Publicaties en analyse

Vroegtijdige schoolverlaters

Vlaams ministerie onderwijs en vorming

Volgens de administratieve gegevens van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verliet 12,0% van de leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties in het schooljaar 2020-2021. Dat is een stijging tussen de schooljaren 2014-2015 en 2018-2019 van 9,7% naar 12,1%. Het gaat om schoolverlaters zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of met een finaliteit van doorstroom naar het hoger onderwijs. Statistiek Vlaanderen publiceert nu het cijfermateriaal over vroegtijdige schoolverlaters. 

Zes sleutels voor digitalisering

Europa WSE

Deze leidraad van Europa Werk en Sociale Economie (WSE) is een inspiratiebundel voor bedrijfsadviseurs, sectorconsulenten en bedrijfsleiders om met digitalisering, in de brede zin van het woord, aan de slag te gaan. Het verleden heeft uitgewezen dat het een valkuil is om het menselijk kapitaal over het hoofd te zien. Hierdoor vielen medewerkers uit de boot en slaagde de digitalisering niet of slechts gedeeltelijk. 

Impact kwalificerende opleiding op inschakeling

Actiris Bruxelles Formation

Een nieuwe studie van Actiris en Bruxelles Formation over de Brusselse werkzoekenden analyseert de impact van een instap in een kwalificerende opleiding op de uitstroom naar een duurzame tewerkstelling.

Belangrijke HR-trends voor 2023

Actiris

België ontsnapt aan een trend die in de zomer van 2020 ontstond in de Verenigde Staten, in volle coronapandemie, met name dat werknemers er massaal de brui aan geven. Volgens een studie van SD Worx hoeven we er ook in 2023 niet bang voor te zijn en Actiris ziet een aantal belangrijke trends inzake human resources voor 2023. 

Gids van de digitale inclusie

paradigm.brussels

De eerste Gids van de digitale inclusie is uit. Hij werd gerealiseerd door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG), ondertussen Paradigm.Brussels genaamd. De gids bevat vier delen: toegang en opleidingen; begeleiding van de doelgroepen; lijsten van organisaties per gemeenten; nuttige telefoonnummers. 

Loopbaan van de Brusselaars onder de loep

KUL HIVA

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven heeft voor het eerst de loopbaan van Brusselaars op lange termijn (1996-2019) bestudeerd. Daarbij werden de gegevens van 2009 tot 2019 over de gezinssituatie meegenomen om meer inzicht te krijgen in de factoren die de toegang tot werk stimuleren, en deze die een hindernis vormen.

Rapport Arbeidsmarkt en Origine 2022

Unia

Unia publiceert in het kader van haar socio-economische monitoring haar vijfde rapport over arbeidsmarkt en origine, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit monitoringproject ging van start in 2010 en heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Trampoline: werk voor vrouwen met migratieachtergrond

KBS

Meer dan 1 op 3 van de inwoners op beroepsactieve leeftijd in België is van buitenlandse origine. Toch bedraagt het verschil in werkzaamheidsgraad tussen een persoon van Belgische origine en een Belg met migratieachtergrond van de tweede generatie bijna 20 procentpunten. De kloof in werkzaamheidsgraad met personen van Belgische origine is het grootst voor wie van buiten de EU komt en in het bijzonder voor vrouwen.

VDAB Knelpuntberoepenlijst 2023

VDAB

De studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Deze lijst is een prioriteitenlijst van beroepen waarvoor de invulling van vacatures moeilijk verloopt. Dit wil echter niet zeggen dat alle vacatures voor niet-knelpuntberoepen zonder problemen in te vullen zijn, zeker niet in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Abonneer op Publicaties en analyse