Publicaties en analyse

Aansluiting Brusselse werkgelegenheids- en aanwervingsbekkens

Brio_logo

BRIO publiceert de resultaten van een studie over de verbanden tussen arbeidsmarkaansluiting en mobiliteit, met vernieuwend inzicht en implicaties voor de Brusselse regio.

JAARVERSLAG 2021-2022 - SAMENWERKING GO! EN VDAB

Go_VDAB_logo

Het jaarverslag over de samenwerking tussen het GO! en de VDAB is gepubliceerd. Het jaarverslag is een weergave van de acties die ondernomen zijn in de verschillende Vlaamse provincies met als gemeenschappelijke doel: onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten, waarbij de klemtoon vooral ligt op het ontdekken van talent, het ontwikkelen van competenties en het werken met leer- en werkloopbanen.

Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding

Voka logo

‘Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding’, luidt een bijdrage van Sven De Haeck, directeur Strategie bij de VDAB, op de website van Voka.

Arbeidspotentieel niet-beroepsactieven

Idea Consult

‘Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering’, luidt een rapport van IDEA Consult, gerealiseerd op vraag van de Vlaamse minister van werk in het kader van het Viona-onderzoeksprogramma.

Inventaris tewerkstellingsmaatregelen Brussels Gewest

Actiris&ViewBru

De Inventaris van de Tewerkstellingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een publicatie van 396 blz.) die sinds 1998 jaarlijks geproduceerd wordt in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie, geeft een overzicht van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen en/of beheerd worden.

Studie knelpuntberoepen Vlaanderen – Job redesign

WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid publiceerde onlangs een studie ‘Herdenken van jobs: naar een betere instroom en retentie van personeel in knelpuntberoepen in Vlaanderen’. De auteurs zijn Bart Moens, Brigitte van Lierop en Wim Peersman. Het uitgebreide werkstuk is er gekomen in samenwerking met Odisee, de Frans Nijhuis stichting, en Viona.

Jaarverslag 2021 – Bruxelles Formation

bxlformation

Bruxelles Formation, de Franstalige openbare dienst voor beroepsopleiding in Brussel, publiceert een beknopt jaarverslag (28 pagina’s).

Belgische Kerncijfers 2022

Statbel

Statbel publiceert de Belgische Kerncijfers 2022. Deze kerncijfers geven een duidelijk beeld van wat er gebeurt in België, in de gewesten en in de gemeenten, georganiseerd rond vier thema’s: (1) Demografie, levenscyclus en diversiteit, (2) Werk, inkomen en levensomstandigheden, (3) Consumptie, huisvesting en toerisme, (4) Landbouw, economie en mobiliteit. Hierna volgen enkele demografische cijfers en informatie over werk, inkomen en levensomstandigheden.

Tewerkstellings- en opleidingsbehoeften

View

View.brussels heeft, in samenwerking met Bruxelles Formation, haar jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften gepubliceerd. Daarbij is men uitgegaan van een transversale aanpak: specifiëren van de Covid-effecten op de arbeids- en opleidingsmarkt in 2021; het onderwerp talen en de taalbarrière behandelen; het probleem van de digitale kloof aanpakken met betrekking tot het plan voor digitale inclusie; uitdagingen op het gebied van het beveiligen van routes in rekening brengen.

Jaarverslag Synerjob 2021

Synerjob

Het jaarverslag 2021 van Synerjob staat online. Met de oprichting van deze vzw in juli 2007 wilden Actiris, het ADG, Bruxelles Formation, het Forem en VDAB onderlinge synergiën organiseren om de uitdagingen van de gewestelijke arbeidsmarkten beter aan te gaan.

Abonneer op Publicaties en analyse