Publicaties en analyse

Opleiding en arbeidsmarkt

Actiris & Bruxelles Formation

Actiris en Bruxelles Formation hebben hun jaarverslag 2022 “Politique Croisées Emploi-Formation" gepubliceerd. Een deel van de beheerscontracten 2023-2027 van Actiris en Bruxelles Formation is gemeenschappelijk.

Tools voor EVC-begeleiding

AHOVOKS

Volwassenen hebben vaak veel ervaring en hierdoor heel wat competenties. In een Erkennen van Verworven Competenties (EVC)-traject kan men deze competenties laten verzilveren tot een volwaardige kwalificatie zonder een opleiding te moeten volgen. 

Brusselse werkloosheid stijgt

Actiris

In oktober 2023 telde het Brussels Gewest 91.293 werkzoekenden, een stijging van 3,6% ten opzichte van oktober 2022. Het aantal Brusselse werkzoekenden dat een uitkering ontvangt, daalt echter met 3,9%. Het Brussels Gewest heeft nu een werkloosheidsgraad van 15,1%. In oktober 2022 bedroeg deze 15,3%. 

Kinderarmoede in België en de gewesten

Koning Boudewijnstichting

Jaar na jaar bevestigen studies dat kansarmoede niet alleen de gezondheid en een duurzame huisvesting van kinderen ondermijnt, maar ook hun schoolcarrière, hun vooruitzichten op de toegang tot hoger onderwijs en hun tewerkstellingskansen. Een vicieuze cirkel die kinderen, geboren in kansarmoede, naar een leven in armoede als volwassene duwt. In een studie van de KU Leuven in opdracht van de Koning Boudewijnstichting wil men op basis van nieuwe data het probleem van kinderarmoede goed begrijpen, en doeltreffende strategieën voorstellen om kinderarmoede terug te dringen.

OESO aanbevelingen voor Brussel

OECD

In het recente document “Policy highlights: Unleashing talent in Brussels, Belgium” doet de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een aantal arbeidsmarktgerichte aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Erkenningstest voor competenties

View.brussels

“Doorstromingsindicatoren voor werkzoekenden gecertificeerd via een erkenningstest voor competenties”, heet de nieuwste publicatie van view.brussels.

Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

GOB

In 2022 had de pandemie opnieuw, zij het in beperktere mate, een impact op de activiteiten van de Brusselse Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI), vooral in het eerste kwartaal. De resultaten van de activiteiten van de GWI laten dus een duidelijke toename zien ten opzichte van 2021, dat volledig werd beïnvloed door covid. 

Brupartners

Logo Brupartners

In het jongste magazine van Brupartners staan interessante bijdragen over onder meer het Zweedse tewerkstellingsbeleid, de inschakeling van nieuwkomers op de arbeidsmarkt, nieuws over de Sociale Top van 24 mei, en een overzicht van recent uitgebrachte adviezen.

Toolkit toeleiders volwassenenonderwijs

Vlaanderen O&V

Afgelopen week werd een laatste element in de Vlaamse communicatiecampagne voor het volwassenenonderwijs opgeleverd: de toolkit voor toeleiders. Toeleiders hebben een belangrijke invloed op bepaalde doelgroepen, en zorgen voor instroom bij opleidingen. Toch blijkt ook bij toeleiders het volwassenenonderwijs vaak nog onbekend te zijn. Net daarom werd nu ook een specifieke toolkit ontwikkeld die de rijkdom van het volwassenenonderwijs en de beginselen van het Opleidingskompas helder verwoordt. 

Jaarverslag 2022

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) biedt in haar Brussels jaarverslag 2022 een panorama van haar activiteiten, waaronder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De KBS steunde vorig jaar 848 organisaties en individuen voor een totaalbedrag van 36,8 miljoen euro, voor een deel gefinancierd door de Nationale Loterij. Een greep uit het aanbod.

Abonneer op Publicaties en analyse