Publicaties en analyse

Kennis van het Nederlands een bepalende factor voor toegang tot werk?

BISA

BISA, het Brussels instituut voor Statistiek en Analyse, publiceert in zijn Focus nr. 52 de resultaten van een studie in samenwerking met het Federaal Planbureau, over de mate waarin de kennis van het Nederlands een invloed heeft op de arbeidsmarktintegratie van Franstalige Brusselse werkzoekenden.  Hier is een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die hieruit resulteren naar beleidsmakers, organisaties en opleidingsorganismen toe.

Met beperkte kennis Nederlands welkom op de Vlaamse arbeidsmarkt

VDAB

Uit cijfers van VDAB blijkt dat het aandeel werkzoekenden met een taalachterstand Nederlands in de globale populatie werkzoekenden toeneemt. Daartegenover vereist de grote meerderheid van de vacatures die gepubliceerd wordt op VDAB, een goede tot zeer goede kennis van het Nederlands. Kennis van het Nederlands vergroot dus de kansen op een job, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt nijpend is. 

Knelpuntberoepen in het Brussels Gewest

Actiris

Actiris publiceerde zijn officiële lijst met 113 beroepen die bepaald zijn als knelpuntberoepen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Verdere daling Brusselse werkloosheid

Actiris

Het Brussels gewest telde in juli 86.167 werkzoekenden. Dat is een daling van 2,7% vergeleken met juli vorig jaar. Het is de twaalfde maand op rij dat de werkloosheid in de hoofdstad daalt. Ook de jongerenwerkloosheid zakt verder, met 4,7%. Brussel telt 7.156 werkzoekenden onder de 25. Actiris ontving de afgelopen maand 7.484 werkaanbiedingen, 57,5% meer dan in juli 2021. 

Jaarverslag 2021 Coördinatie Digitale Inclusie (CIBG)

cibg

Gezamenlijke arbeidsmarktanalyse

vdab actiris

Jaarverslag 2021 Coördinatie Digitale Inclusie (CIBG)

Gezamenlijke arbeidsmarktanalyse

Jaarverslag 2021 Agentschap Integratie & Inburgering

Jaarverslag 2021 Groot Eiland

Abonneer op Publicaties en analyse