Vooraan

Opleidingsvergoeding

BHG

Het Brussels regeerakkoord voorziet een opleidingsinkomen van 4 euro per opleidingsuur zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbare werkzoekenden. De realisatie daarvan is echter niet zo makkelijk.

Beleidsnieuws

Artikels 60

BP

De artikel 60-banen, omgedoopt tot inschakelingsbanen, hebben tot doel mensen die het verst van de arbeidsmarkt staan een job te bezorgen. De resultaten zijn bevredigend, maar we moeten toch een tandje bijsteken.

Erkenning buitenlandse diploma’s en link naar ondernemerschap

VP

Brecht Warnez, Vlaams parlementslid (CD&V), onderzoekt de mogelijkheid potentiële werkkrachten te mobiliseren en formuleerde eerder al een schriftelijke vraag aan Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA) over de erkenning van buitenlandse diploma’s. Een andere schriftelijke vraag, ditmaal aan Jo Brouns (CD&V), Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, betreft de aspecten van administratieve vereenvoudiging, procedures en competentiebeleid.

Bezoldigde en onbezoldigde stages

BP

Zijn stages in Brussel bezoldigd of onbezoldigd ? Dat hangt in de eerste plaats af van de federale wetgeving maar de meeste stages in Brussel zijn wel degelijk bezoldigd.

35 jaar Vlaams arbeidsmarktbeleid

VP

In de Vlaamse commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie werden op 18 januari 2024 de laatste 35 jaar Vlaams arbeidsmarktbeleid besproken. Hierover vond op 4 december 2023 al een arbeidsmarktcongres plaats met als centraal thema de verhoging van de werkzaamheidsgraad. 

Nieuws uit de sector

Internationale Dag van het Onderwijs

UN

Woensdag 24 januari 2024 is de zesde Internationale Dag van het Onderwijs. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep deze dag in het leven om de rol van onderwijs voor vrede en duurzame ontwikkeling te vieren. Inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en levenslange kansen voor iedereen is nodig om meer gendergelijkheid te bereiken en de armoedecirkel te doorbreken. Vandaag gaan wereldwijd 250 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. In het Brussels gewest was in 2022, ondanks een dalende tendens, nog 7,4 procent van de Brusselse jongeren vroegtijdige schoolverlater. 

Dienstencheques

BEW

Hoewel het aantal dienstencheques dat door de Brusselaars werd aangekocht tussen 2022 en 2023 met 9% is gedaald, blijven gezinnen in 2023 er steeds meer gebruiken. Ondanks de prijsstijging in 2023 zijn ze nog steeds een populair betaalmiddel aan werknemers van een erkende onderneming voor huishoudelijk werk.

Lancering projectoproep DURF

VO

Hoe kunnen we de Nederlandstalige taalvaardigheid bij Brusselse jongeren versterken en hen hierin een stem geven? Dit was een vraag die de Vlaamse overheid zich stelde en het antwoord werd een innovatieve projectenoproep die een jury van Brusselse jongeren inhoudelijk zelf vorm gaf. De jury zal zelf feedback geven aan de indieners en zal hun projecten beoordelen.

Publicaties en analyse

Maandrapport Actiris

Actiris

Eind december 2023 telde het Brussels Gewest 92.053 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn 4.978 NWWZ meer dan in december 2022, ofwel een stijging van 5,7% (+5,6% bij de mannen en +5,9% bij de vrouwen). Deze cijfers komen uit het recentste maandrapport van Actiris.

Jaarverslag Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer

Ligo Brusselleer, het Centrum voor Basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  is expert in het omgaan met laaggeletterdheid en organiseert cursussen taal, rekenen, ICT en maatschappelijke oriëntatie. Ligo werkt met kortgeschoolde volwassenen uit Brussel, en wil cursisten helpen om te functioneren in de maatschappij.

Artisanale en duurzame bakkerijen

BF

Bruxelles Formation heeft de sector van artisanale en duurzame bakkerijen in het Brussels gewest, een niche, onder de loep genomen. Er zitten tewerkstellingskansen in de sector, maar men moet wel rekening houden met een aantal elementen.

Pers

Brussels ICT-opleidingscentrum voor vrouwen

BRUZZ

‘Womenpreneur Space’ wordt een Brusselse ruimte die volledig gewijd is aan de opleiding van vrouwen in digitale technologieën. Tijdens het eerste jaar zullen er niet minder dan 6 verschillende richtingen voor 115 deelneemsters georganiseerd worden met als doelstelling een positieve uitstroom van 75% na de opleiding.

Nieuws zoeken