties, het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen en de vooruitzichten voor 2024. We zoomen in op een paar punten.

NEET-indicator 11,2% in Brussel

Statbel

Een Europese doelstelling en financiële ondersteuning ambieert om tegen 2030 het aandeel jongeren dat niet werkt, noch onderwijs en noch opleiding volgt (NEET), in alle Europese landen terug te schroeven tot maximaal 9%.

Abonneer op Publicaties en analyse